Mýtus o manželskej láske (5): Potrebujem priestor pre seba!

Mýtus o manželskej láske (5): Potrebujem priestor pre seba!

Čo je najväčšou túžbou dvoch zaľúbených? Predpokladám, že byť spolu. Nič nemá pre nich väčšiu hodnotu, ako byť s tým druhým. Dokonca som bol svedkom, ako zaľúbené páry zanedbávali svojich priateľov, oddeľovali sa od iných, aby mohli byť sami dvaja. // Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00