Hovorí Boh cez sny?

Hovorí Boh cez sny?
Je vykladanie snov len pre veštcov a šarlatánov? Alebo má svoje miesto aj v kresťanstve? V Biblii nájdeme množstvo prípadov, kedy Boh hovoril cez sny. Sny sú stále neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Hovorí však Boh cez sny aj v dnešnej dobe? Môže nám porozumenie významu sna pomôcť aj v našom duchovnom živote?

Každý z nás má sny. Niektorí chodia nakupovať v pyžame, iní sa stále trápia na maturitnej skúške alebo bežia dole kopcom, až kým nezačnú lietať. Sny nám prinášajú často zvláštne situácie. Čo je vlastne sen? Podľa vedcov ide o zážitok obrazových, zvukových a iných zmyslových vnemov, ktorý si vytvára mozog počas spánku. Všetci ľudia sú stvorení tak, aby snívali, aj keď si často sny nepamätajú.

Sú však sny iba reakciou nášho podvedomia alebo sa v nich skrýva aj niečo viac? Môže cez sny hovoriť Boh? Ako kresťania veríme, že Boh môže komunikovať aj prostredníctvom snov. V Biblii nájdeme viac situácií, v ktorých sa Boh cez sny prihováral ľuďom. Aj svätý Jozef mával sny, cez ktoré k nemu Boh hovoril. Keď zistil, že Mária čaká dieťa, trápil sa. Večer nemohol zaspať a dlho premýšľal nad tým, čo má urobiť, a potom sa mu vo sne zjavil anjel. Tento sen mu svojím spôsobom otvoril oči, aby videl Máriu takú, akou v skutočnosti bola, povzbudil ho a dal mu odvahu prijať ju. Druhým snom Boh Jozefa varoval pred Herodesom a ukázal mu cestu z nebezpečenstva. Jozefova odpoveď na tento sen prišla ihneď. V Biblii sa píše, že ešte za noci vzal dieťa i jeho matku a odišiel. Cestovať v noci bolo síce v tej dobe nebezpečné, ale dôveroval Bohu a vedel, že najbezpečnejšie je pre jeho rodinu počúvnuť Boha. V Matúšovom evanjeliu sa dozvedáme ešte o ďalších dvoch snoch, ktoré ovplyvnili budúcnosť Svätej rodiny a môžeme povedať, že vďaka Jozefovej poslušnosti sa naplnili proroctvá.

V Biblii chce Boh ľudí prostredníctvom snov často povzbudiť, pripomenúť im, kým v skutočnosti sú alebo ako sa majú pozerať na druhých. Môžeme povedať, že sen im má pomôcť vytvoriť priestor pre Božie pôsobenie. Ďalším biblickým významom snov je  pokyn, keď Boh hovorí do konkrétnej situácie a prináša konkrétne riešenie.

 

Hovorí Boh cez sny?

 

Sny a kresťania

Izraeliti verili, že Boh komunikuje cez sny. V knihe Numeri im to hovorí sám Boh: „Počúvajte moje slová: Ak je medzi vami prorok, tak sa mu zjavujem ja, Pán, vo videní a hovorím s ním vo sne!“ (Nm 12, 6) Židia boli presvedčení, že sny sú niečím vzácnym, lebo cez nich hovorí Boh. Jeho reč je však ukrytá v hádankách.

V Skutkoch apoštolov pripomína Peter proroctvo proroka Joela slovami: „V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny.“ (Sk 2, 17) Sám Boh prisľúbil, že bude hovoriť cez sny. A on svoje prisľúbenia plní.

V živote prvých kresťanov mali sny veľký význam. V svedectvách o mučeníctve Felicity a Perpetuy sa dozvedáme, že obe mali mnoho snov, v ktorých im Boh ukazoval, koľko toho budú musieť vytrpieť, ale aj to, čo ich čaká vo večnosti. Týmito snami ich sám Boh posilňoval a dodával im odvahu.

Medzi ďalších svätcov, ktorí mávali sny od Boha, patrí aj svätý František. Keď sa rozhodol, že chce vstúpiť do armády, sníval sa mu sen, v ktorom zaznela otázka: „Prečo opúšťaš Boha, bohatého Pána, a chceš slúžiť chudobnému služobníkovi?“ Františka tento sen veľmi ovplyvnil, pochopil ho ako výzvu k duchovnému boju a rozhodol sa vrátiť domov. Zaujímavé je aj to, že keď neskôr išiel do Ríma, aby získal povolenie na založenie rehole, pápež Inocent III. spočiatku nebol jeho návrhom nadšený, no neskôr sa mu sníval sen, v ktorom videl Lateránsku baziliku, ako sa nakláňa a muža v oblečení žobráka, ktorý ju podopiera. V tom žobrákovi spoznal Františka.

Aj Don Bosco, zakladateľ saleziánov, mával sny. Keď mal deväť rokov, sníval sa mu sen, ktorý v ňom zanechal veľmi silný dojem. V tom sne sa hral s inými chlapcami – niektorí z nich sa začali rúhať a on sa na nich vrhol a chcel ich umlčať. Vtom však prišiel muž v bielom, ktorý ho zavolal po mene a povedal mu: „Musíš si ich získať dobrotou a láskou, a nie bitkou. Daj sa s nimi do reči a vysvetli im, že hriech je najväčšie zlo, a priateľstvo s Bohom vzácne dobro.“ Don Bosco sa vyhováral, že to nedokáže a muž v bielom mu povedal, že mu dá učiteľku – jeho matku. Tá mu vysvetlila, že jeho úlohou je premeniť srdcia tých chlapcov tak, ako sa divé zvery v jeho sne zmenili na krotké baránky. Povedala mu: „Buď pokorný, statočný a silný, a čo vidíš, že sa teraz deje s týmito zvieratami, musíš urobiť s mojimi synmi.“ Tento sen sa Don Boscovi opakoval viackrát. A čerpal z neho po celý svoj život. Aj neskôr mával rôzne sny, ktoré zvykol rozprávať chlapcom v oratóriu. Jeho rozprávanie bolo vraj také zaujímavé, že nik ani nedýchal.

 

Túžba porozumieť snom má prameniť z túžby po duchovnom raste

Nie každý sen, ktorý sa nám sníva, v sebe nesie správu od Boha. Dôležité však je uvedomiť si, že sny nemajú predpovedať ani riadiť našu budúcnosť a snaha porozumieť snom by mala prameniť z túžby duchovne rásť a byť úplne otvorení Bohu vo všetkých oblastiach a situáciách nášho života. Nemá ísť ani o obyčajnú psychologickú zvedavosť.

Treba si uvedomiť, že ak nám Boh chcel niečo povedať prostredníctvom sna, určite nám dá aj schopnosť porozumieť mu. Anselm Grün v knihe Sny na duchovnej ceste spomína štyri základné kroky, ako porozumieť snom:

 

  1. Sny si treba zapísať. Ak si sen nezapíšeme do piatich minút po prebudení, tak ho pravdepodobne zabudneme. Postupom času si človek vytvorí cit, vďaka ktorému dokáže rozlíšiť, ktoré sny sa ho dotýkajú a stačí si zapísať tie. Pomáha aj pomodliť sa večer a prosiť Boha o dobré sny a o vnímavé srdce, aby sme vedeli pochopiť, na čo chce upriamiť našu pozornosť.
  2. Nadviazať dialóg. Sny, ktoré v nás zanechali nejaký dojem, máme brať vážne a pokúsiť sa s nimi nadviazať dialóg. Vcítiť sa do obrazov a pýtať sa: Čo nám daný obraz hovorí? Čo nám pripomína?
  3. Premeditovať a dohrať sen. Oživiť sen vo svojich myšlienkach, rozvíjať ho vo svojej fantázii. V tejto fáze treba veľmi pozorne vnímať svoje pocity.
  4. Podeliť sa o sen počas spovede alebo rozhovoru s kňazom alebo inou duchovnou autoritou. Počas samotného rozhovoru sa môžu odkryť aj nové pohľady na daný sen.

 

Anselm Grün upozorňuje, že človek nesmie zabúdať na to, že sny nie sú najvyššou normou a musia byť vždy konfrontované s učením Cirkvi, Svätým písmom, ale aj s realitou všedného dňa. Sny od Boha sú povzbudením k niečomu v osobnom alebo duchovnom živote, nikdy nezjavujú veci, ktoré by neboli v súlade s učením Cirkvi.

 

Hovorí Boh cez sny?

 

Boh hovorí cez sny aj v dnešnej dobe

Medzi ľudí, ku ktorým Boh hovorí aj cez sny, patrí aj sestra Helena Torkošová, OSF. Pred dvadsiatimi rokmi jej jeden človek pri modlitbe povedal: „Boh bude hovoriť k tebe cez sny. A už v túto noc budeš mať sen, prostredníctvom ktorého povzbudíš niekoho vo viere. Keď budeš mať sen a zobudíš sa, nemusíš hneď riešiť obsah. Dôležití sú ľudia, s ktorými sa ti sníva. Pomodli sa za nich. Ak sa ti títo ľudia a aj ten sen budú pripomínať počas dňa, ozvi sa im a zistíš, v ktorej oblasti potrebujú pomoc.“

Sestru Helenu to vtedy zvlášť nenadchlo, netúžila po snoch a neprikladala im takú dôležitosť. Ráno sa však zobudila s tým, že sa jej snívalo  s mladou ženou, s ktorou sa dlhší čas nestretla, lebo po vysokej škole ostala pracovať v Bratislave, kde sa aj vydala.

Sen bol taký intenzívny, že sa jej celý deň pripomínal. Keďže na ňu nemala kontakt, zavolala jej mame a tá jej povedala, že jej dcéra čaká druhé bábätko a tento týždeň ju čaká séria vyšetrení, keďže prvé sa im narodilo postihnuté. Sen povzbudil sestru Helenu k modlitbe a to, čo sa dialo, opísala týmito slovami: „Modlila som sa za ňu, odovzdala veci, ktoré sú pred ňou a ju naozaj veľmi povzbudilo, že Boh o nej vie a stará sa o ňu. Dieťatko sa jej narodilo zdravé…“ Niekedy chce možno Boh aj nám cez sen pripomenúť niekoho, kto potrebuje našu modlitbu.

Pri vykladaní snov to mnohých láka siahnuť po snároch a iných okultných praktikách. To však nie je správne riešenie a treba sa ho vyvarovať. Dôležité je vždy vnímať sny v súlade so Svätým písmom a učením Cirkvi. Nezabúdajme však na to, že aj sny sú rečou Boha. Nemusíme sa báť túžiť po tom, aby Boh v našich životoch konal a hovoril k nám; keď bdieme, ale aj keď spíme. Aby sme mu mohli byť k dispozícii vo dne aj v noci.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00