TOP

Malý slovník manželskej sexuality

Niekedy je dobré mať aj vo veciach manželskej sexuality jasno.

Antikoncepcia – Označuje akýkoľvek postoj, fyziologickú či chemickú zábranu, (kondóm, tabletky „pred“ či „po“, vnútromaternicové teliesko, atď.), pri ktorej človek odmieta plodivý aspekt manželského objatia ako nevhodný a neprípustný. Antikoncepčné správanie môže nastať aj pri používaní PPR, ak je motivované sebeckou túžbou neprijať deti a mať „bezpečný sex bez následkov“. Znamená tiež odmietanie Boha ako darcu života a všetkého dobra pre človeka. Je vyslovenou nedôverou Otcovi: „Neverím, že mi/nám chceš dobre. Chcem si toto riešiť sám, nestaraj sa do toho.“ Antikoncepcia robí z manželského spojenia len okamih „užitia si“ pre seba bez prijatia zodpovednosti a záväzku starostlivosti o toho druhého, resp. o dieťa, ktoré by z tohto spojenia mohlo prísť. Keďže je antikoncepcia založená na strachu z počatia, nedostatku dôvery v Boha a jeho dobrotu, ba často až egoizmu jedného z manželov, vedie to ešte k inému dôsledku: zneplodnením sexuálneho spojenia sa žena stáva len objektom na naplnenie túžob a žiadostivosti, teda akousi „pomôckou“ na užitie si. Manželia sa vedome či nevedome neprijímajú celí so svojím „ja“, so svojím prežívaním tela, mysle, duše… chcú iba to, čo spôsobuje rozkoš. Nebudujú teda ani jednotu, ani úctu, ani dôstojnosť manželov, ani vzťah k Bohu, ale egoizmus – čím si odrezávajú cestu k vlastnej sebahodnote, ale aj k budovaniu svojho vzťahu a zabraňujú Božiemu požehnaniu v ich životoch.

 

Čistota v manželstve – je prejavením dôvery manželov Božím pravidlám v oblasti sexuality. Ak obaja dobre poznajú Písmo, vedia, že Boh si želá, aby sme milovali Boha celým svojím srdcom, rozumom, silou… a poznávali ho. To znamená rozumieť, aké dobro má pre nás vo svojich pravidlách. Fakt, že mám milovať svojho blížneho (a manžela/manželku na prvom mieste) do krajnosti, žasnúť nad ním ako nezaslúženým Božím darom pre mňa (a to aj vtedy, ak je život s ním náročný), cez ktorý ma Boh vedie ku svätosti, učí manželov pri vnímavosti na Božiu múdrosť úcte a rešpektu voči manželskému partnerovi. Ak sa takto dívam na Boha a na môjho manžela/manželku, viem a som rozhodnutý neprekročiť hranice lásky voči Bohu a nemu/nej. V telesnom prežívaní lásky medzi manželmi je čistota zárukou, že nebudem vyžadovať od svojho manžela, manželky také postupy, správanie, sexuálne techniky, ktoré by ju/jeho oberali o dôstojnosť, slobodu, sebaúctu a zdravie.

 

 

Jednota manželov – je vyjadrením rovnakého

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre