Nadácia Fides et Ratio podporila projekty zamerané na mladých a ich identitu

Nadácia Fides et Ratio podporila projekty zamerané na mladých a ich identitu

„Čoraz viac sa stretávame s prípadmi mladých ľudí, ktorí sú zmätení v oblasti svojej identity muža a ženy či sexuálnej príťažlivosti. Deje sa to aj na cirkevných školách. Je preto potrebné mladých uistiť, že v období dospievania a veľkých hormonálnych zmien nie je správne robiť dôležité rozhodnutia v citlivých oblastiach. Lepšie je to nechať na neskôr, aby mladí svoje prirýchle rozhodnutia časom neľutovali,“ povedala PaeDr. et. Mgr. Renáta Ocilková, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu.

Nadácia Fides et Ratio sa vzhľadom na svoje zameranie aj na mladú generáciu a na dôležitosť témy rozhodla podporiť vydanie 20 000 kusov letákov Slovenskej spoločnosti pre rodinu určených mladým.

„Budúce generácie sú dôležité a zaslúžia si počuť pravdu. Zvlášť dezinformácie v otázkach intimity a identity, ktorých sú plné sociálne siete, majú potenciál ich zneistiť, psychicky im ublížiť a poškodiť ich zdravie i vzťahy. Preto sme sa rozhodli podporiť vydanie letáku, ktorý atraktívnym spôsobom na malej ploche podáva pravdu o príťažlivosti a identite v období dospievania,“ povedal Jozef Filko, správa Nadácie Fides et Ratio.

Slovenská spoločnosť pre rodinu ďalšie zdroje z Nadácie Fides et Ratio využije na zabezpečenie edukácie mládeže v hodnotových otázkach v súlade s katolíckou náukou, napríklad formou publikácií, webových stránok či prednášok pre mladých.

Leták, ktorý si za úhradu poštovného môžu na [email protected] objednať školy, učitelia, rodičia či jednotlivci s cieľom posunúť ho k mladým, povzbudzuje tínedžerov budovať priateľstvá, ktoré nás sprevádzajú po celý život. Dotýka sa aj témy hľadania identity v mladom veku a príťažlivosti k rovnakému pohlaviu v období dospievania. Pripisuje ho prechodu cez tzv. homoerotickú fázu, ktorá je prechodná, dočasná a súvisí s dospievaním, a ktorá takmer u všetkých ľudí do obdobia dospelosti zanikne.

Taktiež zmieňuje, že obdobie dospievania je jednou veľkou hormonálnou búrkou. Počas tohto obdobia, kedy hormóny hľadajú svoju rovnováhu, sa mení vzhľad, postava i hlas mladého človeka, čo má vplyv aj na jeho myseľ. Preto nie je správne robiť v tomto období vážne rozhodnutia a napr. si dávať nálepku „lesba“ či „gej“. Dozrievanie človeka po psychologickej aj fyziologickej stránke, vrátane vývoja mozgu, končí až okolo 26. roku. Dovtedy nie je vhodné robiť žiadne vážne rozhodnutia ohľadom identity ani sexuálnej orientácie človeka. Leták uvádza, že žiadny vedecký výskum nepotvrdil, že homosexualita je nemenná alebo vrodená, nebol dokázaný gén homosexuality.

V téme transsexuality publikácia uvádza, že „ak má nebodaj niekto niekedy pocit, že nie je spokojný

s pohlavím, s ktorým sa narodil, je dôležité vedieť, že pohlavie sa nedá zmeniť. Môže sa hormonálnou liečbou niečo potlačiť alebo spustiť, chirurgicky sa môže niečo odstrániť alebo vymodelovať, avšak geneticky sa pohlavie NEDÁ zmeniť. Dá sa len niečo napodobniť.

V závere letáku sú uvedené zdroje: www.homosexualita.sk, www.priestorprijatia.sk, www.homosexualita.cz, www.psychosom.cz

V týchto dňoch bola publikovaná aj kniha Renáty Ocilkovej s názvom Mladým pravdu. Zaoberá sa aj citlivými otázkami, ktoré sú aktuálne pre dnešných mladých – vzťahy, partnerstvá, rozdielnosť mužov a žien, manželstvo, rodičovstvo a jeho plánovanie, ale aj homosexuálna príťažlivosť, transsexualita, neplánované tehotenstvo, … Kniha je dostupná v online kníhkupectvách, čoskoro bude dostupná aj na webovej adrese www.ucitelom.sk

Ku knihe sa pozitívne vyjadril aj predseda Konferencie biskupov Slovenska a predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo Mons. Bernard Bober, ako aj arcibiskup prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD., predseda Rady KBS pre rodinu či docentka PhDr. Eva Naništová, CSc., psychologička a psychoterapeutka.

 

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00