TOP

Manželia na stupni víťazov: Louis a Zélia Martinovci

Ak sme spolu začali život pred tvárou Boha dobrovoľným „áno“, aj do neba by sme mali prísť obaja. Občas však máme pocit, že je primálo inšpirácie z radov svätých na to, aby sme verili, že sa dá dosiahnuť svätosť mimo múrov kláštora a nečakanej smrti za vieru – iba obyčajným životom.

Mená Louis a Zélia Martinovci by nám možno nič nehovorili, ak by nebola v popredí kanonizačného procesu najprv ich dcéra – svätá Terézia z Lisieux. Oni sami sa považovali za obyčajných – no napriek tomu žili neobyčajne plný, inšpiratívny manželský život, z ktorého majú čo ponúknuť ako návnadu nám.

 

Boh na prvom mieste

Skôr než sa Louis a Zélia vôbec stretli, mali jasno v hodnote, ktorá sa stala tou najvyššou aj v ich spoločnom silnom a láskavom manželstve: tou hodnotou bol Boh. Zélia často hovorila, že Boh je na prvom mieste, a tam ostal nielen do posledných chvíľ oboch manželov, ale aj v srdciach ich piatich dcér.

Zélia vyrastala pod prísnou mamou a sama spomínala, že nemala príliš šťastné detstvo. No vzťah k Bohu a dobrotu v srdci mala také silné, že sa rozdávala všade. Zélia veľmi túžila vstúpiť k vincentkám, no pre slabé zdravie sa jej túžba nenaplnila. Zélia mala úprimný a detsky čistý vzťah k Panne Márii, ako často písala aj svojim dcéram.

 

 

Louis veľmi túžil vstúpiť do kláštora svätého Bernarda u augustiniánov – no nešla mu latinčina a bol odmietnutý. Neostal však mimo rastu k svätosti aj ako slobodný mladý muž: jeho obľúbeným „koníčkom“ bola meditácia. Patril do spoločenstva Vital Romet, ktoré bolo sprevádzané kňazom o. Hurelom a bežne ho bolo vídať ako pomocníka chudobných cez spoločenstvo sv. Vincenta de Paul. Louis bol známy tým, že do každej svojej činnosti pozýval Boha, rád a často chodil na púte a vydržal celé hodiny v tichu adorovať pred Bohom. Louis ako začínajúci podnikateľ – hodinár dostal od známej sochu Panny Márie Prostrednice milostí, ktorú mal vo veľkej úcte a po svadbe so Zéliou bola na čestnom mieste v ich rodine.

Viera u oboch teda bola v prvom rade túžba patriť Bohu: a to tak v osobnom odovzdaní sa, v budovaní vzťahu s ním, ako aj v sprevádzaní v duchovnom raste a prejavovaní konkrétnej pomoci a blízkosti tým, ktorí to potrebovali. Už do manželstva vstupovali s túžbou stať sa svätými – a veľmi rýchlo porozumeli, že manželstvo je výsostnou a špecifickou cestou pre svätosť všetkých jej členov. Svätosť Louisa a Zélie sa nezačala narodením ich najmladšej dcéry – ale jej počiatok bol v ich pôvodných rodinách a výchove. Boh bol vždy prvý, koho spomenuli v priebehu dňa pri akejkoľvek situácii, zvlášť pri problémoch.

 

 

Milujem ťa viac ako svoj život

Túto vetu napísala Zélia svojmu manželovi – a nebola určite patetickou ozdobou listu, aby tam niečo pre neho napísala. Bola prejavom ich skutočne silného vzťahu, v ktorom sa jeden druhému darovali naplno. Zélia vždy bola presvedčená, že jej muž je svätý človek – a hovorila to nahlas, s presvedčením a radosťou s dôvetkom, že by takého manžela dopriala každej žene. Keď bol Louis mimo domu, písal svojej žene listy, a vždy vyjadroval túžbu

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre