Indický Misionár Božieho milosrdenstva navštívi Hlohovec

Indický Misionár Božieho milosrdenstva navštívi Hlohovec

V dňoch 7. – 8. 10. 2023 bude v Športovej hale Zábranie duchovná obnova s otcom Jamesom Manjackalom. Počas dvoch dní návštevníci budú súčasťou modlitieb za uzdravenie, svätej omše, príhovorov o. Jamesa a chvál. Program začne oba dni o 8:30, pričom bude trvať v sobotu asi do 18:00 a v nedeľu približne do 20:00. Na akciu je nutné sa vopred registrovať.

Otec James Manjackal slúži skrze duchovné cvičenia už mnoho rokov, pričom navštívil už viac ako 86 krajín sveta. Témou najbližšej duchovnej obnovy na Slovensku je “Otvorme dvere uzdravenia a požehnania”. Jeho duchovné obnovy sú veľmi obľúbené a pravidelne ich navštevujú tisícky ľudí.

Indický Misionár Božieho milosrdenstva navštívi Hlohovec

Svedectvá ľudí, ktorí sa často na stretnutia s o. Jamesom vracajú, hovoria o uzdraveniach fyzických aj uzdraveniach vzťahov, či o obráteniach. Preto súčasťou oboch dní bude svätá omša s modlitbou za uzdravenie.
Bývalý univerzitný profesor tento rok oslávil jubilejných 50 rokov od svojej kňazskej vysviacky. Pochádza z Indie z Keraly a je členom Kongregácie misionárov sv. Františka Saleského. Otec James evanjelizoval okrem iného aj v arabskom Perzskom zálive, čím sa pričinil o konverzie mnohých
moslimov. Je autorom viacerých kníh.

Indický Misionár Božieho milosrdenstva navštívi Hlohovec


Registračný poplatok na osobu je 4 eurá. Deti do 18 rokov, kňazi a rehoľné osoby majú vstup bezplatný, avšak kňazi a rehoľníci sa musia registrovať skrz osobitný formulár. Pri registrácii je možné si objednať aj stravu. Registrácia prebieha na stránke otecjames.cz.

Duchovnú obnovu organizuje nadačný fond Credo. Jeho prioritami sú rodina, evanjelizácia, charita a misie s cieľom šíriť a upevňovať kresťanské hodnoty.
Podujatie sa bude konať so súhlasom trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00