Kňaz Marek Sitár: Pozvanie slúžiť v Bruseli ma prekvapilo, ale hneď som povedal áno

Kňaz Marek Sitár: Pozvanie slúžiť v Bruseli ma prekvapilo, ale hneď som povedal áno

Titulná snímka: Marek Sitár

Pochádza z Bratislavy a v Božej vinici pracuje devätnásť rokov. Hovorí, že Pán Boh mu splnil cestovateľskú ambíciu, keď bol vo štvrtom roku kňazstva vyslaný do USA. Neskôr tiež pôsobil v severnom Anglicku, kde dochádzal do siedmich miest slúžiť bohoslužby. Jeho pastorácia v zahraničí pokračuje v Bruseli, kde momentálne spravuje Slovenskú katolícku misiu. S kňazom Marekom Sitárom sme sa rozprávali o jeho pôsobení v Bruseli, o tom, akí sú jeho veriaci a do čoho sa najradšej zapájajú.

Ako ste sa dostali do Bruselu? Bola to pre vás príjemná myšlienka?

Prišiel som sem na pozvanie biskupa Jozefa Haľka, ktorý je poverený Konferenciou biskupov Slovenska starostlivosťou o slovenských veriacich v zahraničí. V prvom momente ma to prekvapilo, ale hneď som povedal áno. Ani som nevyužil čas ponúknutý na rozmyslenie.

 

Predchádzali tomu nejaké špeciálne prípravy?

Ani nie. Mal som totiž náskok, keďže som už predtým žil a pôsobil v USA a Anglicku.

 

Prežívali ste aj nejaké obavy?

Neprišlo mi príťažlivé učiť sa francúzštinu kvôli komunikácii s miestnou štruktúrou. Doteraz tomuto učeniu venujem nejaký čas každý deň, hoci sa snažím využívať viac angličtinu, a francúzštinu len nevyhnutne.

 

UŽ SOM PRIPRAVOVAL K PRIJATIU SVATOSTÍ AJ DOSPELÝCH

V čom presne spočíva vaša pastorácia v Bruseli?

Starám sa o duchovné potreby slovenských a českých veriacich a tiež vypomáham vo francúzskej pastorácii, čo však bolo doteraz limitované na občasné zastupovanie. Denne mávame bohoslužby v slovenskom jazyku. Vediem tiež sviatostné prípravy. Každý rok máme prvé sväté prijímanie detí. No už som pripravoval k sviatostiam aj dospelých.

 

V čom je pastorácia v zahraničí odlišná od tej na Slovensku?

V Bruseli máme viac mladých a priebojných ľudí. Vnímam, že pri dlhšom pobyte tu prostredie veľmi vplýva na ich predstavy a myslenie.

 

Ako presne?

Napríklad belgické prostredie má dopad na trávenie nedele. Športová či kultúrna náplň nahrádza kult patriaci Bohu. Rodina cestujúca k moru alebo na výlet si nejako ľahšie ospravedlní neúčasť na bohoslužbe. Pritom kdekoľvek je, aj tam sa môže zúčastniť svätej omše. Veriacich býva v kostole viacej pri zlom počasí. V sekulárnom prostredí niet miesto pre Boha ako autoritu. Človek príde do kostola, keď to cíti, a žije bez náboženských záväzkov a požiadaviek.

 

Kňaz Marek Sitár: Pozvanie slúžiť v Bruseli ma prekvapilo, ale hneď som povedal áno
Snímka: Anastázia Solaničová

 

Je v niečom Belgicko špecifické? Akí sú belgickí katolíci?

Belgicko vzniklo až v devätnástom storočí a to osamostatnením sa flámskych a valónskych katolíkov od protestantských Holanďanov. Náboženské puto bolo teda silnejšie ako jazykové. Holandčina a flámčina sú takmer totožné jazyky, no ich spoločná katolícka viera spojila germanofónnych Flámov s francúzskymi Valónmi. Dnes je však Belgicko silne sekularizované a to má vplyv aj na katolíkov, ktorí svoju vieru praktizujú veľmi málo.

 

A akí sú slovenskí katolíci v Belgicku?

Čo sa týka Bruselu, niektorí pracujúci v  inštitúciách Európskej únie (EÚ) a pracovníci Stáleho zastúpenia Slovenska pri EÚ sú tu len na určitý termín a spravidla využívajú život misie. Iní žijúci tu dlhšie sa aj cirkevne začlenili do domácich štruktúr. Mnohí však prestali praktizovať. V Belgicku je tiež mnoho slovenských Rómov, usadili sa najmä v meste Gent, kde tiež bývajú bohoslužby vďaka spolupráci s Misionárkami lásky (sestry Matky Terezy).

 

PRIVIESŤ K BOHU NEPRAKTIZUJÚCICH VERIACICH JE NADĽUDSKÁ ÚLOHA

Do čoho sa vaši farníci najradšej zapájajú?

Naši veriaci majú radi „agapé“, čo je stretnutie na pohostení po bohoslužbách, pričom sa aktívne zapoja do jeho príprav a potom i upratovania. Každoročne sa zúčastňujú septembrovej púte do Banneux na miesto zjavenia Panny Márie, Matky chudobných. Populárna je decembrová predvianočná Štedrá večera u nás v sále pod kostolom a júnový víkendový pobyt vo Farnieres v horách Ardén. Typická, hoci menšia, je májová púť k svätému Damiánovi do Leuvenu. Tú niektorí absolvujú na bicykloch. Tiež mávame duchovnú obnovu, fyzickú či online, s hosťom zo Slovenska alebo Čiech.

 

Čo je pre vás v Bruseli najväčšou výzvou?

Priviesť nepraktizujúcich veriacich bližšie k Bohu mi príde ako nadľudská úloha. Stretávam rôznych ľudí pri spoločenských príležitostiach. A aj pri občasných kontaktoch sa chcem viac vžiť do lásky Božského srdca k týmto ľuďom.

 

Správca farnosti: Marek Sitár

Názov farnosti: SKM v Bruseli nemá vlastnú farnosť, len kostol zasvätený Božskému srdcu

Kontaktné údaje: https://www.skmbrussels.be/, [email protected],+32 499 240 071

 

Tento projekt vznikol vďaka našim partnerom:

Kňaz Marek Sitár: Pozvanie slúžiť v Bruseli ma prekvapilo, ale hneď som povedal áno

 

 

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00