Manželstvo a rodičovstvo – všetko má svoj čas

Manželstvo a rodičovstvo – všetko má svoj čas
Vaše manželstvo za to stojí. Potrebujete sa (nanovo) zakoreniť, vybudovať hlboké a pevné korene svojho manželského vzťahu. Vy za to stojíte!

K otázke „ako?“ sa dá zvládnuť súbeh manželstva a rodičovstva, sa možno mnohým z nás tisne aj otázka „kedy?“: „Kedy to mám stihnúť?“

Manželstvo, rodičovstvo, pracovná kariéra, služba. Cítime, že nám chýba čas. Potrebovali by sme ho viacej. Viac času.

Náš život je ako strom. Stále je len jeden, ale rastie, rozrastá sa. Jeho kmeň hrubne, strom zväčšuje svoju výšku, jeho vetvy sa predlžujú, vyháňajú nové výhonky. Ak chceme, aby bol zdravý a užitočný, aby prinášal ovocie, treba zobrať do ruky pílku a nožnice.

Keď sa nám narodia deti, nie sú to akoby ďalšie stromy, ale iba nové vetvy na kmeni nášho manželstva. Áno, postupne sa osamostatnia, presadia a zakorenia niekde inde, ale momentálne sme jeden strom, ktorý sa rozrastá. Ak budeme múdri, budeme správne prerezávať a strihať, strom bude pekne rásť, prinášať dobré ovocie a my budeme schopní zvládnuť starostlivosť oň.

 

Manželstvo a rodičovstvo – všetko má svoj čas

 

Nie sú to tri rozličné stromy: manželstvo, rodičovstvo, práca. Je to len jeden strom, jeden život. Tak treba rozmýšľať. „Syn môj, nepodujímaj sa na mnohé veci, ak sa nimi preťažíš, bez škody neskončíš. Aj keď pobežíš, nestihneš všetko a útekom sa pred tým nezachrániš.“ (Sir 11, 10 BOT)

Máme jeden život, jedno povolanie. „Nezháňajte sa, čo budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení! Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že toto potrebujete. Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.“ (Lk 12, 29 – 31)

Boží poriadok vidíme aj v prírode. Strom. Korene, kmeň, koruna.

Strom potrebuje čas a priestor, aby sa zakorenil. Koreňom rodiny je – popri vzťahu s Bohom – vzťah manželov. Potrebuje čas a priestor, aby sa rozvinuli jeho základy. Tento priestor sa vytvára tým, že sa osamostatňujeme od rodičov a nesústredíme ihneď všetku pozornosť na potomstvo. Čas zasnúbenia (či vážneho vzťahu) a čas bezprostredne po svadbe treba veľmi dobre využiť. Nielen na príjemné spontánne veci, ktoré nám idú samé od seba, ale na dôkladné a hlboké spoznanie sa, na rozhovory o tom, čo je podstatné, na odhalenie skrytých rozporov, o ktorých je lepšie dozvedieť sa v čase, keď máme ešte dostatok sily a času riešiť ich, a nie až potom, keď vyjdú (v najnevhodnejšiu chvíľu) na povrch pod tlakom náročných okolností. Ale o manželský vzťah, o jeho korene sa máme starať kontinuálne po celý čas manželstva.

Vedeli ste, že Izraeliti mali takýto predpis: „Ak sa niekto len nedávno oženil, nemusí ísť na vojnu, ani nech sa mu nedáva nejaká verejná povinnosť, ale bez viny zostane doma, aby sa mohol rok tešiť so svojou manželkou“ (Dt 24, 5)?

Ak je koruna rozbujnená a korene slabé, treba korunu strihať a korene polievať. Čo to konkrétne znamená? Treba hľadať pomoc so starostlivosťou o deti, treba obmedziť (ostrihať) aktivity, ktoré nie sú nevyhnutné, a vytvoriť si priestor pre spoločný manželský čas – komunikáciu, intimitu, relax. Čas tešiť sa so svojím manželom, so svojou manželkou.

Neodkladajte to. Netreba dramatizovať, ak sa veci nemenia zo dňa na deň, ale určite nestrácajte roky. Ak sa niečo nedobré ťahá už tak dlho, treba prikročiť k razantnej zmene, nielen k nejakým kozmetickým zmenám, k nejakému mejkapu. Trebárs aj presťahovať sa, zmeniť zamestnanie, odhlásiť deti z (aspoň niektorých) krúžkov, prihlásiť seba niekam, kam by sme chceli chodiť (cvičenie, jazyk), navštíviť nejaký manželský či rodičovský kurz, zainvestovať (čas, ale aj peniaze) do niečoho, po čom prahne vaša duša, vykašľať sa na záhradku a zasiať trávu (alebo si, naopak, záhradku založiť) a podobne.

 

https://www.slovoplus.sk/ako-dat-manzelskemu-partnerovi-co-mu-patri-co-sme-mu-slubili/

 

Vaše manželstvo za to stojí. Potrebujete sa (nanovo) zakoreniť, vybudovať hlboké a pevné korene svojho manželského vzťahu. Vy za to stojíte!

Keď sa postupne koruna stromu zahusťuje, treba ju prerezávať. Keď sa nám v živote postupne zahusťuje denný program a kalendár, takisto treba prerezávať. Keď vstupujú do nášho života ďalšie skutočnosti, niektoré predchádzajúce sa musia uskromniť, prípadne dočasne sa z niektorých stiahnuť. To platí pre manžela i manželku.

V biblickej gréčtine máme dva výrazy pre čas – chronoskairos. Ten prvý označuje klasický čas, ktorý plynie na hodinách. Od neho pochádza aj výraz označujúci časovú postupnosť – chronológia. Ten druhý označuje ten správny moment, bod zlomu.

Jedna z najväčších životných múdrostí znie: „Všetko má svoj čas!“

 

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.

Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť,

svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať.

Svoj čas má zabíjať, svoj čas má liečiť.

Svoj čas má váľať, svoj čas má stavať.

Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa.

Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.

Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbierať kamene.

Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia.

Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť.

Svoj čas má (niečo) si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť.

Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať.

Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť.

Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť.

Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj.“ (Kaz 3, 1 – 8)

 

Všetko má svoj čas. V jednom čase je normálne jedno a v druhom druhé. Potrebné je aj jedno, aj druhé. V správny čas. Problém vzniká, keď dovolíme, aby veci zašli do extrémov. Keď sa (dlhodobo) dostaneme do situácie, že nemáme žiaden voľný čas, žiaden priestor na oddych, že máme pocit, že sa už nikdy nevyspíme, že máme sex tak jedenkrát za mesiac, že sme s peniazmi stále v mínuse. Alebo keď neprirodzene odkladáme svadbu alebo narodenie prvých detí, či sa kŕčovito snažíme mať (maximálne) dve deti rýchlo po sebe, čím skôr ich dať do jaslí a vrátiť sa k práci a dvom príjmom.

 

Ak tomu veríte, ale hľadáte spôsob, ako sa to dá prakticky zvládnuť, odporúčame vám, aby ste siahli po našej najnovšej publikácii Aby vám deti nezničili manželstvo. Za najlepšiu cenu aj s podpisom autora ju nájdete v našom obchode.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00