TOP

Manželia Valachovci: Čistota pre nás znamená milovať jeden druhého nesebeckou láskou

Hovoriť o predmanželskej čistote im nie je cudzie. Chodia o nej prednášať a svoje poznatky už zapísali aj do knihy. Odpovedali nám tak otvorene a úprimne aj vo veci čistoty v manželstve? Sonka a Lukáš Valachovci, ktorých okrem manželstva spája viera, spoločenstvo SP a služba mladým.

Ako dlho ste manželia?

Tri roky.

 

Ako ste sa spoznali a aká bola vaša cesta k manželstvu?

Lukáš: Spoznali sme sa ešte ako stredoškoláci a začali sme spolu chodiť pomerne skoro, keď Sonka mala pätnásť a ja šestnásť. Po siedmich rokoch chodenia sme sa zobrali. Nemali sme v úmysle spolu chodiť tak dlho, ani to teraz nikomu neodporúčame. Je to však súčasť nášho príbehu a sme za tie roky chodenia vďační.

 

Darilo sa vám rešpektovať predmanželskú čistotu?

Sonka: Od začiatku vzťahu sme boli rozhodnutí ju zachovávať. Bol to boj a dalo by sa o tom veľa rozprávať, ale v skratke áno, darilo sa nám to.

 

 

Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli prednášať a svedčiť o predmanželskej čistote?

Sonka: Už na našej svadbe sme cítili, že Boh si veľmi váži náš zápas a úsilie o predmanželskú čistotu. Postupne sme ako manželia pocítili túžbu po spoločnej službe. Každý máme vlastné záujmy a slúžime inak. Chceli sme to zmeniť, a tak sme sa začali spoločne modliť a pýtať sa Otca, ako môžeme spoločne slúžiť. Čo môžeme priniesť svojmu okoliu ako manželia? Boh nám odpovedal postupne, ale veľmi konkrétne. Dostali sme pozvanie spraviť workshop na mládežníckom tábore. Rozprávali sme o identite muža a ženy. Neskôr nás pozvali prednášať na tému predmanželskej čistoty na jedno väčšie podujatie. Zaujímavú úlohu v tom zohral aj váš šéfredaktor Martin Ližičiar, ktorý nám ponúkol priestor na písanie článkov na túto tému. Pochopili sme, že za sedem rokov chodenia v nás Boh spravil veľa vecí a pozýva nás, aby sme si ich nenechali pre seba, ale podelili sa o ne a povzbudili mladých, aby Bohu odovzdali aj túto časť svojho života. Prešli dva roky a my sme sa v našom živote znova posunuli ďalej. Pocítili sme túžbu po tom, aby sa mladí mohli inšpirovať naším príbehom s tým, že ho budú mať kedykoľvek poruke. Preto sme naše články a prednášky zhrnuli do knihy.

 

Akú ste mali spätnú väzbu na túto službu?

Sonka: Reakcie boli veľmi dobré. Samozrejme, našlo sa aj pár ľudí, ktorí s nami nesúhlasili. Boli sme však radi, že sme s nimi mohli diskutovať a oni boli ochotní počúvať. Veľmi veľa mladých nám však povedalo alebo napísalo, že aj oni sa snažia žiť v čistote a náš príbeh ich povzbudil. Ozývajú sa nám aj na sociálnych sieťach. Niekedy chcú radu, inokedy modlitbu… Dokonca, raz nás v Prahe zastavili rodičia s deťmi a poďakovali nám za naše články. Veľmi sa z toho tešíme, lebo vidíme, že chvíle, keď sme bojovali v predmanželskej čistote, si Boh použil.

 

 

Vstupovali ste do manželstva s tým, že viete, aká je náuka Cirkvi o čistote v manželstve? Nemali ste v tom nejasnosti?

Sonka: Áno, náuku Cirkvi sme poznali a myslím si, že nebolo nič také, čo by nám bolo vyslovene nejasné.

 

Odkiaľ ste vedeli, čo všetko bude manželská čistota od vás vyžadovať?

Lukáš: Mnoho sme sa dozvedeli z prípravy, ale myslím si, že najviac asi z osobných rozhovorov s ľuďmi, ktorí sú nám blízki a už dlhé roky žijú v manželstve. Ich skúsenosti nás povzbudzovali v tom, že manželská čistota má zmysel.

 

Darí sa vám žiť túto čistotu?

Sonka: Pre nás je to celé veľmi prirodzené. Keď sme sa na začiatku nášho manželstva chceli vyhnúť počatiu, nepoužívali sme kondómy, ani sme nepraktizovali prerušovaný styk. A nežijeme tak doteraz. Chceme v tom všetkom dôverovať Bohu a zároveň využívať prirodzené plánovanie. Práve preto je skvelé, keď žena pozná svoj cyklus a zasvätí do toho aj svojho manžela. (úsmev)

 

 

Je niečo, s čím v učení Cirkvi ohľadom čistoty nesúhlasíte alebo podľa vás netreba tak striktne brať, prípadne malo by sa tolerovať?

Lukáš: Nielenže nám to dáva aj racionálny zmysel, ale zároveň veríme autoritám, ktoré vysvetľujú Písmo a Tradíciu Cirkvi a chceme im byť poslušní.

 

Myslíte si, že je nejaký súvis medzi predmanželskou čistotou a čistotou v manželstve?

Lukáš: Áno, presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži. Čím viac si človek váži svoje telo pred manželstvom, o to väčšmi je schopný si ho vážiť, keď vstúpi do manželského života. Potvrdilo sa nám, že v manželstve sa naše dobré aj zlé stránky len znásobili. Zrazu sú pre toho druhého oveľa viditeľnejšie. A to platí aj v čistote. Keď sa dvaja ľudia už počas chodenia k sebe správali s úctou, v manželstve sa to len znásobí.

 

S čím z vášho pohľadu manželia v tejto oblasti najväčšmi zápasia?

Podľa nás mnoho manželov zápasí v oblasti neočakávaného počatia. Je to o dôvere Bohu a zároveň o zdržanlivosti v čase, keď má žena plodné dni. Takisto si myslíme, že je veľký tlak aj na myseľ, presnejšie na vernosť manželskému partnerovi, čo sa týka myšlienok.

 

 

Čo podľa vás najviac prekáža manželom na čistote? Aké sú dôvody, prečo sa o ňu neusilujú alebo ani nechcú snažiť?

Sonka: Myslím si, že niektorým ľuďom sa to zdá byť obmedzujúce. Inokedy je to možno len lenivosť. Veľa ľudí dnes nie je ochotných žiť radikálne a oddeliť sa od toho, čo je bežné pre ľudí zo sveta. Niekedy môže byť problémom to, že pre čistotu sa rozhodol len jeden z manželov a druhý si to nevie predstaviť, a tak podľa toho nežijú.

 

Vládne podľa vás medzi kresťanmi akási nevedomosť o tejto téme?

Sonka: Ťažko to posúdiť, ale myslíme si, že je potrebné o tejto téme hovoriť. Aj pre nás samých je dôležité mať niekoho, na koho sa môžeme obrátiť.

 

Mne osobne sa stalo, že keď som sa o čistote niekomu zdôverila, zostala som skôr nepochopená. Vo vašom okolí je to teda iné?

Lukáš: Naši veriaci priatelia sa ju snažia žiť a aj keď majú v tejto oblasti nejasnosti, majú záujem hľadať odpovede a cestu, ako sa to dá.

 

Čo je pre vás hlavnou motiváciou žiť čistotu?

Sonka: Asi to, že sme spoznali Boha, spoznali sme, ako veľmi nás miluje, akí sme vzácni v jeho očiach. Spoločne sme si uvedomili, že život je dar, že ja som darom a Luky je darom. Preto je v nás túžba mať úctu k tomu, čo nám Boh dal.

 

Čo znamená čistota pre vás osobne?

Čistota pre nás znamená milovať jeden druhého nesebeckou láskou.

 

Čo do vášho manželstva prináša život v čistote?

Pokoj, radosť, dôveru jeden druhému, ale aj Bohu.

 

 

A naopak, čo podľa vás prináša do manželstva nerešpektovanie čistoty?

Sonka: Podľa mňa to prináša veľkú neistotu. Manželov to oberá o silu, strácajú vieru v to, že Boh koná.

 

Je pre vás náročné žiť čistotu? Niektorí manželia totiž argumentujú, že tak sa jednoducho nedá žiť…

Je to náročné, ale zároveň to prináša do života toľko dobrého, že sa to určite oplatí.

 

Obmedzuje vás takýto život?

Nie. Prežívame totiž, že to je to najlepšie, čo môžeme žiť v našom manželstve.

 

Dalo by sa povedať, že vás život v čistote v niečom posunul vo viere?

Život v čistote nás učí dôverovať, že Boh je dobrý a že je Pánom života. On je ten, ktorý vidí viac ako my. Takýto život nás tiež učí nesebeckej láske a zároveň hlbšej dôvere v neho.

 

Čistota v manželstve ide ruka v ruke s prirodzeným plánovaním. Bolo pre vás ťažké naučiť sa tieto metódy?

Sonka: Metódy sa ešte stále učíme. Je totiž viac prístupov a ja stále hľadám, ktorý je pre mňa ideálny. Je to ešte proces, ktorým prechádzame a dúfam, že sa čoskoro dostaneme do bodu, keď ich budem vedieť spoľahlivo využívať.

 

Ako by ste motivovali ostatných manželov? Prečo by im malo záležať na tom, aby žili čisto?

Život v manželskej čistote podľa nás prináša mnoho dobrého. Spočiatku to môže vyzerať náročne, ale je dobré si uvedomiť, že Boh si váži aj naše malé kroky, ktoré úprimne robíme s úmyslom žiť čisto a dôverovať Bohu.Komentáre