Ktorá z insígnií je najdôležitejšia alebo čo ste (ne)vedeli o biskupoch?

Ktorá z insígnií je najdôležitejšia alebo čo ste (ne)vedeli o biskupoch?

Biskupstvo je jednou z najstarších a najdôležitejších inštitúcií v kresťanskej cirkvi. Biskupi sú totiž považovaní za nástupcov apoštolov a nesú významnú zodpovednosť za vedenie a duchovnú starostlivosť o veriacich vo svojej diecéze. Viete však, aké insígnie nosia a čo symbolizujú? S rímskokatolíckym nitrianskym pomocným otcom biskupom Petrom Beňom tieto tajomstvá odhalíme.

Viete, ako sa vlastne biskup stane biskupom? Menuje ho pápež na návrh Kongregácie pre biskupov. Podľa kánonického práva musí kandidát na biskupa spĺňať niekoľko dôležitých kritérií:

  • pevná viera, dobré mravy, nábožnosť, horlivosť za duše, múdrosť, rozumnosť a ľudské cnosti
  • dobrá povesť
  • vek minimálne 35 rokov
  • päť rokov služby kňazského povolania
  • akademický titul zo štúdií Svätého písma, teológie alebo kánonického práva, alebo dostatočná skúsenosť v týchto disciplínach

Ako sa však biskup dozvie, že ho pápež vymenoval? Na svoje menovanie sa rozpamätal otec biskup Peter Beňo: „V jedno usnežené ráno som mal telefonát z Apoštolskej nunciatúry, či by som sa ku nim mohol dostaviť. Keď som sa pýtal, čo sa deje, povedali mi, že sa všetko dozviem. Sadol som teda do auta a vybral sa do Bratislavy. Tam mi pán nuncius oznámil, že pápež František ma vymenoval za pomocného biskupa do Nitry. Nakoľko som o tom vôbec netušil, táto správa pre mňa bola ako blesk z neba, ale predýchal som to,“ objasňuje svoje menovanie do funkcie otec biskup, ktorý popisuje aj kroky vedúce od oznámenia po vysviacku. „To prvé a najdôležitejšie bolo, že som musel uveriť tomu a stotožniť sa s tým, čo sa so mnou deje, že sa mám stať biskupom. Nejaký čas mi to trvalo. To ostatné už bolo ľahšie. S otcom biskupom Viliamom (Viliam Judák – diecézny biskup nitrianskej diecézy, pozn. r.)a pánom nunciom sme sa dohodli na dátume a mieste biskupskej vysviacky. Pred pánom nunciom som zložil prísahu vernosti Svätému Otcovi. Dôležitými dňami pred prijatím biskupskej vysviacky boli duchovné cvičenia, ktoré som si vykonal, a keďže som si v tom čase pokazil koleno, stihol som ešte aj rýchlu operáciu kolena, aby som neprichádzal k vysviacke ako frontový vojak (úsmev). Vytvoril sa výborný tím ľudí, ktorí si vzali na plecia organizáciu celej slávnosti. Nebolo to jednoduché, lebo vtedy ešte platili protipandemické opatrenia. Samozrejme, bolo sa treba obhliadnuť aj po biskupských rúchach a insígniách.“

BISKUPSKÉ INSÍGNIE

Biskupi nosia špecifické insígnie, ktoré symbolizujú ich postavenie v Cirkvi. Tieto prvky sú tiež vonkajším znakom duchovnej moci, ktorú biskupi nadobúdajú biskupskou vysviackou, počas ktorej sú im insígnie odovzdávané svätiteľom. Medzi insígnie patrí:

  • Mitra – vysoká dvojdielna pokrývka hlavy s dvoma hrotmi, ktorá symbolizuje autoritu
  • Solideo – malá okrúhla čiapočka, zvyčajne fialovej farby, nosená počas omše až po modlitbu nad obetnými darmi (následne sa skladá z úcty k Bohu)
  • Berla – palica symbolizujúca pastiersku úlohu a ochranu stáda
  • Pektorál – kríž nosený na hrudi, často obsahujúci relikvie svätých
  • Prsteň – symbolizuje biskupovu moc a úrad, tradične bozkávaný na znak úcty, tradícia bozkávania biskupského prsteňa pretrváva, hoci niektorí biskupi na ňu nekladú veľký dôraz

Používanie i forma menovaných biskupských insígnií prešli počas storočí postupným historickým vývojom a sú zvyčajne aj umelecky vyhotovené. Všetky tieto insígnie však pre službu biskupa nie sú nevyhnutné, biskup by teda vedel byť biskupom aj bez nich. Ako vysvetľuje otec Beňo, biskupi ich prijímajú pri vysviacke: „Význam jednotlivých insígnií je naznačený v slovách, ktoré svätiteľ vyslovuje počas liturgického slávenia pri odovzdávaní jednotlivých insígnií. Pri odovzdávaní prsteňa hovorí novoordinovanému biskupovi: „Prijmi prsteň, znamenie vernosti, a ozdobený neporušenou vierou bez úhony chráň svätú Cirkev, ktorá je Božou snúbenicou.“ V prípade mitry: „Prijmi mitru, a nech ťa osvieti žiara svätosti, aby si pri zjavení Najvyššieho pastiera mohol prijať neporušiteľný veniec slávy.“A pri odovzdávaní berly: „Prijmi berlu, znamenie pastierskej služby, a dávaj pozor na celé duchovné stádo, v ktorom ťa Duch Svätý ustanovil za biskupa, aby si spravoval Božiu Cirkev.““

ROZDIEL MEDZI MITROU A SOLIDEOM

Mitra sa používa iba počas liturgických slávení, zvlášť pri vysvetľovaní Božieho slova počas homílie, a aj vďaka svätému Mikulášovi je najcharakteristickejším znakom biskupa. Termín solideo pochádza z latinčiny a doslovne znamená „samotnému Bohu“. Je to malá okrúhla fialová čiapočka, ktorú biskup nosí na temene hlavy aj mimo liturgických slávení, keď je oblečený v reverende. Počas slávenia svätej omše ho však odkladá na začiatku eucharistickej modlitby a naspäť si ho berie až po skončení svätého prijímania.

Ktorá z insígnií je pre otca Beňa najdôležitejšia? „Asi pektorál, náprsný kríž, lebo ten mi pripomína, komu slúžim a koho chcem ohlasovať. Mám v úcte aj môj biskupský prsteň, ktorý som dostal pri vysviacke, lebo je odliaty zo svadobných obrúčok mojich rodičov a sú v ňom zaliate relikvie sv. Andreja-Svorada a Beňadika, skalských pustovníkov a patrónov našej diecézy. Rád nosím aj moju drevenú berlu, tú mi vyrobili moji bývalí farníci v Skalke a dostal som ju ako dar k biskupskej vysviacke od mojich farníkov,“ prezrádza otec biskup.

Ktorá z insígnií je najdôležitejšia alebo čo ste (ne)vedeli o biskupoch?

A ČO ODEV?

Typickým odevom biskupa je reverenda – habit s fialovým lemovaním (kardináli ho majú červenej farby). Liturgické rúcha sú rovnaké ako nosia kňazi, teda alba, štóla, ornát. „Mám k dispozícii viaceré rúcha. Niečo som si na začiatku zadovážil sám, potom som už ostatné dostal ako dar,“ prezrádza biskup Peter Beňo. Je biskupský odev pohodlný a ako sa vlastne čistí? „To záleží od ročného obdobia, v ktorom sa nachádzame, v zime je to príjemnejšie, v lete o čosi menej. Biskupský odev sa v mnohom nelíši od kňazského odevu, takže za tie roky kňazskej služby som na kňazský, resp. biskupský odev zvyknutý. Odev a rúcha udržiavam v čistote vďaka našim rehoľným sestrám premonštrátkam, ktoré máme na biskupskom úrade. Oni sa s veľkou dôslednosťou starajú, aby sme boli tip-top. Perú, žehlia, balia… máme v nich veľkú pomoc. Predsa len, ženy majú k týmto veciam iný vzťah ako my muži,“ dodáva na záver otec biskup.

Biskup je nielen duchovným vodcom, ale aj administrátorom diecézy. Dá sa povedať, že má trojité poslanie – učiť, posväcovať a spravovať. Okrem toho, že vysluhuje sviatosti a riadi diecézu, zodpovedá aj za podporu duchovných povolaní a starostlivosť o kňazov. Úrad biskupa je komplexný a vyžaduje od jednotlivca nielen duchovnú zrelosť, ale aj administratívne schopnosti a oddanosť službe. Biskupské insígnie a tradície, ktoré ich obklopujú, slúžia na vyjadrenie duchovnej autority a spojenia s históriou Cirkvi.

Autor: František Baláž

Snímky: TKKBS

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00