#mamyzaMamou: Lurdy: Miesto, na ktorom sa usmievala Božia Matka

#mamyzaMamou: Lurdy: Miesto, na ktorom sa usmievala Božia Matka

Mladé dievča rukami vyhrabávalo zem, až kým nenarazilo na trochu blatistej vody. Umylo si v nej tvár a napilo sa z nej. Dnes z toho miesta vyviera prameň, ktorý prináša uzdravenie. Lurdy – miesto zjavenia krásnej Pani, ktoré nás aj dnes pozýva k modlitbe a pokániu.

Všetko sa začalo pri Massabielskej jaskyni neďaleko Lúrd, kde sa 11. februára 1858 Bernadete Soubirousovej zjavila nádherná Pani. Bernadeta mala štrnásť rokov a bola najstarším dieťaťom v rodine chudobného mlynára. Rodina neskôr pre finančné ťažkosti o mlyn prišla a presťahovala sa do Lúrd.

Bernadeta do trinástich rokov nechodila do školy. Pomáhala v domácnosti a starala sa o mladších súrodencov. Od detstva bola veľmi nábožná, ale mala krehké zdravie, trpela zažívacími problémami, ale aj astmou. Práve astma spôsobila, že v ten osudný februárový deň, pri zbieraní dreva na kúrenie, zaostala za svojimi kamarátkami. Ozval sa šum a pred jaskyňou v Massabielle sa zjavila krásna Pani oblečená v bielom, so šatami previazanými modrou stuhou, v ruke držala ruženec. Pani bola krásna, usmiala sa na ňu a prežehnala sa. Bernadeta sa tiež prežehnala a začala sa modliť ruženec. Aj Pani preberala zrnká na svojom ruženci, jej pery sa však nehýbali. Potom zmizla.

Bernadeta sa so svojím zážitkom zdôverila kamarátkam aj rodičom. Nik jej však neveril a mama jej dokonca zakázala chodiť k jaskyni. Pre Bernadetu muselo byť veľmi ťažké prijať výsmech a nedôveru od ľudí. Nikto jej neveril, hovorili o nej, že je klamárka a podvodníčka. Ona napriek tomu vytrvala a nezaprela krásnu Pani. Ak by povedala, že si všetko len vymyslela, jej život by sa o pár týždňov vrátil opäť do starých koľají. Rozhodla sa však bojovať za pravdu, aj keď vedela, že ju čakajú ťažkosti.

Dokážeme aj my ustáť, keď nám druhí neveria? Vieme sa nevzdať a obhájiť pravdu, aj keď nás to bude niečo stáť?

#mamyzaMamou: Lurdy: Miesto, na ktorom sa usmievala Božia Matka

NEMÔŽEM SĽÚBIŤ, ŽE ŤA UROBÍM ŠŤASTNOU NA TOMTO SVETE

Bernadeta sa veľmi túžila vrátiť na miesto zjavenia. V nedeľu 14. februára po svätej omši jej to mama dovolila. Vybrali sa k jaskyni s ružencami a so svätenou vodou. Keď sa krásna Pani zjavila, Bernadeta rýchlo pokropila zem svätenou vodou a povedala: „Ak prichádzate od Boha, tak nám to povedzte… Ak od diabla, tak zmiznite!“ Pani pristúpila bližšie a usmiala sa. Bernadeta bola v tom čase akoby v extáze a na nič, čo sa dialo okolo nej, nereagovala.

Zvesť o tajomnej Pani sa rýchlo rozšírila. Na ďalších zjaveniach Bernadetu sprevádzalo mnoho zvedavcov. Jedným z nich bol aj lekár Dozous, ktorý chcel odhaliť podvod tak, že bude vyšetrovať Bernadetu počas extázy. Napriek svojim predpokladom však musel priznať, že dievča počas zjavenia naozaj nadviazalo s niekým autentický kontakt.

Mária vedela, že Bernadetin život na tejto zemi nebude jednoduchý a tak jej pri treťom zjavení povedala: „Nemôžem sľúbiť, že ťa urobím šťastnou na tomto svete, ale na druhom.“ Kládla Bernadete na srdce, aby sa modlila a obetovala za hriešnikov. Dokonca ju pri jednom zjavení požiadala, aby za ich obrátenie bozkávala zem. Mária prezradila Bernadete aj tri posolstvá, ktoré sa týkali iba jej života. Tie zostali navždy tajomstvo, keďže ich nikomu neprezradila až do svojej smrti.

Bernadetin život bol plný fyzickej bolesti a chorôb, ale aj psychického utrpenia. Zažila veľa ponižovania od ľudí, ale aj od svojej predstavenej v kláštore. Všetky výčitky a nepríjemné slová však prijímala s pokorou a obetovala ich za obrátenie hriešnikov.

Ako prijímame utrpenie my? Vieme, že naše utrpenie a ťažkosti môžeme Bohu ponúknuť ako obetu za obrátenie hriešnikov?

MIESTO POKORY SA STALO MIESTOM UZDRAVENIA

Na zjavenie 25. februára 1858 prišlo okolo štyristo ľudí. Krásna Pani Bernadete ukázala miesto, kam má ísť. Jej úlohou bolo zjesť byliny, ktoré tam rastú a umyť sa a napiť z prameňa. Na tom mieste však žiaden prameň nebol, a tak Bernadeta začala rukami vyhrabávať zem, až kým nevyhrabala trochu vody. V tej vode zmiešanej s blatom sa umyla a napila sa z nej. Tvár mala špinavú od blata. O Bernadete si mnohí mysleli, že je blázon. Po chvíli však z toho miesta začal vyvierať silný prameň.

Z miesta, na ktorom Bernadeta s pokorou pila blatistú vodu a umývala sa v nej, vytryskol prameň, ktorý priniesol uzdravenie mnohým. Zaujímavé je, že Mária žiadala od tohto mladého dievčaťa, aby sa pokorilo. Najprv ju pozvala k tomu, aby bozkávala zem, potom sa mala umývať v blatistej vode a dokonca z nej piť. Bernadeta však nespochybňovala jej slová a urobila všetko, o čo ju krásna Pani prosila. Ovocie jej pokory a poslušnosti sú zázraky, ktoré sa pri jaskyni zjavenia začali diať.

Prvý zázrak sa stal hneď na druhý deň po vytrysknutí prameňa. Kamenár Louis Bouriette mal v dvadsiatich rokoch pracovný úraz, pri ktorom prišiel o pravé oko. Pri Massabielskej jaskyni sa vrúcne modlil a niekoľkokrát si obmyl oči vodou z prameňa. Vtedy sa mu pravé oko nanovo utvorilo a opäť videl.

Ďalšie zázračné uzdravenie sa stalo 1. marca 1858. Katarína Latapieová mala za sebou úraz ruky, komplikovaná zlomenina jej znemožňovala otvoriť dlaň. Po tom, ako v modlitbe ponorila ruku do prameňa, ju dokázala opäť otvoriť. Zlomenina bola zázračne uzdravená. Na tomto mieste sa stalo ďalších nespočetne veľa zázrakov, mnohé sú aj uznané Cirkvou.

Bernadeta sa pred všetkými ponížila. Rukami vyhrabávala zem, aj keď nemala istotu, že tam naozaj bude prameň. Bol to prejav bezhraničnej dôvery Panne Márii.

Máme aj my vo svojom živote niekedy pocit, že od nás Boh niečo žiada? Dokážeme na to volanie odpovedať? Sme ochotní riskovať, že sa strápnime?

#mamyzaMamou: Lurdy: Miesto, na ktorom sa usmievala Božia Matka

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE

Aj napriek vytrysknutiu prameňa a uzdraveniam považovali mnohí Bernadetu za klamárku a podvodníčku. Panna Mária si priala, aby na mieste zjavenia postavili kaplnku, kde budú chodiť ľudia v procesiách. Kňaz však chcel dôkaz a tak prikázal dievčine, aby sa Pani spýtala, ako sa volá, a ak chce naozaj kaplnku, nech na mieste zjavenia vyrastie ružový ker.

Bernadeta sa krásnej Pani spýtala na meno, tá sa iba usmiala. Pri ďalších zjaveniach dievčina zopakovala otázku a na tretíkrát Pani odpovedala, že je Nepoškvrnené Počatie. Bernadeta tomu síce nerozumela, ale slová zopakovala kňazovi. Ten bol veľmi prekvapený, lebo Bernadeta nemohla vedieť, že 8. decembra 1854 pápež vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Vtedy aj miestny kňaz uveril, že krásna Pani, ktorá sa zjavuje, je Panna Mária.

Kňaz si žiadal dôkaz, rovnako ako neveriaci Tomáš. Zaujímavé je, že Boh sa nehnevá, keď sme neveriaci a žiadame si od neho dôkazy.

Ak máš pochybnosti, žiadaš si od Boha dôkaz? Prosíš ho, aby ťa priviedol k pravde? Si otvorený prijať jeho dôkazy?

ÚSMEV BOŽEJ MATKY

Krásna pani, ktorá sa zjavovala v Lurdoch, sa často na Bernadetu usmievala. Po skončení zjavení vyhľadal Bernadetu jeden muž ateista, veľa sa jej pýtal na zjavenia a ona mu odpovedala. Na záver sa jej spýtal: „Ako sa tá krásna Pani usmievala?“ Bernadeta mu vysvetlila, že to bol nebeský úsmev, ale on sa nedal odbiť a spýtal sa jej, či by mu mohla ten úsmev ukázať, lebo je neveriaci a neverí na jej zjavenia. Bernadeta mu odpovedala, že keďže je hriešnik, zopakuje mu úsmev Svätej Panny. Vtedy sa usmiala nebeským úsmevom a z ateistu sa stal veriaci.

Aj náš úsmev, podobne ako Bernadetin, môže odzrkadľovať úsmev Panny Márie. Boh sa usmieva na nás, tak prečo by sa nemohol usmievať aj cez nás?

Usmievaš sa na ľudí, ktorých stretneš? Môžu ľudia v tvojom úsmeve stretnúť Boha?

POSOLSTVO PANNY MÁRIE

Panna Mária nám počas zjavení hovorí, aké dôležité je pokánie. Pripomína nám aj Božie milosrdenstvo a túžbu, aby všetci zažili odpustenie a zmierenie s Bohom. Pozýva aj k modlitbe za obrátenie hriešnikov.

Toto posolstvo je aktuálne aj v dnešnej dobe, veď koľkí potrebujú spoznať a zažiť Božiu lásku a milosrdenstvo. Odpovedzme aj dnes na Máriino pozvanie a modlime sa za hriešnikov.

O čo by si chcel prosiť Božiu Matku? Leží ti na srdci obrátenie niekoho blízkeho?

Ak chcete, aby sme sa aj my – mamy z našej redakcie – pomodlili za váš úmysel v Lurdoch, tak nám napíšte vaše prosby TU. A my ich prednesieme krásnej Pani z Lúrd.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00