Mládež Bratislavskej arcidiecézy bude kráčať „BEZ STRACHU“

Mládež Bratislavskej arcidiecézy bude kráčať „BEZ STRACHU“
Šiesty ročník diecézneho stretnutia mládeže s názvom Cliptime sa začne v piatok 14. septembra napoludnie pešou púťou „Po stopách Titusa“ od rieky Moravy do Šaštína a následne bude súčasťou sprievodného programu Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii.

Témy Svetových dní mládeže pre najbližšie 3 roky zverejnili vo Vatikáne 22. novembra 2016. Pre rok 2018, v ktorom bude v poradí 33. svetový deň mládeže, sú to slová Panny Márie: “Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30)”. BEZ STRACHU vyplýva z hesla, ktoré vybral Svätý Otec.

Vo svojom príhovore hovorí, že “Mária sa chveje bázňou pred tajomstvom povolania od Boha a anjel, ktorý vidí do hĺbky jej srdca, hovorí: „Neboj sa!“. Boh vidí aj do nášho srdca. Boh klope na dvere nášho srdca prostredníctvom modlitby, skrze Sväté písmo, ponúka svoje milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia a zjednocuje sa s nami vo svätom prijímaní.”

Svätý Otec nabáda k “odvahe objať povolanie, ktoré nám Boh zjavuje; odvahe žiť našu vieru bez jej skrývania či umenšovania a k láske plnej odvahy, úplne zameranej na sebadarovanie, aby sa prijatá milosť mohla rozlievať.” Preto organizátori vyzývajú BEZ STRACHU vykročiť na cestu plnú dobrodružstva s Bohom už 14.-16.9.2018 na Cliptime.

Diecézne stretnutie mládeže Cliptime pripravuje Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy so širokým tímom dobrovoľníkov. Celé podujatie sa koná pod záštitou a s pastierskym požehnaním otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského.

Viac informácii na stránke www.cliptime.sk.

Mládež Bratislavskej arcidiecézy bude kráčať „BEZ STRACHU“

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00