Aké sú kresťanské symboly Veľkej noci?

Aké sú kresťanské symboly Veľkej noci?
Katechizmus. Hrubá kniha. Skôr nás odrádza, ako volá k čítaniu, a preto ju nechávame často niekde hlboko v knižnici. Je čas oprášiť ju a pozrieť sa na krásne pravdy, s ktorými nás chce (nielen) oboznámiť, ale dať aj dôvod za nimi ísť. Aby nám nielen dobre bolo, ale aby sme aj sväto žili.

Autor: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková

Prečo sa začína veľkonočná vigília na Bielu sobotu obradom svetla mimo kostola, obsahuje toľko veľa čítaní, je taká dlhá (aj sprievod)?

Po západe slnka začíname na Bielu sobotu sláviť obrady veľkonočnej vigílie. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána (Ex 12, 42), preto sa ľudia s horiacimi sviecami, podľa napomenutia evanjelia (Lk 12, 35), majú podobať ľuďom, ktorí očakávajú návrat svojho Pána. Začína sa obradom svetla mimo kostola, kňaz požehná paškál a zapáli ho od veľkonočného ohňa – má byť taký, aby naozaj rozptýlil tmu a osvetlil noc. V sprievode vchádza do tmavého kostola, ktorý sa rozžiari Pánovým svetlom: Kristus, svetlo sveta!“ Znie nám veľkonočný chválospev Exultet a nasleduje druhá časť, liturgia slova.

Čítaní je oveľa viac ako zvyčajne – určených je deväť (sedem zo Starého a dve z Nového zákona), ale z pastoračných dôvodov možno niektoré čítania zo Starého zákona vynechať (potrebné sú aspoň tri). Množstvo čítaní a žalmov však nie je bezúčelné. Odkrývajú nám postupne celé dejiny spásy: od stvorenia sveta cez obetovanie Izáka Abrahámom, vyslobodenie Izraelitov z egyptského otroctva až po novozákonného Baránka, Ježiša Krista. Slávenie pokračuje bohoslužbou krstu, bohoslužbou Eucharistie a je zavŕšené procesiou na oslavu vzkrieseného Pána cez kostol, okolo kostola či na námestí, podľa miestnych zvykov.

TIP: Aj keď na to možno v zhone už teraz zabúdame, náš život veľmi ovplyvňujú symboly, znaky, ktoré hovoria viac, ako si myslíme, a ostávajú hlboko v srdci. Ani neviete, ako automaticky sa zariadite podľa dopravnej značky, trafíte na správne WC alebo vás poteší usmiaty smajl v esemeske. Rovnakú reč symbolov používa Cirkev dlhé stáročia, a to s umením majstra – pokiaľ im rozumieme. Obrad vigílie Veľkej noci je toho najsilnejším svedectvom. Náš život bez Krista sa podobá tmavej noci, ba až hrobu, v ktorom často pochovávame svoje sny a odhodlanie zápasiť, nevzdať sa.

Vzkriesený Kristus v nás znovu zapaľuje svetlo, dáva nádej do bežných dní – pretože on je svetlo sveta, on je ten, ktorý premáha všetko napriek logike a zvykom, a nekončí na tomto svete, ba ponúka viac – večnosť. Táto nádej, ktorú naplno prežívame počas vigílie pri zapaľovaní paškálu, pri čítaní o oslobodení a láske Boha, pri nádhernom chválospeve, nás učí, ako sa máme zachovať v každej náročnej situácii aj bežného dňa: Zavolať do tmy situácie svetlo – Krista… kráčať s ním… pripomínať si jeho starostlivosť a lásku… a spievať mu dopredu chválospev, lebo on nás nikdy nenechá v štichu!

 

Aké sú kresťanské symboly Veľkej noci?

Čo znamená veľkonočná oktáva? Prečo celý týždeň počúvame to isté?

Veľkonočnú oktávu začíname Veľkonočnou nedeľou – nedeľou zmŕtvychvstalého Pána. Táto nedeľa je centrom, vrcholom celého liturgického roka, najdôležitejšou nedeľou roka. Preto si ju pripomíname nielen v jeden deň, ale v celej oktáve. Veľkonočná oktáva je výnimočný a najdôležitejší týždeň celého liturgického roka. Každý z týchto ôsmich dní je z liturgického hľadiska nedeľou – slávnostným dňom vzkrieseného Krista.

Číslo osem je zároveň symbolom nového počiatku. Počas tohto týždňa počúvame v evanjeliu o rôznych stretnutiach so Zmŕtvychvstalým. Celý týždeň nám znie rovnaký evanjeliový verš: Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.“

TIP: Tradícia Cirkvi hovorí, že bez vzkriesenia je márna naša nádej. Ľudská skúsenosť zas vraví, že my ľudia sme neuveriteľne zábudliví na dobro, na povzbudenie, na darovanie nádeje… a to aj v bežnom živote. Ak teda počúvame toľko dní to isté, má to svoj presný zámer. Boh nás chce každého osobne výnimočne, silno povzbudiť: „Nikdy neprestanem stáť na tvojej strane! Nikdy o teba nestratím záujem! Nikdy ťa neopustím! Stále ti dávam šancu! Chcem, aby si bol so mnou navždy v raji!“

Toto opakované vyznávanie lásky a záujmu, starostlivosti a nehy, pre ktorej svedectvo musel zomrieť jeho milovaný Syn, nás nemôže nechať ľahostajnými. Dovoľme Bohu presvedčiť nás, uverme… a žime naplno s ním v radosti napriek všetkému.

 

Aké sú kresťanské symboly Veľkej noci?

Veľká noc má množstvo symbolov; veľa z nich má však súvis s jarou a nie sú kresťanskými symbolmi. Pozrime sa na tie kresťanské.

Paškál

Vo svätej noci zapaľujeme veľkonočnú sviecu, paškál, ktorý symbolizuje prítomnosť vzkrieseného Krista (Jn 8, 12) a svieti počas celého Veľkonočného obdobia pri slávení Eucharistie.

 

Aké sú kresťanské symboly Veľkej noci?

 

Kríž

Najpotupnejší nástroj umučenia vtedajších čias sa stal symbolom najväčšej lásky. Ježiš povedal: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ (Jn 12, 32)

Baránok

Je to najstarší symbol Veľkej noci, symbol čistoty a dobroty. V kresťanstve baránok symbolizuje nevinnosť a poslušnosť Božej vôli – keď Abrahám mal obetovať vlastného syna, bol ochotný urobiť to, keď to Boh požadoval, a potom Boh zasiahol a on obetoval baránka, ktorého našiel v kríkoch. V Novom zákone Ján Krstiteľ, Pánov predchodca, videl Ježiša, ako k nemu prichádza, a povedal (Jn 1, 29): Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta,“ čo opakujeme pri každej svätej omši. Aj posledná kniha Svätého písma, Kniha Zjavenia, často spomína baránka a odkazuje ním na Krista.

Vajíčko

Symbol znovuzrodenia a nového života, naznačuje prísľub nového života.

Zajac

Ako symbol plodnosti nám pripomína katechumenov, ktorí na veľkonočnú vigíliu prijímajú sviatosť krstu a sú začlenení do Cirkvi.

 

Aké sú kresťanské symboly Veľkej noci?

 

Zvony

Medzi Zeleným štvrtkom a veľkonočnou vigíliou sa odmlčia, aby sa s radosťou rozozvučali vo svätej noci s posolstvom: Kristus vstal z mŕtvych! Svojím zvukom zvestujú radosť a oslavu Zmŕtvychvstalého: Aleluja!

Kvety

Bahniatka či palmy symbolizujú víťazného Kráľa, ale tiež život, ktorý je nový, začína sa, klíči.

 

TIP: Symbolov máme okolo seba veľa, a pritom často nerozumieme tým, ktorými nás zahŕňa Boh. Ak už rozumieme, prečo Cirkev používa práve tieto predmety ako symboly, a vieme, čo znamenajú, nebojme sa ich používať v bežnom živote! Ak píšeš esemesku a niekto sa trápi… miesto smutného smajla mu pošli znamenie kríža! Ak niekto prekonal náročnú situáciu a dobrá vec sa podarila, čo ti bráni žiť veľkonočnú radosť a poslať mu symbol zvonov či kvetov? Ak niekto nevie vyjsť zo starostí, rozlišuje a hľadá cestu… prečo mu neposlať ako povzbudenie symbol paškálu? Prenesme svoju vieru do života, neskrývajme ju! Ani nevieme, ako môžeme niekoho iného týmto všetkým požehnať a povzbudiť!

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00