Je vhodné radovať sa počas Pôstu?

Je vhodné radovať sa počas Pôstu?

Nadchádzajúca Štvrtá pôstna nedeľa sa nazýva nedeľa Laetare alebo inak, nedeľa radosti. Práve tento deň nám ponúka odpoveď na otázku, či je vhodné, aby sa kresťan počas Pôstu veselil a radoval.

Veriaci, ktorí navštívia počas nedele Božie príbytky, istotne zbystria pozornosť, keď uvidia na oltári kvety, výzdobu, ale hlavne kňaza slúžiaceho svätú omšu v ružovom rúchu. Pýtate sa, prečo ružová, keď tradičná pôstna farba je predsa fialová? Súvisí to s radosťou, ktorú pripomína Štvrtá pôstna nedeľa.

Nedeľa Laetare dostala pomenovanie po úvodnej omšovej antifóne – Laetare Ierusalem – Raduj sa, Jeruzalem, ktorá vychádza zo slov proroka Izaiáša.

Tešte sa s matkou Jeruzalemom, radujte sa nad ňou všetci, ktorí ju milujete! Plesajte s ňou od radosti všetci, ktorí ste nad ňou smútili, aby ste mohli sať jej prsia a nasýtiť sa jej útechy, aby ste sali s pôžitkom z jej plného prsníka (Iz 66, 10-11).

SMÚTOK SA PREMENÍ NA RADOSŤ

Izaiášové prorocké slová predpovedajú radosť, ktorú prináša Veľká noc – radosť zo zmŕtvychvstania. Sám Ježiš to mnohokrát prízvukuje svojim učeníkom: Veru, veru hovorím vám: Vy budete plakať a bedákať a svet sa bude radovať. Budete smútiť, ale váš smútok sa premení na radosť (Jn 16, 20).

Aj keď je Pôstne obdobie časom pokánia a askézy, nie je obdobím smútku. Práve to nám pripomína nedeľa Laetare, ktorá nás povzbudzuje k radosti z nekonečného Božieho milosrdenstva a lásky. Pripomína nám hlavný zmysel Veľkej noci a centrum nášho bytia: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16).

Preto odpoveďou na otázku, či je vhodné, aby sa kresťan v Pôste radoval, je jednoznačne áno. Práve Pôst nás približuje k Ježišovi, k večnému životu. Zmyslom pravého pôstu totiž nie je odriekanie, ale oslobodenie. Oslobodenie sa od nerestí a pôžitkov, ktoré nás zotročujú. Ježiš prišiel na tento svet, aby nás od otroctva oslobodil. Skutočný kresťan sa zo zmŕtvychvstania raduje po celý svoj život.

ZLATÁ RUŽA

Radostný charakter tejto nedele podčiarkuje aj skutočnosť požehnania zlatej ruže pápežom. Tradícia odovzdania zlatej ruže siaha do stredoveku. Pápež zvykol týmto symbolom obdarúvať významných panovníkov. Zlom nastal v minulom storočí, keď namiesto vladárov začali pápeži venovať zlatú ružu svätyniam. Symbolika tohto kvetu pramení zo Svätého písma. Ratolesť vypučí z Jesseho pňa, výhonok mu vyrazí z koreňov (Iz 11, 1). Keď hovorí Izaiáš o ratolesti, hovorí o Ježišovi. Cirkevní otcovi pripodobnili ratolesť ku najvzácnejšiemu kvetu – k ruži. Jej tŕne symbolizujú umučenie a jej vôňa zmŕtvychvstanie. Zlato, ako jeden z najvzácnejších kovov, odzrkadľuje večnú slávu Kráľa kráľov.

Vedeli ste, že zlatú ružu máme aj na Slovensku? Pápež František ju venoval počas svojej apoštolskej cesty soche Panne Márii Sedembolestnej v Šaštíne. Akt prebehol symbolicky práve na sviatok Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra 2021.

Autor: František Baláž

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00