Prečo je znakom kresťanov ryba?

Prečo je znakom kresťanov ryba?
Katechizmus. Hrubá kniha. Možno ju neraz nechávame niekde hlboko v knižnici. Je čas oprášiť ju a pozrieť sa na krásne pravdy, s ktorými nás chce (nielen) oboznámiť, ale dať aj dôvod za nimi ísť. Aby nám nielen dobre bolo, ale aby sme aj sväto žili.

Autor: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková

Prečo je znakom kresťanov ryba?

Niekto by automaticky čakal, že „značkou“ kresťanov bude práve, predovšetkým a iba kríž – ale nie je to tak. Rovnocennou značkou je symbol jednoduchej rybky, ktorú vidíme predovšetkým na autách. Príbeh tejto značky kresťanov má svoje opodstatnenie: v časoch raného kresťanstva totiž nemali títo prívrženci novej viery či sekty, ako ich volali, nijako na ružiach ustlané – skôr naopak. Dostávalo sa im opovrhnutia, podozrievania, prenasledovania, ba aj horších vecí.

Museli byť preto obozretní a ozaj opatrní ako hady. Aby sa teda neprezradili známym znakom kríža a nepriviedli niekoho zo svojich spolubratov do problémov, začali používať ako spoločný symbol znak ryby, ktorý dokonca kreslili do piesku či na zem ako šifru. Ryba sa totiž po grécky povie „ichthys“ – a z písmen tohto slova je označenie Vykupiteľa: Iesous Christos, Theou Ichyos, Soter (Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ).

TIP: Čo tak nalepiť si tento krásny symbol na svoje auto, počítač, mobil či bicykel? Fantázii sa medze nekladú. Ale nedávať si ho na ne len tak, lebo sa to patrí, ale preto, že tento symbol nie je len akýsi prázdny, ale je svedectvom o mne. Svedectvom, ktoré aj bez mojich slov vyznáva: Verím v Ježiša Krista, Syna Božieho, Spasiteľa.

 

Prečo je znakom kresťanov ryba?

 

Prečo sa Kristus označuje ako ženích a Cirkev ako nevesta?

Tento všetkým známy obraz zo svadby, ktorým neotriasli ani storočia a zmeny spoločnosti, predkladali do pozornosti už proroci či Ján Krstiteľ. Aj sám Ježiš sa označoval ako ženích, túto myšlienku často zdôrazňoval svätý Pavol vo svojich listoch. Označuje nádherný, silný a verný vzťah a zároveň obetujúcu sa, dávajúcu lásku, ktorú Kristus po stáročia prejavuje vo vernosti svojej neveste napriek kadejakým „chybičkám krásy“.

Ježiš je predstavovaný ako ženích, ktorý miluje svoju nevestu do krajnosti, denne sa za ňu obetuje, „aby si sám pripravil Cirkev slávnu a bez poškvrny, vrásky, svätú a nepoškvrnenú“ (porov. Ef 5, 27). Asi ťažko opísať silnejší vzťah, ako je tento medzi ženíchom a nevestou a akým by sa dala pripodobniť Kristova láska k nám. A to iba preto, lebo mu záleží na tom, aby sme boli raz pripravení na svadbu v nebeskom Jeruzaleme…

TIP: Niekedy sa nám môže zdať, že obraz Ježiša ako ženícha je vyhradený len zasväteným osobám. Ale vôbec to tak nie je. Je k tomu pozvaný každý jeden z nás – veď všetci sme povolaní k svätosti, do neba. Chystáte si svadobnú výbavu na svadbu v nebi? Začnite už dnes!

 

Prečo je znakom kresťanov ryba?

 

Čo je hlavnou úlohou Cirkvi, postavenej na skale?

Ježiš, skôr ako odišiel k Otcovi, povedal svojim učeníkom: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium!“ (Mk 16, 15) Teda úlohou Cirkvi je prinášať všetkým evanjelium, radostnú zvesť o Otcovej láske, milosrdenstve, o otvorení raja „kľúčom“ kríža. Správu o tom, že návrat je možný, túžený a Otec so Synom aj Duchom Svätým urobili všetko pre to, aby sme zas boli spolu na mieste radosti.

Ale prinášať evanjelium radosti a lásky neznamená len reprodukovať slová Písma, tradície a učenia Cirkvi – to by bolo príliš „suché“. Znamená to priniesť evanjelium slovom, skutkom aj osobným „PR“ – teda celým svojím životom, a tak byť uveriteľnými „poštármi“ lepšieho sveta. Preto Cirkev nikdy nemôže odtrhnúť ohlasovanie slova od darovania lásky cez konkrétny zážitok z nej a službu.

TIP: Viete, že každý pokrstený tvorí Cirkev, však? Takže aj vy ste Cirkvou, ty si Cirkvou, ja som Cirkvou. Aj pre nás platí pozvanie hlásať evanjelium o kráľovstve. Každý vo svojom stave, situácii, mieste, čase, podľa svojich možností. Nemožno sa vyhovárať, že je to úloha len pre kňazov, misionárov či tých, ktorí sa na to „cítia“. Nikto z nás nie je z tejto úlohy vyňatý. Netreba veľké veci, každá maličkosť sa počíta. Ako si ty ohlasoval Božie kráľovstvo dnes?

 

P. S.: Ak máte otázku zo života viery, liturgie, služby v Cirkvi, ktorej nerozumiete – nech sa páči, zašlite nám ju alebo nechajte v komentári pod textom!

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00