Knižný rozhovor s Máriou Jasenkovou: Čo zomierajúce deti učia lekárku

Knižný rozhovor s Máriou Jasenkovou: Čo zomierajúce deti učia lekárku
V tejto knihe sa hádam ani neobjavilo slovo Boh. Zato dobro trčalo z každej vety. O práci pre umierajúce deti a ich rodiny.

Autor: Terézia Rončáková

Keď už lekárka Mária Jasenková formuluje vety o svojich podstatných skúsenostiach a postojoch, hovorí o „živote“: život dovolí, život ukáže, život nájde cestu… V rozhovore s Martinom Ližičiarom hovorí aj o tej svojej ceste, svojom hľadaní, o rozhodnutiach, ktoré by už nespravila, a postojoch, ktoré by už nezaujala. Otvorene a úprimne. Rozhovor je však najmä o tom, čo všetko sa od roku 2002, keď začal fungovať detský domáci hospic Plamienok, podarilo.

Téma detí a smrti je hraničná, človek pred ňou stojí v bázni a uvedomuje si, že tí, ktorých sa dotkla osobne, sa ocitli v Božom lise. Rádiá a noviny také príbehy prinášajú väčšinou na Veľký piatok či Bielu sobotu, keď všetci prežívame tajomstvo bolestnej smrti a víťazného povstania. Aj knižný rozhovor s doktorkou Jasenkovou nám ponúka pristavenie sa pred týmto tajomstvom.

Činorodá zakladateľka domáceho hospicu, ktorá s úsmevom konštatuje, že už azda spĺňa aj vekové kritérium na prihlásenie do univerzity tretieho veku (čo má v pláne), hovorí o svojich viac než dvadsaťročných skúsenostiach. Čitateľa ovanie pokoj, múdrosť a zrelosť. A vďačnosť i obdiv voči všetkým, ktorí s takým osobným nasadením robia tento kusisko dobrej práce.

 

Knižný rozhovor s Máriou Jasenkovou: Čo zomierajúce deti učia lekárku

 

Aj preto je veľmi prekvapivé, až nepochopiteľné, že aj po sedemnástich rokoch úspešného fungovania Plamienka, keď máme na Slovensku už ďalšie tri domáce detské hospice (v Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach), je táto časť lekárskej služby stále mimo štátneho systému, mimo financovania cez poisťovne. Funguje výlučne z dotácií a darov. A teda visí na vlásku. Zaradenie paliatívnej starostlivosti do systému považuje aj Mária Jasenková za kľúčovú výzvu a potrebu.

Zároveň však veľmi povzbudzujúco znejú informácie, že sedemdesiat až osemdesiat percent detí s nádorovým ochorením sa dnes vylieči. Nevyliečiteľne chorých detí (nielen s onkologickými diagnózami) tesne pred koncom života je na Slovensku ročne približne päťdesiat, pričom viac je ich na východe krajiny, aj v dôsledku vyššej pôrodnosti, chorobnosti a úmrtnosti Rómov. Vďaka štyrom fungujúcim detským hospicom má dnes každý, kto o to prejaví záujem, možnosť profesionálnej paliatívnej starostlivosti, podľa možnosti v domácom prostredí.

Napriek úradníckej mašinérii, vďaka nezištnej obete a plamienku dobra v ľuďoch, ktorí – ako Mária Jasenková – nečakajú spravodlivosť, ale sami dávajú, koľko môžu.

 

Knihu LEKÁRKA MÁRIA JASENKOVÁ: SMRŤ NÁS UČÍ DOBRE ŽIŤ si môžete kúpiť najvýhodnejšie u nás.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00