Kostolec – Ducové: Tajuplné miesto z čias Veľkej Moravy (tipy na duchovný výlet)

Kostolec – Ducové: Tajuplné miesto z čias Veľkej Moravy (tipy na duchovný výlet)

Veľkomoravský, veľkokniežací či veľmožský. Všetky tieto netradičné prívlastky patria hradisku Kostolec – Ducové, našej národnej kultúrnej pamiatke z čias štátneho útvaru známeho ako Veľká Morava. Toto kedysi mocenské stredisko s vlastným kostolom a pohrebiskom je dnes verejnosti voľne prístupné. Na jeho obnove má najväčšiu zásluhu miestne občianske združenie.

KOSTOLEC ALEBO DUCOVÉ?

Názov Kostolec patrí vybiehajúcemu pahorku pohoria Považský Inovec, z ktorého je úchvatný výhľad na okolité prostredie. Obec nesúca pomenovanie Ducové sa už od svojho vzniku bezprostredne viaže k miestu, kde sa nachádza hradisko z čias Veľkomoravskej ríše. Obe pomenovania sú preto so sebou úzko späté. Veľkomoravský dvorec, alebo ak chcete kniežacie hradisko, bolo znovuobjavené počas archeologických prác v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Archeológovia odkryli okrem hlbokej priekopy a ochranných valov aj základy rotundy, ktorá bola umiestnená uprostred tohto hradiska ako najvýznamnejšia stavba, vedľa ktorej stálo malé pohrebisko slúžiace svojmu účelu ešte aj po zániku dvorca v 10. storočí.

Kostolec – Ducové: Tajuplné miesto z čias Veľkej Moravy (tipy na duchovný výlet)

KEDY PRIŠLI PRVÍ KRESŤANIA?

Výstavba kostolíka je datovaná do 1. polovice 9. storočia. V pamäti mnohých z nás je zakorenený rok 863 ako príchod vierozvestcov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Z týchto poznatkov vyplýva, že kresťanstvo na naše územie dorazilo ešte pred príchodom apoštolov, ktorí natrvalo zakorenili evanjelium v srdciach Slovanov. Historici neevidujú záznamy o tom, akému kniežaťu patril tento dvorec. Veľmožské sídlo Kostolec – Ducové je však jedným z najvýznamnejších pamätníkov veľkomoravskej kultúry na Slovensku.

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE

Po znovuobjavení rotundy v minulom storočí sa prvýkrát dočkala väčšej pozornosti až v roku 1990, keď na sviatok sv. Cyrila a Metoda boli zvyšky kostolíka opätovne vysvätené. Od tohto roka sa na Kostelci každoročne slávi sv. omša ako spomienka na príchod slovanských vierozvestcov. S duchovnom obrodou často prichádza aj fyzická. V roku 2011 prevzalo pútnické miesto pod svoju správu OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane. Dobrovoľníci v priebehu niekoľkých rokov vo svojom voľnom čase hradisko príjemne zrevitalizovali. Návštevníci si vďaka osadeným hranolom môžu predstaviť, ako vyzeralo opevnenie dvorca v 9. storočí.

ODKIAĽ, KAM?

Na hradisko je možné dostať sa z dvoch strán. Z obce Ducové k nemu vedie dokonca žlté cykloturistické značenie. Po vlastných sa k cieľu dostanete približne za pol hodinku, keďže trasa s miernym stúpaním je dlhá len 1 km. Bicyklom sa na pahorok dostanete za 10 minút. O trochu strmší výstup vedie od obce Hubina. Je však kratší a po modro značenom chodníku vám zaberie len 15 minút. Ak máte záujem vydať sa po stopách našich apoštolov, odporúčame absolvovať časť trasy po Chodníku sv. Cyrila a Metoda, ktorý vedie aj cez obec Hubina.

Autor: František Baláž

Kostolec – Ducové: Tajuplné miesto z čias Veľkej Moravy (tipy na duchovný výlet)

Seriál vznikol vďaka spolupráci a podpore Trnavského samosprávneho kraja a mapuje duchovné turistické miesta v danom kraji.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00