Kristus Kráľ v Teológii tela

Kristus Kráľ v Teológii tela
Jeho kráľovstvo je potvrdené na kríži. To je Božia logika.

Autor: Christopher West

Pavol hovorí, že „On je obraz neviditeľného Boha.“ Bodka. To je dychvyrážajúce. Boh je neviditeľný. Čistý Duch. Ako si môžeme predstaviť neviditeľného Boha? Ako sa neviditeľný Boh môže stať viditeľným?

Ten spôsob sa volá „Vianoce“. Vtelenie. Katechizmus Katolíckej cirkvi (477) vyhlasuje, že „v Ježišovom tele Boh, neviditeľné večné Slovo… prišiel medzi nás ako viditeľný človek“. Sme teda zachytení láskou Boha, ktorého nevidíme. Áno, „človeka utvoril [Boh] vlastnými rukami… a na stvárnenom tele vyobrazil svoju podobu, aby aj to, čo je viditeľné, malo na sebe Božiu podobu.“ (KKC 704).

To je dôvod, prečo ľudské telo nie je len niečo biologické, ale aj niečo teologické – odhaľujúce samotnú Božiu logiku. A na kríži jeho zomierajúce telo odhalilo logiku Božieho kraľovania, logiku úplne odlišnú od tej, na akú sme zvyknutí. Svetskí králi používajú svoju moc na to, aby sa udržali na vrchole.

Ale tento Kráľ sám seba dobrovoľne kladie medzi najnižších z najnižších. „Ak si kráľ Izraela, zachráň sa,“ posmievali sa mu vojaci v evanjeliu. Ale iba prijatím smrti sa mohol stať „prvorodeným z mŕtvych“, ako to vyhlasuje Pavol. Tento Kráľ prináša pokoj krvou preliatou na kríži.

Tento úryvok z blogu vychádza s láskavým dovolením TheCor Project.

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00