Martina Mackovjaková: Potrebuje aj mama na materskej dovolenke psychohygienu?

Martina Mackovjaková: Potrebuje aj mama na materskej dovolenke psychohygienu?
Každá mama vie, že materská dovolenka nie je „dovolenka“. Veď osemhodinový pracovný čas zmenila na 24-hodinovú starostlivosť o dieťa. O to viac je potrebné, aby si našla priestor na obnovenie síl a energie. O svojej materskej dovolenke a psychohygiene rozpráva Martina Mackovjaková, mama troch detí, manželka gréckokatolíckeho kňaza.

Čo musí mama v súčasnej dobe počas materskej dovolenky zvládať?

Myslím, že základná rola mamy sa rokmi vo svojej hĺbke nemení. Stále je to o tom, že sa má starať o svoje deti, poskytnúť im bezpečné miesto – domov, dostatok lásky, pevné hranice. Má im byť blízko nielen fyzicky, ale aj duševne, byť na ne napojená, venovať sa im. A potom tie praktické veci ako starostlivosť o domácnosť…

Mnohé mamy okrem tohto všetkého ešte musia zvládať pracovné záväzky, lebo nechceli alebo nemohli opustiť svoju pracovnú pozíciu.

Je tu však predsa i niečo nové. Obrovské množstvo informácií a ich vplyv na naše rozhodovanie. Týka sa to hlavne výchovných prístupov, vhodnej stravy, vzdelávania detí od útleho veku a mnoho iného. Vyznať sa v tom, vedieť filtrovať, nájsť si svoju cestu a vedieť si ju obhájiť v rodine či kruhu priateľov môže byť pre niekoho veľmi ťažké. Za čias mojich rodičov existovala jedna kniha o dieťati, tú mala každá domácnosť a bola základnou „príručkou“. Myslím, že aj spôsob výchovy bol v spoločnosti viac jednotný a menej sa riešili rôznorodosti v materských a výchovných témach.

 

Sú dnešné mamy viac preťažené než tie v minulosti?

Je to o uhle pohľadu. Myslím si, že mamy sú preťažené v každej dobe, len iným spôsobom. Mamy v minulosti sa okrem detí starali o domáce zvieratá, veľké záhrady, starších dožívajúcich členov rodiny. Ani vtedy to nebolo jednoduché a tlak na mamy a ich fyzický výkon bol enormný.

Dnes mnoho povinností už nie je aktuálnych. Avšak prišli iné – tlak na vzdelávanie seba i detí, kariéru, udržanie si vyhovujúcej pracovnej pozície. Očakávanie, že sa v pracovnom a vzdelávacom tempe vyrovnáme mužom.

 

Martina Mackovjaková: Potrebuje aj mama na materskej dovolenke psychohygienu?

 

JE DÔLEŽITÝ ČAS, KEĎ OD MAMY NIKTO NIČ NEOČAKÁVA

Potrebuje mama psychohygienu? Je v poriadku, keď si aj ona potrebuje oddýchnuť?

Každý, nech je vo svojom živote na akejkoľvek pozícii, potrebuje psychohygienu a oddych. Mamy dvojnásobne. Často sme v krátkych časových intervaloch vystavené vysokým stresovým impulzom a musíme fungovať na 110 %. Preto je dôležité mať čas, keď od nás chvíľku nikto nič neočakáva.

Veď keď má bežný zamestnanec ročne nárok napr. na 30 dní dovolenky (a robí 8 hodín denne, 5 dní v týždni), prečo by na oddych nemala mať nárok mama, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne?

Psychohygiena alebo rôzne iné formy oddychu poskytujú všeobecne prísun energie, naplnenie vlastných potrieb, spokojnosť a aj odhodlanosť plniť si svoje aktuálne  povinnosti lepšie. To platí aj pre mamy.

 

Martina Mackovjaková: Potrebuje aj mama na materskej dovolenke psychohygienu?

 

MÔJ MANŽEL VIE, ŽE SOM NEVYTESNILA SVOJE POTREBY A POTREBUJEM ICH NAPĹŇAŤ

Dieťa potrebuje vitálnu mamu – ako oddychujete vy, Martinka?

Kým som prišla do štádia, že aj ja mám nárok na oddych, predchádzal tomu dlhší proces. Príchodom nášho prvého dieťaťa sa vo mne zrodila určitá forma zodpovednosti, ktorú som dovtedy nepoznala. Cítila som silný záväzok a nevedela som si predstaviť, že na chvíľku nechám svoje dieťa niekomu inému a ja budem mať čas pre seba. Vnímala som to ako svoje zlyhanie, nesplnenie si svojej úlohy. Som rada, že som si mohla v materstve prejsť svoju cestu a stále som na nej, stále objavujem seba a svoje osobné potreby a motivácie.

Kľúčový v tom celom bol a je môj manžel, ktorý na mňa nepozerá iba ako na mamu svojich detí, ale aj na ženu, ktorou som bola predtým, než som sa ňou stala. Je si vedomý, že som nevytesnila svoje potreby a pravidelne ich potrebujem napĺňať. Snaží sa mi byť v tom nápomocný.

Formy môjho oddychu sa menia vekom detí. Pri úplne malých bábätkách, s ktorými sme mali náročnejšie obdobia, mi stačilo, keď som mohla nerušene variť jednu hodinu alebo ísť na nákup potravín. Nevedela som si ani predstaviť, že by som bola viac mimo detí, keďže nám veľa plakávali a ja som ich vedela najefektívnejšie upokojiť.

Dnes, keď sú deti už staršie, ich manžel často berie na celodenné výlety. Buď chodia do lesa na trénovanie prežitia v divočine, alebo k babke a dedkovi na dvor. Niekedy čas využijem na upratovanie, je to pre mňa tiež forma oddychu. Niekedy zas čítam knihy alebo idem von s priateľkami.

Pridalo sa k tomu aj moje štúdium, čo tiež vnímam ako oddychový čas. Síce si to vyžaduje ďalšiu moju energiu a je náročné, no v konečnom dôsledku vnímam, že mi to viac dáva ako berie.

Na konci dňa sú všetci spokojní. Deti šťastné a plné zážitkov, manžel, že mohol byť s nimi a ja, že som mohla byť nejaký čas sama. (úsmev)

 

Martina Mackovjaková: Potrebuje aj mama na materskej dovolenke psychohygienu?

 

DÔLEŽITÁ JE SOCIÁLNA INTERAKCIA

Aké aktivity pomôžu mame cítiť sa dobre a obnoviť energiu?

Také, ktoré sú jej prirodzené a príjemné a robila ich napríklad aj pred materstvom.

Čo však vnímam ako kľúčové, je sociálna interakcia. Materstvo je krásne, ale vie ženu  negatívne prekvapiť a niekedy psychicky ovplyvniť svojou náročnosťou a intenzitou. Preto stretávanie sa s inými matkami, zdieľanie sa o aktuálnom prežívaní, je úplný základ. Dôležité je však stretávať i ľudí, s ktorými nepreberá materské témy.

Mama potrebuje nové impulzy a podnety a je veľmi dôležité, aby boli aj mimo rodičovského okruhu tém.

Keď sa nám narodila prvá dcéra, minimálne raz týždenne k nám chodila moja dlhoročná priateľka na návštevu. Rozprávali sme sa o jej práci, zážitkoch, o našich spoločných priateľoch, prinášala vždy zaujímavé témy a pohľady. Čas s ňou som si užívala, lebo ma  veľmi príjemne vytrhávala z materskej každodennosti.

Sociálna interakcia je základ pre akéhokoľvek človeka, tak sme stvorení, ako spoločenské tvory, a potrebujeme ju pre svoje prežitie.

 

Ako môže žene pomôcť okolie? Partner, blízka rodina?

Myslím, že je to uvedomením si ľudí, že „aj ja chcem s deťmi budovať vzťah“. Či som ich otec, babka, dedko, krstný rodič, teta alebo ktokoľvek iný. Že to nie je o tom, že iba niekomu pomáham, ale že s dieťaťom tvorím a budujem vzťah.

Otec detí má v tom najdôležitejšie postavenie. Jeho otcovská rola nespočíva v tom, že  vo svojom voľnom čase pomáha žene s deťmi, ale že to sú ich spoločné deti a má sa rovnako podieľať na ich výchove. Samozrejme, kvantitatívne sa to nedá očakávať, keďže väčšinu dňa trávi v práci mimo domácnosti. Malo by však byť pre neho prirodzené venovať svojim deťom čas, pozornosť a energiu.

Na svojom manželovi si vážim, že sám proaktívne vyhľadáva možnosti, ako tráviť čas s deťmi. Bez toho, aby som ho pýtala a dávala mu stále úlohy sa im plnohodnotne venuje. Aj naše deti ho vnímajú ako súčasť svojho života a ak dlhšie nie je doma, pýtajú sa za ním. Sú na neho zvyknuté.

 

Dá sa na materskej dovolenke efektívne manažovať čas, aby mala žena čas i na seba?

Pre mňa osobne je dôležité plánovanie, pravidelnosť a predvídavosť. To síce nie je pri malých deťoch jednoduché, ale aj tak sa o to snažím.

Pomáha mi, keď viem, čo sa odo mňa daný deň očakáva, aké sú moje povinnosti a aké zas potreby mojich detí. Či môžem očakávať nejakú externú pomoc. Do toho sa snažím vložiť svoju predstavu o oddychu alebo iných aktivitách.

Myslím si, že práve pravidelnosť môže mamám veľmi pomôcť. Keď viem, že pravidelne, napr. raz za týždeň, mi berú starí rodičia na tri hodiny deti von, viem si naplánovať konkrétny program. A potom, keď prídu ťažšie chvíle, že nevládzem a možno nevidím zmysel svojho poslania, viem, že budem mať čas pre seba, keď o tom budem môcť nerušene uvažovať. Pozrieť sa na všetko z inej perspektívy.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00