Ježiš prišiel, aby zmenil svet a naše srdcia

Ježiš prišiel, aby zmenil svet a naše srdcia

Milí čitatelia novín Slovo+!

Blížia sa Vianoce, sviatky Narodenia Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý už od chvíle svojho počatia pod srdcom Panny Márie prebýval medzi ľuďmi. A aj po svojom tridsaťtriročnom účinkovaní na tejto zemi a po svojom nanebovstúpení zostáva naďalej s nami v Eucharistii.

Prišiel do tohto nášho sveta, ktorý je, aký je. Prišiel, aby ho zmenil, aby zmenil naše srdcia, náš strach a neistotu, zotrel naše slzy, vyliečil naše najhlbšie rany, zmenil nenávisť na odpustenie a aby nám ukázal cestu do večného života.

Mnohí ho neprijali, lebo v ňom videli iba človeka, ktorý bol príliš umiernený. Mysleli si, že potrebujú niekoho silnejšieho, kto by mocnou rukou urobil hneď a zaraz poriadok tam, kde je to potrebné. Zo skúseností však vieme, že násilím a hrubou silou sa na našej zemi neposúvajú veci dopredu, k lepšiemu. Vidíme to aj teraz na vojnou sužovanej Ukrajine a pri ďalších konfliktoch vo svete. Náš svet sa stal aspoň trošku lepším iba tam, kde žili ľudia, ktorí vpustili Boha do svojho života, skutočne milovali, odpúšťali si navzájom a tak priniesli svetlo do tmy.

Touto cestou nenásilnej a obetavej lásky kráča Boh už od nepamäti, taká je jeho podstata. Preto nechcel zmeniť našu biedu tak, žeby bol niekoho násilne odstránil či urobil nejaký veľký prevrat. On prišiel ponúknuť seba samého ako cestu, pravdu a život. Urobil to nenápadne, bez hluku a kampane. Týmto sympatickým spôsobom oslovil mnohé srdcia, priniesol im pokoj a vyhnal z nich temnotu.

Ježiš Kristus je Boží Syn, nie je iba človekom. On je Bohom, ktorý sa stal človekom, aby sa nám priblížil. Pripomínajme si túto pravdu našej viery a podobne sa aj my priblížme k sebe navzájom a vyprosujme si viac Božieho pokoja a lásky.

Prajem vám všetkým požehnané sviatky Kristovho narodenia, porozumenie a lásku v rodinách, pokoj vo svete, silu, zdravie a pevnú vieru, ktorú vám nevezme žiadna kríza!

Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, predseda KBS

Webmagazín+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00