Milan Majerský (KDH): Tváre sa menia, ale naša kresťanská DNA ostáva nezmenená

Milan Majerský (KDH): Tváre sa menia, ale naša kresťanská DNA ostáva nezmenená

KDH vždy stálo a stojí na silnom tíme, rozkošatenej členskej základni, ktorá vytvára silu zdola, ale najmä na pevných, jasne čitateľných a nemenných kresťanských hodnotách, hovorí prešovský župan a podpredseda KDH Milan Majerský.

Ste predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK), podpredsedom KDH a momentálne aj kandidátom číslo 2 na kandidátke kresťanských demokratov. Stíhate sa popri všetkých týchto povinnostiach venovať aj svojej veľkej záľube – športu?

Toho času určite nie je toľko, ako v minulosti, no ak mám len chvíľu voľný kalendár, v zime chodím na skialpy, v lete na bicykel a na túry. Rád si zahrám basketbal alebo hokej. Šport je pre mňa jednak forma relaxu, ale zároveň veľká škola charakteru.

Ako to myslíte?

Športovanie nás učí zásadám fair-play, na ktorých stoja všetky oblasti života a zároveň vytrvalosti, odhodlaniu nevzdávať sa na ceste za výsledkami. Nehovoriac o tom, že fyzická kondícia je nutná pre pracovný výkon.

Prejdime k politike. V prípade, že by ste boli do parlamentu zvolený, plánujete zvládať povinnosti poslanca aj župana?

Áno, ale určite nie preto, že by mi išlo o nejaké funkcionárčenie. Legislatíva sa zmenila tak, že plnohodnotne platená je iba jedna funkcia, čo považujem za správne a spravodlivé. Za druhú funkciu daná osoba poberá plat už len vo výške minimálnej mzdy.

Osobne si myslím, že župani, primátori či starostovia, ktorí poznajú každodenné problémy v regiónoch, a majú dobrú vôľu, vedia ľuďom pomáhať omnoho adresnejšie a efektívnejšie. Poslanecký mandát im zároveň umožňuje presadzovať ich potreby s väčšou silou a razanciou. Aj preto majú primátori a starostovia na kandidačnej listine KDH vyhradenú až pätinu miest.

Milan Majerský (KDH): Tváre sa menia, ale naša kresťanská DNA ostáva nezmenená

Mnoho našich čitateľov žije práve v Prešovskom kraji, ale napríklad aj na Orave. Neraz sa cítia byť tak trochu štátom zabudnutí. Čo by ste chceli urobiť práve pre nich?

Som predsedom najľudnatejšieho kraja, kde však deväť z trinástich okresov patrí medzi najmenej rozvinutých. Preto chcem zabojovať najmä za zmiernenie priepastných regionálnych rozdielov v rámci Slovenska. Lebo silné regióny sú základom silného štátu. Práve preto, že ako bývalý primátor Levoče a súčasný prešovský župan poznám problémy regiónov s nízkym HDP na obyvateľa a nedostatkom investorov, chudobou či problémami súvisiacimi s rómskou populáciou, som pripravený riešiť ich aj na národnej úrovni.

Zmysel vidím v dokončení decentralizácie a posilnení kompetencií samosprávnych krajov, ktoré sa tak viac priblížia k ľuďom. Princíp solidarity, keď silnejší dokáže pomáhať slabšiemu, by mal byť základným pravidlom uplatňovaným na rôznych úrovniach správy štátu. Veľký potenciál tiež vidím v rozvoji cestovného ruchu v menej známych, ale o to krajších oblastiach. Poznajú ich v každom kraji, aj spomenutá Orava má také miesta. V našom sú to napríklad Poloniny.

S voličmi je to tak, že len málokto si podrobne preštuduje volebné programy politických strán. KDH ide do volieb s rozsiahlym programom nazvaným Reštart. Keby ste mali zdôrazniť len niekoľko oblastí, v ktorých sa plánujete v parlamente osobne angažovať, ktoré by to boli?

Heslovito by som ich zhrnul takto: podpora mladých rodín, už spomenuté posilnenie postavenia regiónov a skvalitnenie života v nich, rekonštrukcia verejnej politiky, rozvoj a podpora regionálneho školstva v spolupráci s miestnymi zamestnávateľmi, dokončenie diaľnice D1 a oprava ciest.

Kvôli stručnosti som to zhrnul heslovito, ale pre mňa to nie sú len volebné heslá. Stojím na čele najľudnatejšieho a zároveň najchudobnejšieho kraja, takže za každou zo spomenutých tém sa skrýva konkrétny balík problémov, ktoré sa ma bytostne dotýkajú, ale čo je hlavné, predstavujú pre mňa výzvy, ktoré riešim ako župan a chcem ich ešte dynamickejšie riešiť ako poslanec.

Ako predseda PSK preto budem aj naďalej bojovať za posilňovanie regiónov. Ako Levočan viem, že obce veľmi potrebujú pomoc štátu. Ako otec dvoch detí poznám hodnotu života a problémy, s ktorými rodiny zápasia. A v neposlednom rade som aj športovec, telom i dušou, a preto urobím všetko pre to, aby sme už spomenuté princípy fair-play vrátili do každej oblasti života.

Milan Majerský (KDH): Tváre sa menia, ale naša kresťanská DNA ostáva nezmenená

Prečo ste vlastne svoje politické pôsobenie spojili práve s KDH?

Vďaka ľuďom okolo a prostrediu to pre mňa bolo úplne prirodzené. Rodičia, ale aj celková atmosféra mariánskej Levoče ma formovali v kresťanskej viere a hodnotách, viedol som rôzne stretnutia a tábory.

Po skončení učiteľského štúdia na Prešovskej univerzite som pôsobil na Gymnáziu svätého Františka Assiského v Levoči, neskôr som bol riaditeľom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, takže stále som sa pohyboval v kresťanskom prostredí. Keď som pocítil volanie do služby politika, KDH bolo úplne prirodzenou a jednoznačnou voľbou.

Ako dlho sa už vlastne pohybujete v politike?

Ani sa mi to nechce veriť, ale už viac ako dvadsať rokov, čo je takmer polovica môjho života. Začínal som ako mestský poslanec v Levoči, túto pozíciu som zastával tri volebné obdobia. V roku 2009 som sa stal poslancom PSK, o päť rokov neskôr ma Levočania zvolili za primátora mesta a od roku 2017 zastávam funkciu predsedu PSK.

V súčasnosti ste aj podpredsedom hnutia, mnohí členovia a podporovatelia KDH vás vnímajú ako novú nádej kresťanskej politiky. Čo vravíte na túto výzvu?

Hlavnou výzvou pre mňa teraz je, aby sa KDH po štyroch rokoch vrátilo do parlamentu, bolo súčasťou porážky Smeru a pomohlo pri reštarte krajiny, čo Slovensko veľmi potrebuje. Potom môžeme postupnými krokmi pracovať aj na reštarte a ďalšom posilňovaní samotnej kresťansko-demokratickej politiky.

Potrebné je uvedomiť si, že KDH nie je ani Hlina, ani Majerský, tak ako nikdy v minulosti nebolo hnutím Jána Čarnogurského, Pavla Hrušovského či Jána Figeľa. Predsedovia a predsedníctva sa menia, ale KDH ostáva. Naše hnutie vždy stálo a stojí na silnom tíme, rozkošatenej členskej základni, ktorá vytvára silu zdola, ale najmä na pevných a jasne čitateľných kresťanských hodnotách. Jednoducho, tváre sa menia, ale zakorenené princípy, ktoré sú doslova našou DNA, ostávajú nezmenené.

K parlamentným voľbám pristupujem s pokorou, ale zároveň s maximálnou chuťou a energiou, pretože som presvedčený, že konzervatívna, kresťanská a stabilná strana, akou vždy KDH bolo a je, do parlamentu patrí.

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Šafárikovo námestie 4, Bratislava 811 02, IČO: 00586846

Dodávateľ: BeneMedia, Winterova 1752/10, 921 01 Piešťany, IČO: 47 225 718

Foto: Archív MM

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00