Manželstvo a rodičovstvo – nerob, čo nemusíš

Manželstvo a rodičovstvo – nerob, čo nemusíš
Pozrime sa na niekoľko konkrétnych spôsobov, ako uvoľniť pretlak a napätie, ktoré mnohí prežívajú pri snahe zvládnuť manželstvo a rodičovstvo zároveň.
Nemusíš

„Každý môže. Problém je, že niektorí prosto musia!“

Sme slobodní. Väčšinou to chápeme tak, že sme slobodní od vonkajšie tlaku, od vôle druhých; že si môžeme robiť, čo chceme, že nám nikto nemôže prikazovať, čo máme robiť.

Súčasťou slobody je však aj sloboda od seba samého. Nemusí byť len podľa môjho. Môj názor nie je jediný možný a moje nápady nie sú jediné správne. Môžem, ale nemusím.

Keď svätý Pavol píše o kresťanskom manželstve, začína takto: „Podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom.“ (Ef 5, 21) Všetci sme povolaní podriaďovať sa. Aj ženy, aj muži. Niet nikoho (a špeciálne v manželstve), kto by sa pre spoločné dobro nemal podriaďovať.

Som slobodný, nechcem sa nechať utláčať, ani sebou nechať manipulovať, ale rozhodol som sa dobrovoľne a z lásky podriadiť svoje ego. Konkrétne to znamená pripustiť, že to môže byť dobré, aj keď to bude inak, ako si to predstavujem ja, inak, ako to bolo v našej rodine. Môj pohľad na výchovu, spravovanie peňazí či trávenie času nemusí byť jediný dobrý, jediný správny, nutne ten najlepší. Môže, ale nemusí.

Pre dobro manželstva vám odporúčam nájsť záľubu v nápadoch a spôsoboch vášho manželského partnera. Prijmite ich a podporte, aj keď podľa vášho nebudú „najlepšie“. Ak to urobíte slobodne a úprimne, čaká vás prekvapenie! Postupom času zistíte, že to, ako to vidí váš partner, to, čo navrhuje, nakoniec predsa len môže byť lepšie ako to vaše. Nebudete síce „mať pravdu“, nebude „po vašom“, ale budete mať lepšie manželstvo a lepší vzťah.

 

Nemusíš – byť ako iní

Kedysi mohlo ľudí znepokojovať maximálne to, ako „super“ si žijú ich susedia, príbuzní, priatelia či kolegovia. Dnes nás vzrušuje, ako žije celý svet – celebrity, youtuberi, influenceri. Vidíme to v televízii, na Facebooku či Instagrame. Každému príčetnému človeku by malo byť jasné, koľko z toho je len póza a koľko skutočnosť. Ešte viac mimo reality je porovnávať seba, svojho partnera a svoju rodinu s literárnymi či filmovými postavami.

Najrýchlejšia a najjednoduchšia rada je: „Prestaňte to sledovať! Vykašlite sa na to!“ Pre mnohých je to ťažká emocionálna závislosť a vedie len k smútku a depresívnym myšlienkam. Je to jedno veľké klamstvo, ktoré nás ničí: „Keby sme boli ako títo, zažívali toto, robili tamto, mali hento, boli by sme šťastní.“

Existuje jeden prekrásny citát od Leva Nikolajeviča Tolstoja: „Chceš byť šťastný? Buď!“ Absolútne to nezávisí od toho, ako žijú iní, ale len a len od toho, ako žijete vy dvaja – bez ohľadu na druhých a bez porovnávania sa s druhými. Ak ide o šťastie v manželstve, si tu len ty so svojou manželkou, so svojím manželom. Ak chcete byť šťastní – buďte. Ostatných prosto ignorujte. Tí do vášho manželstva nepatria. Zavrite dvere, vypnite obrazovku a buďte len vy dvaja. Je to jeden z najťažších krokov v živote, ale zároveň jeden z najpotrebnejších.

Je tu môj manžel, moja manželka, dar pre mňa, len pre mňa – a som tu ja, dar pre neho, pre ňu, len pre neho, len pre ňu. A všetku tú energiu a čas, ktorý tým získame, môžeme naplno investovať do nášho vzťahu. Nemárni teda čas porovnávaním sa a pokusmi prerobiť vás dvoch a váš vzťah na obraz niekoho iného, ale využi ho na 100 %, aby ste boli vy dvaja – takí, akí ste – spolu šťastní.

 

Manželstvo a rodičovstvo – nerob, čo nemusíš

 

Nemusíš – byť ako tento svet

V piesni „Balada o poľných vtákoch“ sa spieva:

Nežobrú, že chcú mať viac, ako dáva klas.

Nemučí ich závisť, údel Kainov.

Neženie ich blázon čas, neženie ich čas.

Pripomína mi to evanjelium, Ježišovu reč na vrchu, blahoslavenstvá. Potrebujeme zjednodušiť svoj život. Žiť a byť, nie(len) mať.

Dnešný svet vyvíja na (mladé) rodiny s deťmi obrovský tlak. Musíš mať toto… a tamto… a ešte toto… Najprv musíš mať… Až potom…

Mám pre teba skvelú správu: NEMUSÍŠ! Nemusíš mať, nemusíš najprv toto a tamto, ale môžeš a môžeš hneď.

Priamo vás povzbudzujem: Vzbúrte sa proti teroru a „dogmám“ tohto sveta! Žite jednoducho, žite radostne, žite hneď. Nie až potom, keď… Nedávajte si diktovať podmienky, nedovoľte, aby vám tento svet vytváral vymyslené prekážky.

A nebojte sa! Časom budete (vysoko pravdepodobne) aj mať. Ale nenechajte sa zablokovať tým, že teraz nemáte to, na čom trvá tento svet. Máte niečo, čo tento svet nemôže dať, a nemôže ani vziať. Vážte si to, buďte za to vďační, nepokladajte to za samozrejmosť, tešte sa z toho. Zo svojej lásky, zo vzťahov, zo života, z rodiny, z domova.

 

Nemusíš – urobiť všetko

V prostredí tajných služieb platí zásada: „Nemusíš vedieť.“ Tým znižujú riziko prezradenia utajovaných skutočností. Čo z nich vedieť nemusíš, vedieť by si nemal.

Podobne to platí aj pre manželov s deťmi. Ak nestíhate, ak nemáte čas na seba, na svoj vzťah, mali by ste sa jasne dohodnúť na tom, čo „musíte“. A čo nemusíte, nerobte. Aj keby vás „trhalo“. Nepodľahnite jednému z najterorizujúcejších hesiel: „Bolo by dobré“, respektíve „nebolo by zlé“.

Medzi „musíš“ určite patrí budovanie vášho manželského vzťahu. Nechápte slovo „musíš“ ako nejakú nepríjemnú, zvonka nanútenú povinnosť. Chápte ho ako to, čo nevyhnutne potrebujete robiť, aby ste dosiahli to, čo chcete najviac, a vyhli sa tomu, aby ste prišli o to, na čom vám najviac záleží. A v tomto má vaša manželská láska top prioritu.

Vonkajšie potreby – hlavne, keď máme malé deti – nám často pripadajú naliehavejšie ako tie vnútorné (starostlivosť o duchovný život či o manželský vzťah). Ale nie je to tak. Keď sa rozhodujete, čo všetko v rodine urobiť, nezanedbajte vnútorné potreby kvôli tým vonkajším.

 

Manželstvo a rodičovstvo – nerob, čo nemusíš

 

Nemusíš – urobiť všetko perfektne

Snaha byť perfektným – porovnávajúc sa s tým, čo sme videli u iných, v televízii či na sociálnych sieťach – neuveriteľne ničí a vyčerpáva. Perfekcionizmus je choroba.

Božia dokonalosť spočíva – v milosrdenstve. K sebe, k svojmu manželskému partnerovi i k svojim deťom. Ježišove slová u Matúša: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec,“ (Mt 5, 48) u Lukáša znejú: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6, 36) A Ježiš to hovorí ešte jasnejšie: „Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ (Mt 9, 13)

Podľa pravidla 80/20 dosiahneme 80 % výsledku s 20 % námahou. Na zvyšných 20 % spotrebujeme 80 % energie. Ak budete chcieť byť za každú cenu dokonalým manželom aj dokonalým rodičom, byť dokonalým v zamestnaní, mať dokonalú domácnosť, zničíte seba i svojich blízkych. Robte veci podľa možností dobre. A perfektne len vtedy, keď vám zvýši sila. A majte súcit so sebou samým i so svojím manželským partnerom a svojimi deťmi.

 

Tieto témy aj s praktickými tipmi nájdete podrobnejšie rozpracované v našej najnovšej publikácii Aby vám deti nezničili manželstvo. Za najlepšiu cenu aj s podpisom autora ju nájdete v našom obchode na stránke Milovať a ctiť.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00