Kauza manželstvo (1): Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje

Kauza manželstvo (1): Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje

Možno ste sa už stretli s termínmi cirkevný rozvod alebo anulovanie manželstva. Musíme vás však vyviesť z omylu – Katolícka cirkev nič také nepozná. Pravdepodobne sa však jednalo o preskúmanie platnosti manželstva a následné vyhlásenie nulity.

Skúsme si na začiatok vysvetliť rozdiel medzi slovami rozvod, anulácia a nulita.

Rozvod je právny akt, pri ktorom dochádza k zrušeniu manželstva za predpokladu, že obaja z partnerov sú živí. Rozvod vyhlasuje civilný súd a je to akt pred štátom.

Anulácia je slovo, ktoré odkazuje na zrušenie, zničenie niečoho, čo vzniklo. Ruší sa platnosť – t.j. niečo bolo platné a už nie je.

Manželská nulita hovorí o tom, že manželstvo nikdy nevzniklo, pretože jeho vzniku bránila nejaká prekážka, alebo neboli splnené všetky požiadavky týkajúce sa jeho vzniku. Nemožno ho teda zrušiť, keďže nikdy platne nevzniklo.

Aby sme sa však od abstraktných termínov presunuli ku konkrétnym prípadom, pri ktorých by stálo za to zamyslieť sa, či manželstvo vzniklo platne, poďme sa pozrieť na prípadovú štúdiu.

Prípadová štúdia:

„Som tehotná,“ oznámila Janka Petrovi. Mala čerstvých dvadsať, s Petrom sa poznali asi pol roka, intímne sa zblížili po troch mesiacoch. „Čo budeme robiť?“ „Ja netuším,“ odvetil Peter. Ženiť sa nechcel. Vzťah s Jankou bral ako vzťah na chvíľu, vlastne vôbec netušil, či chce rodinu a deti. O takých veciach sa nerozprávali, bolo im spolu skrátka dobre. Žili pre prítomný moment a nad budúcnosťou sa nezamýšľali. „Mali by sme to povedať rodičom,“ ozvala sa nesmelo Janka. „Asi áno,“ prikývol Peter a predstavil si, ako asi bude reagovať jeho rodina. Peter do kostola veľmi nechodil, Janka len na sviatky, ale hneď mu napadlo, že ich budú tlačiť do svadby. Ale oni sú predsa takí mladí, majú celý život pred sebou! A takmer vôbec sa nepoznajú…

Návšteva u Janky dopadla prekvapivo celkom dobre. Jej otec vytiahol domácu, že už si teda na to vnúča pripijú a svadbu spravia tak, aby na Janke nič nebolo vidieť. Ani sa ich nespýtali, či sa vlastne chcú zobrať a Peter sa neodvážil protestovať. Postavili ich pred hotovú vec. Svadbu bude a bodka! Samozrejme, v kostole. Bol z toho celý nesvoj. Jeho rodičia sa síce tak netešili, ale nenamietali. Tak nech sa mladí vezmú a bude pokoj, nie sú prví ani poslední, čo sa budú brať kvôli dieťaťu.

Janka bola z toho celého zmätená. Najprv dieťa a teraz svadba? Petra má rada, ale nevie, či s ním chce stráviť celý život. Poznali sa len pár mesiacov a teraz sa majú zobrať? A ešte v kostole? Keď už, pristala by možno na nejaký rýchly obrad na úrade, aby malo dieťa ich priezvisko, ale absolvovať celú ceremóniu v kostole, kde si všetci aj tak budú šepkať, že je tehotná, sa jej vôbec nechcelo. Pre pokoj v rodine však ostala ticho.

Svadba bola tradičná, v kostole, nevestine šaty decentne zakrývali vykúkajúce bruško. Len ženíchovi akosi chýbal úsmev na tvári a nevesta vyzerala, že každú chvíľu odpadne. „To zo stresu, veď aj my sme takí boli,“ šepkali si hostia. Keď sa na hostine Janka tretíkrát vytratila vracať na záchod, sprevádzala ju družička Simona. „Toto som vôbec nechcela,“ zverila sa jej Janka so slzami v očiach. „Čo blázniš, nerob fóry. Peter je normálny chlap, postará sa o teba aj o dieťa,“ presviedčala ju Simona.

Po svadbe prišiel bežný život. Dieťa, potom druhé, bývanie v malom byte, stavba domu. Ale celým životom sa v Petrovi i Janke niesla akási trpkosť. Janka si vravela, že toto nechcela, že chcela študovať, cestovať. Peter sa cítil pod tlakom, že sa musí o Janku a deti postarať, tak čoraz viac unikal z domu do práce a na stavbu. Vedel, že keby nebolo dieťaťa, Janku by si vtedy nevzal. A jeho presvedčenie sa utvrdilo, keď spoznal Luciu, ženu svojho života. Opustil Janku aj ich dve deti a rozhodol sa začať nanovo. Rozvod nebol problém, Janke nechal dom aj auto, zbalil si kufre a odišiel.

„Kde sme urobili chybu?“ Pýtala sa po rokoch trápenia Janka svojej priateľky Ruženky. „Nikdy ste sa nemali vziať,“ odvetila Ruženka. Janke táto odpoveď nedala spávať.

Bolo manželstvo Janky a Petra uzatvorené naozaj platne, alebo mu stála v ceste nejaká vážna prekážka a tým pádom nikdy nevzniklo?

Vysvetlenie

Odpoveď na otázku platnosti manželstva nie je taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Existuje niekoľko závažných manželských prekážok (napríklad predchádzajúca a trvalá impotencia niektorého z partnerov či nedostatočný vek), ktoré môžu brániť tomu, aby manželstvo bolo platne uzavreté, hoci to tak na prvý pohľad mohlo vyzerať. Okrem týchto prekážok však existujú ďalšie prípady, tzv. prípady nedostatočného manželského súhlasu, v ktorých manželstvo nenadobudlo svoju platnosť, hoci formálne podmienky splnilo.

Samostatnou kapitolou sú manželstvá ratum et nonconsumatum – nedokonané manželstvo, či tie, na ktoré sa vzťahuje „pavlovské privilégium“. O čo konkrétne sa jedná a na koho sa vzťahuje, si vysvetlíme v samostanom článku.

Prečo však otvárame tému manželskej nulity?

Tento nadchádzajúci seriál chce byť pomocou pre tých, ktorí sa manželstvo ešte len chystajú uzatvoriť, ale aj pre tých, ktorí si alebo prechádzajú, alebo si prešli civilným rozvodom a majú pochybnosti o tom, či ich manželstvo bolo uzatvorené platne. Už v roku 2015 sa súdnymi procesmi týkajúcimi sa manželskej nulity zaoberal aj pápež František, ktorý sa podieľal aj na ich zjednodušení. Cieľom však nebolo spropagovať akýsi „cirkevný rozvod“ (nič také totiž neexistuje), ale vyjsť v ústrety úprimne hľadajúcim veriacim ľuďom, ktorí sa doteraz trápili a nemohli pristupovať k sviatostiam ani uzatvoriť sviatostné manželstvo, hoci ho často uzatvorili aspoň civilne. Na skúmaní platnosti manželstva sa však nezmenilo nič, iba sa zjednodušil samotný proces.

Či chceme alebo nie, musíme sa pozrieť pravde do očí – stále nám na Slovensku chýba kvalitná predmanželská príprava pre všetky páry, ktoré chcú uzavrieť sviatostné manželstvo. Pár stretnutí s kňazom či jedna víkendovka nenahradia hodiny rozhovorov medzi partnermi, nenahradia živú vieru, ktorá sa zaujíma o skutočnú podstatu sviatostného manželstva, ani nedokážu odhaliť všetky prekážky, ktoré môžu brániť platnosti manželstva. Práve preto sa pomocou rôznych príbehov a ich následných rozborov chceme pozrieť na najčastejšie prípady toho, kedy sa manželstvo uzatvára neplatne.

Vedeli ste napríklad, že ak sa rozhodnete od začiatku manželstva používať bariérovú antikoncepciu, nedôjde tak k započatiu intímneho života manželov ľudsky dôstojným spôsobom, vhodným k počatiu dieťaťa, a tým pádom sa vaše manželstvo nepovažuje za dokonané? A že to isté sa vzťahuje na znásilnenie?

Alebo že kto vylučuje niektorú podstatnú vlastnosť manželstva, čiže jednotu (manželstvo s jedným partnerom) alebo nerozlučiteľnosť (manželstvo na celý život), uzatvára manželstvo neplatne?

Ako to v praxi vyzerá, s čím prichádzajú ľudia na cirkevné súdy a aké otázky by ste si mali položiť, keď sa chystáte uzatvoriť manželstvo, či keď premýšľate nad tým, či vaše manželstvo bolo uzatvorené platne –na to všetko sa budeme snažiť nájsť odpoveď, pýtať sa cirkevných právnikov, sudcov či psychológov.

Snímka: pexels.com

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00