Na Ženskej konferencii KRAJINA sa stretlo viac ako 900 žien!

Na Ženskej konferencii KRAJINA sa stretlo viac ako 900 žien!
Počas minulého víkendu sa po dvojročnej pauze znova konala fyzická Ženská konferencia pod hlavičkou projektu Godzone. Na stretnutí vo Zvolene sa zišlo viac ako 900 žien zo Slovenska a Českej republiky.

Ženská konferencia sa konala už po deviaty krát a niesla sa v téme Krajina. Krajina v tomto prípade predstavovala alegorický význam ženy. Udalosti, ktoré každá žena zažila sa odrazia aj na tom, ako vyzerá „jej krajina“, teda jej vnútro. Konferencia sprevádzala ženy na ich ceste za hľadaním a spoznávaním samých seba vo svojej krajine a pozývala ich prijať Božiu účasť na starostlivosti o svoje vnútro.

„…bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť.

Raduj sa v Hospodinovi

a dá ti, po čom túži tvoje srdce.“

Ž 37, 3-4

 

Aký program bol na Ženskej konferencii?

Program ženskej konferencie bol rozdelený na tri hlavné bloky: Reliéf mojej krajiny, Boh, ktorý hýbe vrchmi a Vidíš novú zem? Prvý piatkový blok otvorili súrodenci zo spoločenstva SP Tereza Kmotorková a Dávid Slavkovský so svojím chválovým vstupom. Okrem nich však počas piatkového programu vystúpila aj Mária Grexová, ktorá sa zamerala na skúmanie vnútra každej ženy s témou slova: Preskúmaj ma môj Pán. Poukazovala na uponáhľanosť a neriešenie problémov. Ponúkala ženám možnosť zamyslieť sa nad tým, čo si „zasadili“ do svojho vnútra a následne čo z toho „vzklíčilo“. Na príklade viniča z Listu Jána tiež pozvala ženy, aby nechali Pána vyčistiť ich vnútro od zbytočností a starostí, aby sa mohli viac sústrediť na samotného Boha.

Počas večernej adorácie mal príhovor kňaz Vladimír Beregi. V svojom prejave rozprával o jedinečnosti každej ženy, vyzdvihol ženy s rôznymi problémami, či už psychickými, alebo zdravotnými a zdôrazňoval to, že každá žena je „nedokonale dokonalá“, aby tak našla každá svoju hodnotu a mohla viesť intímnejší vzťah s Bohom. Ďalším hosťom piatkového programu bola aj česká gospelová kapela Alive.

Počas sobotňajšej diskusie a gauč talku odzneli rôzne silné svedectvá žien, či už o poruchách príjmu potravy, závislosti na pornografii, alebo o vzťahoch žien v rodinách. Mária Podhradská tiež otvorila tému manželských a rodinných starostí počas toho, ako jej manžel ochorel na leukémiu a ako sa ich syn začal angažovať v riešení problémov.

Okrem jednotlivých blokov chvál a prednášok sa na Ženskej konferencii konala aj sv. omša, ktorú celebroval otec  Andrej Karcagi. V kázni spomenul niekoľko dôležitých myšlienok a vyzdvihol tiež dôležitosť konania ženy v spoločnosti a aj to, že Boh môže aj skrze ženy premieňať spoločnosť:

„Každá žena na tejto zemi znázorňuje profétizmus – stvárňuje vzťah Boha k človeku ako vzťah nevesty k svojmu ženíchovi. Tak ako prišla spása ľudstva cez ženu Máriu, tak príde aj obnova ľudstva cez ženy, ktoré odpovedia na pozvanie od Boha slovami: ‚Nech sa mi stane Tvoja vôľa.‘“

V poslednom bloku ženy do chvál voviedla Jana Zubajová a Ženskú konferenciu zakončila sestra Veronika Katarína Barátová, ktorá ženy povzbudzovala k tvoreniu a novému ohňu aj na príklade svojho mena, kde „vera icone“ v preklade znamená „pravý obraz“. Ženy tak povzbudzovala k tomu, aby sa otvorili v pravde a zároveň sa vždy pýtali na dôvod svojho konania a nerobili tak veci len na línii tradície.

 

„Ženská konferencia bola pre mňa veľmi silný čas, ešte stále mi trvá niektoré veci spracovať. Najviac sa mi páčila piatková adorácia o našej jedinečnosti a o tom, že sme milované. Samozrejme, výzdoba plná kvetov a všetky aktivity okolo boli krásne a vystihovali tému konferencie.“

Beáta

 

„Páčila sa mi myšlienka, že manželstvo nie je cieľ… Bolo to veľmi oslobodzujúce pri všetkých tých starostiach, ktoré ako mama a manželka riešim.“

Lucia

 

Na Ženskej konferencii KRAJINA sa stretlo viac ako 900 žien! 

Spoznaj svoju krajinu

Okrem hlavného programu mohli ženy navštíviť aj sprievodný program v podobe inštalácii, kde si ženy mohli prejsť svojou cestou pomedzi rôzne krajiny, ako napríklad cez kvety, popol, hlinu, vodu či mach a rozjímali nad tým, čo dané krajiny symbolizovali v ich životoch. Okrem toho mali v dispozícii veľké plátno, kde mohli nakresliť svoju predstavu krajiny, ktorá vytvorila spoločné dielo všetkých žien. Nakoniec dobrovoľníci toto dielo rozstrihali a jednotlivé útržky si potom mohli ženy odniesť domov ako posolstvo nádeje a ako víziu „novej zeme“.

 

Záznam zo Ženskej konferencie aj doma

Pre všetky ženy, ktoré by si chceli vypočuť prednášky a program opätovne, prebieha predpredaj záznamu zo Ženskej konferencie, ktorý bude dostupný na stránke godzoneshop.sk od 10.3.2023.

Ženská konferencia bola organizovaná evanjelizačným projektom Godzone, ktorý je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Garantmi projektu sú katolícky kňazi: ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD., ThLic. Ondrej Chrvala a Mgr. Dominik Markoš.

Za projekt Godzone informovala Kristína Vrábová.

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00