Mária (Sedembolestná je naša patrónka… ale vieme, že je aj) „sedemradostná“?

Mária (Sedembolestná je naša patrónka… ale vieme, že je aj) „sedemradostná“?

Je to rovnako starobylá tradícia ako zoznam siedmich bolestí a zachovala sa vo forme takzvanej františkánskej koruny, nazývanej tiež františkánsky ruženec, serafínsky ruženec alebo ruženec siedmich radostí Panny Márie. Františkánsky historik, otec Luke Wadding (1588-1657), datuje jeho pôvod do roku 1422.

Podľa tradície sa Panna Mária zjavila františkánskemu novicovi Jakubovi v Assisi. Ten mal ako dieťa, skôr, než vstúpil do rádu, zvyk denne venčiť sochu Panny Márie vencom z ruží (alebo iných čerstvých kvetov). Keď sa stal novicom, vo svojej jednoduchosti sa domnieval, že keď nebude môcť tento zbožný skutok konať aj naďalej, Márii sa tak znepáči. Bol taký zarmútený, že sa rozhodol opustiť kláštor a vrátiť sa do sveta.

Nebeská Matka však jeho pokušenie odvrátila práve spomenutým zjavením, keď mu ponúkla náhradu. Tým, že bude „denne recitovať sedem desiatkov na počesť jej siedmich radostí, uvije jej veniec, ktorým ju poteší viac než materiálnym vencom z kvetov“.

Brat Jakub sa hneď začal s veľkou radosťou takto modliť. V tom čase neďaleko neho prechádzal novicmajster, ktorý pri ňom spozoroval anjela. Ten vil veniec z ruží a po každej desiatej vložil zlatú ľaliu. Keď sa Jakub domodlil, anjel položil tento veniec na jeho hlavu.

Novicmajster si žiadal od brata vysvetlenie tejto vízie a keď sa ho dozvedel, opísal ju aj ostatným bratom. Tak sa pobožnosť rýchlo rozšírila do celej františkánskej rodiny. Obľúbená je aj medzi cisterciánmi. Rôzni pápeži udelili modliacim sa tento ruženec mnohé odpustky, snáď najviac zo všetkých pobožností.

Spomedzi minoritov ju najviac propagovali svätý Bonaventura, blahoslavený Cherubín zo Spoleta, svätý Ján Kapristrán, Pelbart z Temešváru a svätý Bernardín zo Sieny, o ktorom sa tiež traduje, že dostal počas rozjímania nad radosťami Panny Márie vízie.

 

Ako sa ju modliť:

Po krátkom rozjímaní sa treba modliť jeden Otče náš a desaťkrát Zdravas Mária. Sedem radostí sa zvyčajne udáva v tomto znení:

1. Zvestovanie

2. Navštívenie Alžbety

3. Narodenie Ježiša

4. Poklona troch mudrcov

5. Nájdenie Ježiša v chráme

6. Ježišovo Zmŕtvychvstanie

7. Nanebovzatie a/alebo korunovanie Panny Márie za Kráľovnú neba

Je zvykom tiež pridať po siedmej dekáde ešte dva Zdravasy, aby bolo konečné číslo sedemdesiatdva ako vek, ktorého sa Panna Mária údajne dožila.

Pobožnosť k siedmim radostiam Panny Márie je nádhernou alternatívou k siedmim bolestiam, lebo nám pomáha vyvážiť náš duchovný život. Vďaka nej si môžeme pripomenúť, že náš život nie je len plný bolestí, ale jeho súčasťou sú aj mnohé radosti v tomto živote a v tom, ktorý očakávame.

 

 

 

Zdroj: https://aleteia.org/2017/08/27/do-you-know-the-7-joys-of-the-blessed-virgin-mary/

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00