Modlitby a pôst za kňazov 2023: Všetci sme v duchovnom boji, no kňazi sú v prvej línii

Modlitby a pôst za kňazov 2023: Všetci sme v duchovnom boji, no kňazi sú v prvej línii

Možno ste už zachytili, že sviatkom Sedembolestnej Panny Márie sa začala štyridsaťdňová reťaz modlitieb a pôstu za kňazov. Ak ste sa ešte nezapojili, nezúfajte. Stále máte príležitosť. Prečo sa však do nej pridať? Odpoveď nielen na túto otázku vám zodpovie zakladateľ hnutia Modlitby za kňazov (MZK) a hlavný organizátor modlitbovej, respektíve pôstnej reťaze – Samuel Brečka.

Ako vy sám vnímate osobu kňaza?

Ako posla dobrej zvesti a smerovku do neba. Z mnohoročných skúseností v službe kňazom však viem, že toto poslanie vôbec nie je jednoduché. Kňazi bojujú s mnohými pokušeniami možno viac, ako my ostatní. Majú zodpovednosť, ktorú mnohí nezvládajú. Všetci sme údmi jedného mystického božieho tela, a preto si máme byť navzájom oporou.

Jednou z možností, ako kňazov podporiť, je aj 40-dňová reťaz modlitieb a pôstu obetovaných práve za nich. Ako vznikla táto iniciatíva?

Naše hnutie Modlitby za kňazov (MZK) už od svojho vzniku v roku 2008 rôznym spôsobom pomáhalo kňazom v ich službe. Keďže sme modlitbové hnutie, bola to pomoc predovšetkým modlitbou a pôstom, často však vyúsťovala aj do praktickej pomoci. Keď mi v roku 2012 zavolala priateľka Soňa Vancáková a pýtala sa, či by naše hnutie bolo ochotné raz za rok organizovať na celom území Slovenska aj reťaz pôstu a modlitieb za kňazov, úplne to zapadlo do nášho vnímania Božej vôle pre MZK. Bol to impulz k tomu, aby sme sa už konečne v tejto konkrétnej veci rozhýbali. Prvý ročník sme zorganizovali v roku 2013 a o rok neskôr sme pridali aj prvú celoslovenskú Púť za kňazov v Národnej Svätyni v Šaštíne, ktorá sa už každoročne koná v rámci 40-dňového obdobia pôstu a modlitieb a je aj akýmsi jej vyvrcholením.

Modlitby a pôst za kňazov 2023: Všetci sme v duchovnom boji, no kňazi sú v prvej línii

Akým spôsobom sa do tejto reťaze môžeme zapojiť?

Možností je veľa. Veriaci si napríklad môžu z nášho webu postaputzaknazov.sk stiahnuť tabuľku na zapisovanie sa v kostole alebo spoločenstve, alebo si zapíšu na každý z tých štyridsiatich dní iného kňaza, za ktorého majú túžbu sa modliť či niečo obetovať.

Za koho je najvhodnejšie pôst obetovať?

To je na zvážení každého z nás. Je možné ho obetovať napríklad za kňaza vo farnosti, za toho, ktorý ma pokrstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti… Naše obety a modlitby potrebujú tiež kňazi starí a chorí, kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Modliť sa a postiť je možné aj za nové kňazské povolania, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie volanie.

Medzi modlitbové úmysly momentálne môžeme zaradiť napríklad novovymenovaného biskupa Františka Trstenského či ostatných slovenských biskupov. A samozrejme aj Svätého Otca Františka.

A čo samotná púť? Čím je špecifická a aké ovocie prináša?

Pútnici, ktorým záleží na svätosti našich kňazov, prichádzajú z celého Slovenska do Šaštína koncom októbra. 40-dňová reťaz trvá od sviatku Sedembolestnej, ktorý je 15. septembra, do 24. októbra. Púť máme poslednú sobotu v rámci tohto obdobia. Výnimočne tento rok bude v nedeľu 22. októbra. Púť je priestor pre spoločné modlitby, ale aj pre vzájomné spoznávanie sa. Každoročne pozývame niektorého z otcov biskupov, modlíme sa krížovú cestu za kňazov, prednáškou nás povzbudí pozvaný hosť. Každý rok máme možnosť uctiť si relikviu svätca, ktorý mal veľkú úctu ku kňazstvu, prípadne zachraňoval kňazov, alebo sám bol výnimočným kňazom. Teraz budeme mať relikviu svätého Františka Saleského, patróna médií. Hosťom bude programový riaditeľ TV LUX otec Ondrej Chrvala. Svätú omšu odslúži otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Viac informácii je na stránke postaputzaknazov.sk.

KEĎ PADNE PASTIER, STÁDO SA ROZPADNE

Prečo je vôbec potrebné sa za kňazov modliť?

Pre mnoho vecí, ale tá najpodstatnejšia je ukrytá v Jánovom evanjeliu. Slová, ktoré Pán Ježiš povedal v kafarnaumskej synagóge: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ a „Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ najlepšie vystihujú jedinečnosť a dôležitosť kňazstva. Lebo my sami si tento Chlieb večného života nesprítomníme. Potrebujeme k tomu kňazov. Kňaz je však tiež len človek, ako my všetci. Môže byť vyčerpaný, boľavý, môže prežívať rôzne trápenia… Práve vtedy prichádza pokušiteľ, aby ho odviedol od Boha. lebo vie, že keď padne pastier, stádo sa rozpŕchne.

Nesmieme zabúdať na to, že sme všetci v duchovnom boji. A kňazi sú v prvej línii tohto boja. Preto by sme mali stáť pri nich a podopierať im zoslabnuté ruky, ktoré dvíhajú v modlitbe k Bohu. Presne tak, ako keď Hur s Áronom v boji s Amalekom podopierali ruky Mojžišovi a práve vtedy Izraeliti víťazili.

Kňazi to nikdy nemali ľahké. No táto doba je zvlášť ťažká. Čo podľa vás najviac potrebujú – za čo sa máme modliť?

Každý to musí rozlíšiť vo svojom vlastnom srdci. Úmyslov sa dá nájsť veľa. Kňazi napríklad často prežívajú odlúčenosť od Boha. Pociťovali to aj mnohí svätci a vieme, že dokonca aj sám Pán Ježiš. Vtedy v Getsemanskej záhrade jedinýkrát prosil o niečo človeka. Apoštolom hovoril: „Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou.“ Vieme, ako sa to skončilo. Pospali. Boh Otec však poslal anjela, ktorý Ježiša potešoval. Aj my máme byť takýmito tešiteľmi. Nespať, ale potešovať Ježiša. Aj svojím záujmom o kňazov. Aj preto, aby vytrvali vo viere.

Osobne vnímam potrebu modliť sa najmä za vernosť a svätosť kňazov.

MODLITBA A PÔST SÚ NAJISTEJŠIE PROSTRIEDKY POMOCI

Modlitba a pôst majú určite veľkú moc. Je však ešte niečo, ako kňazom môžeme byť nápomocní?

Tých spôsobov je neúrekom. Každý má od Boha špecifické dary pre konanie dobra iným. Najlepšie je asi pýtať sa samotného kňaza, čo by potreboval. Niekedy však komunikácia nie je možná. Tak ako mosty, aj vzťahy sa budujú z oboch strán. Ak nie je zo strany kňaza záujem, stále je tu Boh, ktorý dokáže premieňať srdcia. Preto modlitba a obeta sú najistejšie prostriedky.

Čo ak vnímame potrebu modliť sa za kňazov aj na pravidelnej báze? Do čoho sa môžeme zapojiť?

Jedným z cieľov hnutia MZK je, aby pri farnostiach vznikali malé spoločenstvá MZK, ktoré sa budú modliť predovšetkým za svojho kňaza vo farnosti, ale samozrejme aj za ostatných duchovných otcov. Máme biskupom schválený modlitebník, pri ktorom sa môžu modlitebníci v modlitbách zjednocovať. Ak má niekto, aj jednotlivec, ktorý nie je členok MZK, o modlitebník záujem, môže oň požiadať na adrese [email protected]. Na tejto adrese môže tiež požiadať o zapojenie sa do emailovej modlitbovej skupiny. V nej sú rozposielané modlitbové úmysly za konkrétnych kňazov. V skupine je však zaručená diskrétnosť. Aj smerom k modlitebníkovi, aj smerom ku kňazom, za ktorých sa skupina modlí. Modlitebníci sa navzájom nepoznajú, lebo úmysly sú rozposielané v skrytej kópii, aby nedochádzalo k spamovaniu nevyžiadanou poštou.

Modlitby a pôst za kňazov 2023: Všetci sme v duchovnom boji, no kňazi sú v prvej línii

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00