Kňaz Ján Štefanec: Medzi partnermi je dôležitá správna komunikácia a úcta

Kňaz Ján Štefanec: Medzi partnermi je dôležitá správna komunikácia a úcta
Aké vlastnosti máme hľadať u partnera pred spoločným „áno“, kedy ešte počkať so svadbou alebo prečo zo vzťahu odísť? O potrebe kvalitnej manželskej prípravy, ale i o svojom Youtube projekte pre mladých rozpráva katolícky kňaz, misionár, verbista Ján Štefanec, SVD. Sprevádzal tisícky mladých párov v bratislavskom UPeCe, dnes pôsobí v Trnave.

Ste autorom podcastu pre mladých „Ako si nezobrať teľa“. Aký je jeho cieľ?

Túžba vytvoriť podcast vznikla pri osobnej skúsenosti sprevádzania. Pri stretnutiach s mnohými pármi som si uvedomil, čo všetko niektorí nepokladali za dôležité preberať pred vstupom do manželstva. Neskôr sa ukázalo, že práve toto boli tie veci, ktoré pár najviac rozdeľovali. Preto som sa rozhodol prinášať tieto témy tínedžerom a mladým, ktorí majú záujem o vstup do vzťahu. Aby boli pripravení a aby mohli vzťah správne uchopiť a rásť v ňom. A aby sa neskôr vyhli zraneniam, pretože keď vzťah prerastie do niečoho hlbšieho a dvaja ľudia sa na seba naviažu, potom to môže byť bolestivé. Dokonca až tak, že to nimi otrasie a dlho odmietajú nový vzťah.

 

Jednu z častí tohto Youtube formátu ste nazvali „10 spôsobov, ako vstúpiť do zlého vzťahu“. Kedy teda spozornieť?

Tu som čerpal zo židovskej múdrosti a tradície, ktoré spísal rabín Rabi Heller. Jasným príkladom sú napríklad „trojuholníky“, tie môžu byť naozaj zradné. Mnohé páry poznajú situáciu, keď sa rodičia snažia byť veľmi ústretoví, aby deti neodišli „z domu“. S veľkým odhodlaním pomáhajú: „Však máme pozemok, tu si postavte!“ Sú pozorní a pripútavajú si deti: „Však my navaríme, pomôžeme.“ Ale pravda je, že existuje málo takých rodičov, ktorí dokážu dať deťom úplnú slobodu a dovolia im, aby si založili vlastnú rodinu. Aby prechádzala mladá rodina problémami prirodzeným spôsobom. Aby mohli zažiť, že „nemám vždy navarené, nemám upratané, nemám pomocníčku“. Často sa stáva, že sa rodičia stanú manipulatívnymi.

Problém vytvára aj „mamičkárstvo“. Keď sa muž najskôr poradí s mamou, ako má vyzerať ich nový dom, a až potom to konzultuje s manželkou. Je to vážna vec. Málokto tomu venuje pozornosť, pretože sa to všetko podáva vo veľmi ľúbivej forme. (úsmev) Čiže určite treba vnímať, ako sa správajú rodičia na jednej i druhej strane.

 

Kňaz Ján Štefanec: Medzi partnermi je dôležitá správna komunikácia a úcta

 

Je potrebné spoznať rodičov. Je dôležité spoznať i priateľov partnera?

Tu spomeniem exkluzívnosť vzťahu. Keď sa dvaja spoznajú, prestanú vnímať okolie, vidia len seba. Vyzerá to navonok veľmi šťastne a romanticky, ale problém je, že sa nezažívajú v spoločnosti tých druhých. Tam sa často prevalia vážne charakterové defekty, napríklad žiarlivosť. Človek prichádza o skúsenosť vidieť partnera, ako reaguje, ako sa správa k druhým ľuďom. A keďže rodina nie je samostatná jednotka, ale potrebuje udržiavať a budovať vzťahy aj s inými ľuďmi – žiť napríklad v kresťanskom spoločenstve a byť pre iných tiež prínosom –, môže nastať v tejto situácii problém. Toto všetko zistím, až keď sa stretávame s kamarátmi a blízkymi priateľa.

 

 

V niektorých situáciách odporúčate dokonca zo vzťahu odísť. Ak má partner problém so závislosťou, je to vážny dôvod na ukončenie vzťahu?

Keď človek pracuje na probléme, snaží sa, vzťah má nádej. Vtedy sa odporúča, aby svoj problém vyriešil pred vstupom do manželstva. Kde sa neoplatí hrať na „spasiteľa a záchrancu“, sú určite alkohol, drogy a hracie automaty. Alebo psychické problémy, keď upadá do depresií a potrebuje sa liečiť. Až keď je človek stabilizovaný, preliečený, dôsledný a my vidíme, že je to jeho snaha, nie naše dotláčanie, tak tam sa môžem rozhodnúť zotrvať. Je však potrebné byť si vedomý, že vstupujem do rizika.

Zaľúbený človek nemusí situáciu vyhodnotiť správne. „Vypil si. Tak skúsil drogu,“ často ospravedlňuje partnera. A on je už pritom dávno závislý. Závislí ľudia často klamú a človeka môžu zaviesť do slepej uličky.

 

Kňaz Ján Štefanec: Medzi partnermi je dôležitá správna komunikácia a úcta

 

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO JE DOBRÁ A DÁVA ZMYSEL

Pristupujú dnes mladí ľudia zodpovedne k životnej voľbe partnera, k príprave na manželstvo? Akú máte prax?

Myslím si, že mnoho mladých má minimálne dobrú vôľu. Niektorí to vyhodnotia ako podmienku pre sobáš v kostole. Tu osobne vnímam veľkú príležitosť pre nás kňazov, pretože práve my môžeme mladým pomôcť uchopiť prípravu úplne inak. Môžeme ich doviesť k tomu, že príprava na manželstvo dáva zmysel a je dobrá.

Mladí ľudia sa počas takejto prípravy stretávajú i so svedectvami manželských párov. Tu je zas veľmi dôležité, aby prípravu neviedli ľudia, ktorí sa potrebujú predvádzať, ale ktorí majú schopnosť ľuďom pomôcť klásť si otázky a diskutovať o nich. Napríklad, čo to znamená konštruktívne komunikovať, komunikovať do hĺbky. Pretože konverzovať vieme takmer všetci, ale komunikovať, hovoriť o svojich pocitoch a túžbach je o niečom inom. Potrebujeme pomôcť ľuďom naučiť sa správne komunikovať, aby vo vzťahu neboli vákuá, aby ľudia pristupovali k sebe s úctou. Lebo práve vtedy môže láska rásť. Na tomto mi zvlášť záleží.

 

Na samotné manželstvo sa dopredu asi pripraviť nedá, ale spoznať človeka, jeho potreby, túžby, rodinné prostredie je dôležité. Akým témam by sa mal pár pri spoznávaní venovať?

Veriaci človek by sa mal zaujímať o to, či je ten druhý veriaci. Či sa snaží o prehlbovanie svojho vnútorného života v kresťanskom duchu. Ak sa ja snažím žiť kresťanský život a rásť v ňom, tak ideálne je, keď sme na spoločnej vlne, pretože môžem tieto hlboké témy s druhým zdieľať. „Čo pre teba znamená Boh? Ako si to predstavuješ s prežívaním viery?“ Toto sú často otázky, ktoré zostávajú na koniec, ale u veriaceho človeka by sme práve tu mali začať

 

Čo je potrebné vnímať pri spoznávaní rodiny partnera?

Každú rodinu je potrebné vnímať ako celok. Aká je rodina, odkiaľ človek vyšiel, či má súrodencov, či vyrastal sám, ako žijú spolu jeho rodičia, ako sa v rodine riešia konflikty a problémy, či sú tam hádky, talianska domácnosť, alebo je to tichá domácnosť, dlho sa tam nerozpráva… Aké sú vzťahy v rodine.

Či sa konflikty riešia konštruktívnou, alebo deštruktívnou cestou. Existujú i rodiny, kde sa problémy zatajujú. Manželia si ich riešia mimo detí, deti nič netušia, všetko je dobré. Potom, keď vyletia z hniezdočka, ostanú často v šoku, že „tam vonku sa háda“. Hádka je normálna súčasť života. Je dôležité, keď má hádka konštruktívne zakončenia. Aby sa nezostali hádať už permanentne do smrti.

 

Je potrebné spolu otvoriť i tému financií ešte pred manželstvom?

Za množstvo konfliktov a rozpadnutých vzťahov môže nedostatok peňazí. Žiaľ, často sme svedkami, že ľudia bojujú práve s týmto nedostatkom – majú hypotéku, dlhy, ktoré potrebujú splatiť, a v rodinnom rozpočte nezostáva nič. O tomto je potrebné sa spolu rozprávať. A dôležité je aj to, ako budeme hospodáriť. Ako budeme viesť spoločný účet. Dnes veľa ľudí tlačí na „tvoje a moje peniaze“. Ty budeš zo svojich platiť niečo a ja z mojich toto. Kde je jednota? Dôvera? Beriem si ťa s podmienkami. Ja budem mať svoje peniaze a ty svoje.

 

Kňaz Ján Štefanec: Medzi partnermi je dôležitá správna komunikácia a úcta

 

TÚŽBA MILOVAŤ A UROBIŤ DRUHÉHO ŠŤASTNÝM JE ZÁKLAD

Čo je akýmsi predpokladom stabilného manželstva? Môže pomôcť spoločná viera?

Áno, keď je vzťah s Bohom zdravý. Vtedy určite áno. Ale i tu je otázka, koľko takýchto vzťahov je zdravých. Lebo aj v tomto smere je obrovská nezrelosť. Máme skupiny, ktoré sú prepäté, uletené. Prehnane motivovaní katolíci, ktorí veria rozličným posolstvám – a ktoré často idú do extrémov. Vtedy môžeme hovoriť až o patologickom kresťanstve. A keď je prítomná patológia, i vzťah je patologický. Najväčším predpokladom aj v tomto smere je psychické zdravie.

 

A ďalej?

Skutočne dôležité je to, aby partneri mali medzi sebou úctu. Aby pristupovali s úctou k druhému človeku. Aby si ho vážili. Aby v ňom videli človeka, ktorý je Božím stvorením, ktoré je hodné a schopné lásky a ktoré túžia urobiť šťastným. Nehľadať primárne v manželstve svoje šťastie, ale mať túžbu urobiť druhého šťastným. Tam je veľký predpoklad, že pár bude spolu rásť, obdarovávať sa niečím cenným. Drobnými skutkami lásky, časom, ktorý si viem vyhradiť pre teba, konštruktívnym riešením problémov, dobrou, hlbokou komunikáciou, ktorá nemusí trvať hodiny, ale ide do hĺbky. Vzájomný rešpekt a úcta voči druhému človeku mi ho umožní vnímať ako obrovské tajomstvo, človeka, ktorý túži milovať a byť milovaný. Táto túžba milovať a urobiť druhého šťastným je základ, ktorý nás prenesie cez všetky problémy.

 

Otec Štefanec, aká myšlienka sa vám práve teraz vynára v spojitosti s manželským životom? Povzbudzujúca, vtipná či svätá…

Dobrú otázku ste mi dali, ale neviem, či vám práve teraz na ňu zodpoviem. (úsmev) Viete čo, myslím si, že takým skutočným korením vzťahu, ktoré ho udrží, je dobrý humor. Mať človeka, ktorý ma baví. Ktorý vás prekvapuje, ktorý je veselý, radostný, je schopný humoru. Mnoho ráz sa čudujete, ako tí dvaja môžu byť spolu, že to nemá logiku. Potom prídete na to, že dokážu byť medzi sebou vtipní, že majú schopnosť sa obdarovávať tým, čo nám pomáha odľahčiť problémy života – lebo je ich pomerne dosť. Keď prídu zdravotné problémy, deti či ťažkosti s rodinou, rodičmi…

Odporúčam, keď ľudia vstupujú do vzťahu, si všímať, či sa je s tým druhým možné zasmiať. Táto myšlienka neznie veľmi sväto, ale je to jeden z kľúčov k šťastiu.

 

 

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00