Naozaj túžiš po tomto?

Naozaj túžiš po tomto?
Som tvoj Boh. Nikdy by som nechcel od teba nič, čo by ti ubližovalo, ponižovalo ťa alebo by ti bránilo radostne prežívať život. Všetky príkazy do vášho vzťahu, ktoré som vám dal, sú zábradlím, aby ste ty a tvoj drahý nespadli do priepasti. Prečo teda preliezaš zábrany?

Nie, nemáte pravdu – ty či tvoj drahý. Nie je to Cirkev, ktorá je zadubená a nerozumie slobode a novému dynamizmu moderného človeka. Nie je to tým, že ona zakazuje. Nie je to tým, že si nič nečítala (ani on) v Biblii o zákaze antikoncepcie. Je to tým, že neveríš v to, že ja dávam len dobré dary – ak spolupracuješ a odovzdávaš mi svoj život pri používaní svojho rozumu (ktorý máš odo mňa), svojich schopností (ktoré si dostal/dostala pri počatí ako jedinečnú výbavu do života tiež odo mňa) a svojej viery vo mňa, ktorú máš upevňovať a rásť v nej.

Aby bolo jasné: všetko, čo robí tvoje telo neplodným a znemožňuje prijatie nového života, nie je kóšer ani pre teba, ani pre vás dvoch, ani pre jasné a pravdivé vzťahy medzi nami dvoma. Nech už sa to volá akokoľvek – pilulka pred, počas či po, náplasti, vnútromaternicové telieska, injekčná antikoncepcia, prerušovaný styk, kondóm… Všetko je to hra proti úžasnému plánu s vašou manželskou plodnosťou a tiež hra proti mne. Rozumieš, že svojím rozhodnutím sa staviaš do jedného tábora – so mnou, alebo proti mne? Treba ti hovoriť, kto riadi celú tú vojnu v druhom tábore o plodnosť proti mne?

Áno, dal som ti a vám slobodu (a veľkú dôveru) aj v tomto smere. Ale to, čo robíš so svojou plodnosťou, ma bolí skôr, ako ty pocítiš dôsledky na svojom tele, na svojom vzťahu a na vzťahu so mnou. Neveríš? Pozri sa na to…

Naozaj túžiš po tomto?

Dôsledky na tele

Možno teraz nič necítiš. Všetko je OK, nič ťa nebolí a neriešiš, čo bude. Dôležité je, že nie si tehotná. Ale ja vidím viac a videl som to skôr, ako tímy vedcov a hrozné prípady žien vôbec vyšli s pravdou von. Ubližuješ si, a nie málo. Ak som povedal v piatom príkaze slovo „nezabiješ“, platí to aj teraz.

Lebo všetky tie zázračné tabletky, injekcie a náplasti, ba aj vnútromaternicové telieska majú privysokú daň z obratu pre tvoj organizmus: problémy s návratom menštruácie a následným možným tehotenstvom, trombózu s vysokým rizikom úmrtia alebo vážneho ochrnutia, vypadávanie vlasov, zmenu nálad, trasenie či tŕpnutie rúk, nôh, tváre, zmenu hmotnosti, možnú stratu pamäti, rakovinu, dočasnú stratu zraku, zníženie hladiny vitamínov v tele, krvácanie z nosa, mŕtvicu, endokrinologické problémy, vysoký tlak, dusenie, tinnitus, infarkt, kardiovaskulárne problémy. Je toho málo? Len problém: aj keby si si chcela z tohto zoznamu vybrať, nemôžeš. A nevieš, čo z toho už nosíš v sebe kvôli „zázračným tabletkám“, a nevieš ani to, či to tvoj organizmus prežije.

Aby to nebolo také jednoduché, tento výdobytok sa vracia ako bumerang aj k tvojmu mužovi a iným mužom. Tam, kde je veľa žien používajúcich antikoncepciu, sa dostávajú do vôd vylučovaním zvyšky hormónov… a tie – podľa prvých odhadov a hľadania súvislostí vedcov – pravdepodobne spôsobujú rakovinu prostaty mužov.

O tom, koľko „neprevzatých zásielok“ prichádza späť ku mne skôr, ako o tom viete vy dvaja, je aj pre mňa ťažké hovoriť. Vieš o tom, že žiadny spôsob „boja proti počatiu“ nezabraňuje tomu, aby tam dieťatko na sto percent neprišlo? A mnohé tie super tabletky majú za úlohu „nedovoliť“ mu jesť – a teda rásť a žiť. A to všetko na mieste, ktoré má byť posvätným priestorom pre nový život, ako som ho vymyslel v tebe, moja drahá.

Súhlasíš s takýmto ubližovaním, zmrzačovaním a zabíjaním?

Naozaj túžiš po tomto?

 

Dôsledky na vás dvoch

Keď ste si sľubovali pred oltárom vernosť, chceli ste sa dávať jeden druhému celí, bez zvyšku, tak, ako to robí a má robiť láska. Nedívať sa na nejaké riziká, ak hľadím na dobro toho druhého. Ale teraz, keď sa bránite počatiu, nerobíte to práve v tom najdôležitejšom, najkrajšom okamihu, ktorý má byť vrcholom vašej manželskej lásky. Máte „poistku“.

Je to tak, akoby ste hovorili tomu druhému: „Vieš, milujem ťa, ale z pochopiteľných dôvodov sa ti teraz nedám celý (ak použijem prerušovanú súlož či kondóm) alebo celá (ak použijem antikoncepciu alebo vnútromaternicové teliesko).“ Nemysli si, že tento postoj (aj keď ste v ňom možno jednotní) s vami nič nerobí. Ak je to pre vás cesta, ktorou jasne chcete ísť (a nie omyl a zlyhanie), zvyknete si, že nemusíte dávať všetko jeden druhému ani inokedy. Netreba potom všetok čas, všetku pozornosť, všetku nehu, všetku lásku… netreba potom všetky slová, všetky pocity, všetku pomoc. Bude váš vzťah žiť, či živoriť?

Navyše, brala si si svojho manžela asi aj preto, aby si pocítila ochranu svojho „ja“, pretože si krehkejšia a nežnejšia. Preto ti on denne potrebuje preukazovať svoju zodpovednosť za teba, za váš život – a za všetky vaše deti. Ale ak si vyberiete túto „ľahšiu“ cestu, ty mu hovoríš (ak s tým súhlasíš), že nepotrebuješ jeho zodpovednosť a on sa nemusí snažiť dokázať ju. Ver, stále potrebuješ ochranu a si jej hodná, ak máš byť skutočnou ženou… a on stále potrebuje byť zodpovedný a bojovať o svoju zodpovednosť v ťažkých okamihoch, v ktorých má priniesť do vášho vzťahu skutočnú istotu, hodnú muža – ak má byť tým skutočným mužom.

Myslíš si, že zníženie latky zodpovednosti či jej odstránenie prospeje vášmu vzájomnému vzťahu? Tak? Pomáha, či ubližuje?

Naozaj túžiš po tomto?
Dôsledky medzi tebou a mnou

Je jedno, či si muž, alebo žena. Postavil som vás do sviatostného manželstva a požehnal pred tvárou Cirkvi. Vtedy a aj dnes sa pokladáte za kresťanov. Vtedy aj dnes sa spokojne modlíte dve základné modlitby, v ktorých nie ste pravdiví – voči mne.

Modlíte sa „verím v Boha…“, ale neveríte mi. Neveríte, že chcem len vaše dobro a že som dal aj také prostriedky plánovania rodiny, užívania plodnosti a intimity, ktoré neublížia ani telu, ani vzťahu, ani mne – a ktoré vás zbavia strachu z obáv, že vás bude doma ako králikov.Ak mi veríš, prečo sa potom poisťuješ spôsobom, ktorý nikomu neprospieva? Ak mi veríš, prečo sa so mnou o tom nerozprávaš, neradíš a neodovzdávaš mi to? Veriť iba niekedy a v niečom, v čom sa to hodí – to nie je viera, ktorá je ma hodná ako tvojho Otca. A bolí ma to, aj keď som Boh.

A potom sa modlíš Otčenáš: „Buď vôľa tvoja…“ Ale nechceš to! Ešte ani nevieš, čo by to znamenalo v prežívaní vašej plodnosti, ale už sa tomu brániš. Tým, že si to zariadiš podľa svojho. Vieš ty o tom, že nie každé vaše objatie a spojenie prinesie nový život? Vieš a veríš, že ja som Pánom života a nie ty či vy dvaja? Vari ty poznáš zámer, ktorý mám s vami? Sú to dni radosti a pokoja… vari si to nečítal v Písme? Tak o čiu vôľu prosíš, aby sa stala? Lebo sú to dosť zásadné veci vo vzťahu dôvery a prijatia zvrchovanosti.

Ak nedáš celú vieru, ak neodovzdáš celý svoj život… náš vzťah nebude pevný, silný a ty sám/sama sa oberáš o požehnanie, ktoré mám pre teba – pretože to príde v plnosti, ak ty dáš všetko, čo môžeš a máš… ak sa odovzdáš taký, aký si… aj so svojím strachom, že už nezvládnete viac detí… aj so svojou predstavou o živote, ktorý sa ti zdá takto fajn… (hoci nevieš, že mám nachystané niečo ešte lepšie – ak uveríš, ak odovzdáš).

Myslíš, že takéto správanie by uniesol tvoj najlepší kamarát? Že by ten vzťah vydržal a prežil?

Tak sa znovu pýtam: Čo vyhrávaš, ak si vyberáš neprirodzenosť v intimite a plodnosti? A čo strácaš?

 

Vráť sa. Ja znovu čakám na teba, aby sme začali riešiť spolu aj túto oblasť tvojho života. Aj teraz mám pre teba ľudí, ktorí budú stáť pri tebe. Mám pre teba posilu a odvahu, mám pre teba plán, ktorý je lepší a bez rizík, aké ti ponúka tvoj neprirodzený variant. Nebude bez adrenalínu, ale nebude v ňom chýbať požehnanie a sprevádzanie mnou. Ak som ja stále pre teba Boh, v ktorého lásku a dobrotu naplno veríš.

Hľa, dnes ti núkam život a smrť.

Vyber si.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00