Kampaň Deň počatého dieťaťa už po 23. raz zviditeľňuje neviditeľného človeka

Kampaň Deň počatého dieťaťa už po 23. raz zviditeľňuje neviditeľného človeka
Dnes začína celoslovenská osvetová kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorý oslavujeme 25. marca. Jej cieľom je vzbudiť vo verejnom priestore povedomie o tom, že je život dar, ktorý začína počatím. Nosením bielej stužky tak môžeme vyjadriť pozitívny postoj k životu od počatia po prirodzenú smrť.

Témou 23. ročníka osvetovej kampane občianskeho združenia Fórum života Deň počatého dieťaťa je Bioetika ako základ kritického myslenia pre ochranu života. Pozrieme sa na začiatok cesty malého človeka cez optiku medicíny a bioetiky.

„Dnes sa nám ťažko rozhoduje, čo je dobré a čo zlé. Za dobro pokladáme to, na čom sa dohodne väčšina a čo upraví zákon. Spoločnosť už viac nechce, aby za ňu štát alebo cirkev rozhodovala. Chceme sa rozhodovať sami. Aby sme však boli naozaj slobodní, potrebujeme dostatok odborných informácií a preskúmať problém, ktorý možno súvisí s nečakaným tehotenstvom, očakávaním chorého dieťatka, neplodnosťou či umelým oplodnením. Odpovede na nielen tieto hodnotové otázky hľadá práve bioetika, ktorá môže byť užitočným nástrojom pre správne rozhodovanie sa,“ hovorí bioetička Pavla Bicianová.

Bioetika je vedná disciplína, ktorá rieši problémy súvisiace s ľudským telom a zdravím. Vyžaduje vedecký dialóg naprieč rôznymi disciplínami od medicíny, práva, filozofie či psychológie. Môžeme o nej uvažovať ako o majáku, ktorý chráni lode pred ostrými útesmi a sprevádza ich búrlivými vodami. Rovnako aj bioetika môže byť sprievodcom na našej ceste životom a chrániť nás pred nesprávnymi rozhodnutiami.

„Do vizuálu kampane sme pridali maják ako symbol bioetiky, cez ktorú sa tento rok sústredíme na fascinujúci vývoj novej ľudskej bytosti, diskrimináciu nenarodených detí s Downovým syndrómom, keďže tie tvoria najväčšie percento interrupcií zo zdravotných dôvodov, a pomoc matkám v nečakanom tehotenstve. Pripravili sme podcasty s odborníkmi, video s Jurajom, ktorý má Downov syndróm, blogy a taktiež v spolupráci s manželmi Gavalovcami hymnu kampane oslavujúcu, že je život darom. Všetky výstupy budeme postupne v týždni zdieľať na našich sociálnych sieťach,“ približuje tohtoročnú kampaň jej koordinátor Damián Baránek.

Aj tento rok si počas kampane môžeme na kabáty pripnúť bielu stužku, jemný symbol ochrany života od počatia po prirodzenú smrť, ktorý pripomína, že ani na počaté deti nemáme zabúdať, pretože už vtedy, v momente počatia, začína ľudský život. Biela stužka tak zviditeľňuje neviditeľného človeka.

„Pozývame všetkých zapojiť sa do kampane, pripnúť si bielu stužku a spoločne šíriť posolstvo, že je život dar, ktorý treba chrániť od počatia po prirodzenú smrť,“ uzatvára predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová.

Viac informácií o kampani nájdete na webovej stránke www.25marec.sk.

 

———————————–

Fórum života je pro-life, konzervatívne, sekulárne, nestranícke, neziskové, občianske združenie apelujúce na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny ako základnej bunky spoločnosti.

 

Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v oblasti ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti. Pôsobí v regiónoch, kde konkrétne pomáha, a je platformovou viac ako päťdesiat organizácií a stoviek jednotlivcov od roku 2001.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+