Kresťania budú musieť po parlamentných voľbách spolupracovať na princípe hodnôt, nie príslušnosti k strane

Kresťania budú musieť po parlamentných voľbách spolupracovať na princípe hodnôt, nie príslušnosti k strane
Erik Zbiňovský je koordinátorom Slovenského dohovoru za rodinu a spolu s otcom Mariánom Kuffom už štyri roky pochodujú po Slovensku, modlia sa a bojujú proti ratifikácii Istanbulského dohovoru a vplyvu gender ideológie na Slovensku. Ako sám vraví: „Pohli sme celým Slovenskom a teraz je čas posunúť naše idey a myšlienky ďalej… do parlamentu“.

Istanbulský dohovor sa stal jednou z tém predvolebnej kampane. Vyzerá to, žiaľ, ako hranie sa na kresťanov a dobre nastavená politická kampaň.

Istanbulsky dohovor sa na Slovensku rieši od roku 2011. V roku 2016 si SNS dala ako jednu z podmienok vstupu do koalície, že Slovenská republika neratifikuje Istanbulský dohovor. V marci minulého roka, aj na podnet Slovenského dohovoru za rodinu, sa podarilo prijať silnou ústavnou väčšinou (101 hlasov) uznesenie, v ktorom Slovenská republika jasne odmietla Istanbulský dohovor. Uznesenie predložili šiesti poslanci SNS. Keďže pani prezidentka Čaputová uznesenie ignorovala, bolo na náš podnet prijaté druhé uznesenie, ktoré už terminovane zaviazalo vládu konať a oznámiť európskym inštitúciám, že Slovensko sa nehodlá stáť zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru.

P. Čaputová z pozície svojej funkcie urobila všetko pre to, aby tento proces neratifikácie zastavila. Ignorujúc dve uznesenia NR SR a dve uznesenia vlády začali jej právnici tvrdiť, že NR SR odmietla Istanbulský dohovor len politicky a nebolo to v súlade s ústavou. Preto sme 11. februára iniciovali modlitbové stretnutie na podporu odmietnutia dohovoru. Práve počas modlitieb ruženca mi predseda NR SR, Andrej Danko, oznámil, že sa dohodli na zvolaní mimoriadnej schôdze. Celý čas som vnímal aktivitu predsedu NR SR ako úprimnú a videl som, že robí všetko preto, aby sa Istanbulský dohovor definitívne odmietol. Takže žiadne hranie, ale konzistentne prejavovaný názor počas štyroch rokov.

 

Kresťania budú musieť po parlamentných voľbách spolupracovať na princípe hodnôt, nie príslušnosti k strane

 

Ako by mal hlasovať kresťan v parlamente, kde sa s Istanbulským dohovorom riešia aj populistické zákony?

Má sa jasne vyjadriť. Ak mu to svedomie káže a vníma zákony ako populistické, hlasovať za nich odmieta. Ale keďže Istanbulský dohovor útočí priamo na naše deti a rodiny a od prijatia alebo neprijatia Božieho plánu s človekom ako mužom a ženou záleží náš večný život, otvorenie schôdze, v ktorej sa ide odmietnuť chorá gender ideológia obsiahnutá v Istanbulskom dohovore, by mal rozhodne podporiť. Je smutné, že takto rozmýšľali mimo vládnych strán Smeru a SNS len poslanci Edo Adamčík, časť klubu ĽSNS a niektorí nezaradení poslanci. Celý klub Oľano, Sme rodina a aj poslanci hlásiaci sa ku KDH, za otvorenie schôdze a tým aj umožnenie odmietnutia Istanbulského dohovoru, nezahlasovali.

 

Ak predloží zákon na ochranu života poslanec, ktorý zjavne nie je predstaviteľom konzervatívcov, či kresťanov… hlasovať či nehlasovať?

Tento problém sa začal hneď po vzniku Slovenskej republiky. Vtedajšia KBS vysvetľovala, že kresťan by sa nemal podpísať pod zákon, ktorý je v rozpore s učením RKC a nechráni život od počatia. Kvôli tomu prišiel na Slovensko vtedajší prefekt kongregácie pre náuku viery, kardinál Ratzinger, dnes emeritný pápež Benedikt XVI. Vtedy našim biskupom vysvetlil, že kresťan a aj kresťanský politik má podporiť každý zákon, ktorý vylepšuje súčasný stav.

Po predložení zákonov na ochranu života od pána Vašečku a Kotlebu sa niektorí kresťanskí poslanci vyjadrili, že zákon pána Kotlebu kvôli jeho predkladateľovi nepodporia. Vznikla spoločenská diskusia, kde zazneli vyjadrenia pána Viglasa????? a niektorých ďalších kňazov, ktorí ich v tomto postoji podporili. Jasno do tejto témy vnieslo až stanovisko predsedu komisie pre rodinu pri KBS, o. biskupa Chautura, ktorý v súlade s odporúčaním kardinála Ratzingera a neskôr aj Jána Pavla II potvrdil stanovisko, že kresťanský politik má zahlasovať za každý zákon, ktorý vylepšuje súčasný stav. Bez ohľadu na to, kto zákon predkladá.

V tejto súvislosti spomeniem ešte jednu moju osobnú skúsenosť pri procese prijímania posledného zákona na ochranu života z dielne SNS. Mal som možnosť sledovať reálnu snahu a zúčastniť sa rokovaní predkladateľky, pani Smolíkovej, ktorá k tomuto zákonu zvolala dva okrúhle stoly a zapojila do prípravy zákona aj väčšinu predkladateľov neúspešných návrhov. Prvý krát sa v NR SR začali robiť reálne kroky, aby bol zákon na zlepšenie ochrany života prijatý. Bol dohodnutý text zákona, ktorý mal reálnu šancu dostať podporu od pléna NR SR.

Na moje počudovanie, pravé niektorí kresťanskí poslanci začali robiť obštrukcie a tak sa napr. tlkot srdca či ďalšie dobre návrhy museli zo znenia návrhu zákona vypustiť. Nakoniec sa pripravil zákon, ktorý mal šancu prejsť aj podľa kuloárnych informácií. Čo sa udialo potom, som veľmi nepochopil. Časť poslancov Smeru sa na pokyn svojho predsedu zdržala a tak zákon ako celok neprešiel.

 

Kresťania sú momentálne vo viacerých stranách. Aký máte na to názor?

Myslím si, že ak by sa KDH nezačalo po vzore CDU odkresťančovať a ústami svojho predsedu by nedeklarovalo zachovanie súčasného status quo v hodnotových otázkach, tento problém by sme dnes nemuseli riešiť. Poslednou kvapkou bolo podpísanie zmluvy o neútočení so stranou Progresívne Slovensko, ktorej niektorí členovia sa deklarujú vyslovene ako antikatolícki a ktorej kandidát na poslanca je vyšetrovaný NAKA za nenávistné prejavy voči RKC. Dnešná situácia na Slovensku je taká, že kresťania sú roztrúsení, až na pár výnimiek, vo všetkých stranách. A tak to aj zrejme ešte dlho ostane. Predkladať hodnotové zákony však nie je výsadou jednej strany deklarujúcej sa ako kresťanská. Predkladať hodnotové zákony je povinnosťou každého kresťanského politika a pravé to som u niektorých kresťanov v parlamente nezaznamenal.

 

Kresťania budú musieť po parlamentných voľbách spolupracovať na princípe hodnôt, nie príslušnosti k strane

 

Pokiaľ sa stanete poslancom, akú ďalšiu agendu chcete v parlamente presadzovať?

Pokiaľ sa tak stane a bude to Božia vôľa, okrem jasného presadzovania hodnotových tém, ako ochrana života, odmietnutie gender ideológie, eutanázie, výhrady vo svedomí, zrovnoprávnenie štátneho a cirkevného školstva, ochrana deti pred rôznymi škodlivými ideológiami a predčasnou sexualizáciou, budem citlivo sledovať aj zákony tykajúce sa živnostníkov, pretože som viac ako dvadsať rokov živnostníkom. Chcem riešiť aj otázky životného prostredia, keďže sa od svojho detstva pohybujem v prírode a tretinu roka trávim pri vode. Vidím, čo sa s prírodou a hlavne s vodou deje a preto je najvyšší čas začať konať aj v tejto oblasti.

 

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, 814 99  Bratislava, IČO: 00677639
Dodávateľ: RM creative studio, s.r.o., Miletičova 7, 821 08  Bratislava, IČO: 47144025

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00