Mýtus o manželskej láske (9): Musí ma milovať spontánne!

Mýtus o manželskej láske (9): Musí ma milovať spontánne!

Už sme veľa rozprávali, že na začiatku vzťahu je všetko spontánne. Jednoducho preletí iskra a sme v tom, zaľúbení až po uši.

Zafunguje chémia, a to doslovne – výskumy potvrdzujú, že zaľúbenie je viac-menej ľudská forma párenia, podfarbená sexuálnym pudom, či túžba po potomstve, ako u muža, tak ženy. A toto má v podstate len máločo spoločné s láskou.

Ale na začiatku sme sa aj tak cítili “milovaní.”

Tieto pocity a spomienka na nich, hoci vybledne po rokoch, ostáva ako zážitok lásky. A tu sa niekde rodí predpoklad, až mýtus, ktorí posilňujú režiséri filmov, básnici, skladatelia, spisovatelia, umelci, že láska je spontánny proces, že do lásky sa netreba nútiť a lásku si netreba vynucovať…

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00