Ježiš, dokonalý Milovník

Ježiš, dokonalý Milovník
V prvom čítaní tretej pôstnej nedele Izraeliti šomrali na Mojžiša, že ich vyviedol na púšť, aby tam zomreli od smädu (Ex 17, 3-7; pozn. prekl.). V druhom čítaní Pavol hovoril o Božej láske, rozliatej „v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ (Rim 5, 5; pozn. prekl.).

Autor: Christopher West

A v evanjeliu o fyzickom smäde samaritánskej ženy sa tieto dve čítania kombinujú: Ježiš používa jej telesný smäd, aby poukázal na hlbší duchovný smäd po láske. „Choď, zavolaj svojho muža,“ vraví, jemne poukazujúc na fakt, že Samaritánka hľadala uspokojenie svojho hlbokého smädu po láske vo viacerých sexuálnych spojeniach. Bola vlastne so šiestimi mužmi, pričom šestka je biblické číslo nedokonalosti. V nádhernom akte nežnosti a milosrdenstva k nej prichádza Ježiš ako jej „siedmy milenec“, pričom sedmička predstavuje dokonalé číslo.

V dialógu s ňou akoby jej hovoril: „Viem, že si smädná po láske, ja viem. Ale, moja milovaná, hľadala si lásku na samých nesprávnych miestach, v priveľa tvárach. Ja som tá láska, ktorú hľadáš! Ak by si poznala Boží dar… ak by si poznala lásku, ktorú ti chcem dať ja, poprosila by si a ja by som ti ju dal… a už by si nikdy viac nebola smädná. Táto voda sa stane … prameňom vody prúdiacej do večného života“ (porovnaj Jn 4, 10-14). Práve o tejto nádeji píše Pavol: o nádeji, ktorá nezahanbuje.

Tento príspevok z blogu vychádza s láskavým dovolením The Cor Project.

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00