Nad Skalkou pri Trenčíne svitne jedenásty krát

Nad Skalkou pri Trenčíne svitne jedenásty krát

Katolícka pútnická konferencia na Skalke pri Trenčíne privíta aj v toto leto
pútnikov i vzácnych hostí zo Slovenska i zo zahraničia.

Témou konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 19. júla 2023 na lúke pod
kláštorom, je úryvok z Jánovho evanjelia „Nové prikázanie vám dávam, aby ste
milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“
(Jn
13, 3-4)

V úvodnej svätej omši, ktorá sa bude sláviť v sobotu 15. júla o 15.00, chcú organizátori poďakovať predovšetkým za všetkých kňazov, ktorí sa zúčastnili a poslúžili v predošlých desiatich ročníkoch – ako prednášajúci, spovedajúci či celebranti. Svätú omšu bude tento raz celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli.

V srdečnom rozhovore počas osobného stretnutia s organizátormi konferencie
Mons. Girasoli vyjadril veľkú radosť z podujatí, akým je konferencia. Prirovnal ju
k duchovnému nádychu duše uprostred uponáhľaného roka.

Nad Skalkou pri Trenčíne svitne jedenásty krát

Medzi hosťami nebude chýbať ani Michelle Moran, zakladateľka evanjelizačného
spoločenstva Sion a spoluzakladateľka služby Charis na Slovensku. Privítame i Garyho Stephensa, ktorý zastrešuje konferenciu celosvetovo. Slovenskými hosťami tento rok budú vladyka Mons. Marián Andrej Pacák, o. Ondrej Chrvala, o. Jozef Mihok či o. Ľuboš Václavek. Povzbudiť nás príde tiež poľský saletín o. Wieslav Krzyszycha pôsobiaci vo farnosti v Považskej Bystrici.

Z Čiech privítame františkána Pavla Šebastiána Smrčinu. Poslúžia nám tiež Lamačské chvály, ktoré budú hudobne sprevádzať nedeľnú svätú omšu či manželský pár Tadeáš a Veronika Gavalovci, ktorí sa s nami podelia o svoju rodičovskú skúsenosť.

Ako každý rok, je možnosť prihlásiť svoje deti na detský či mládežnícky program.
Počas konferencie nechýbajú chvály, modlitba príhovoru, vysluhovanie sviatosti
zmierenia, gréckokatolícky akatist či eucharistické adorácie.
Viac informácií na novesvitanie.sk či na FB Nové svitanie.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00