Národná svätyňa v Šaštíne: Vystavaná zo zbierok slovenského ľudu (tipy na duchovný výlet)

Národná svätyňa v Šaštíne: Vystavaná zo zbierok slovenského ľudu (tipy na duchovný výlet)

Národná svätyňa zasvätená patrónke Slovenska leží v malom západoslovenskom mestečku. Až v druhej polovici 20. storočia sa Šaštín stal mestom, keď sa spojil s vedľajšou osadou. Aký je teda dôvod, pre ktorý sa národnej púte každoročne zúčastnia desaťtisíce pútnikov?

ZÁZRAČNÁ SOCHA

So sochou Sedembolestnej na hlavnom oltári sa spája prvý zázrak zo 16. storočia. Išlo o šľachtickú rodinu. Imrich Czobor, vychýrený zemepán, a Angelika Bakičová mali v manželstve krízu. Angelika vyčítala svojmu manželovi, že sa nestará o statky, rozhadzuje peniaze a ich panstvo upadá. Stalo sa to cestou v koči, z ktorého ju Imrich vyhodil. Ona od zúfalstva padla na kolená a prosila Pannu Máriu o pomoc. Sľúbila, že ak sa jej manžel zmení, dá postaviť sochu na počesť Sedembolestnej Matky. Jej modlitba bola vyslyšaná a Angelika dala z hruškového dreva vyrezať sochu, tak ako sľúbila. Ľudia sa o zázračnom pôvode sochy dozvedeli a počet návštevníkov sa postupne začal zvyšovať. Czoborovci dali pre sochu postaviť trojhrannú kaplnku, ktorá stojí na svojom mieste doteraz. Miestni duchovní tento prípad nahlásili arcibiskupovi. Až o nejaký čas neskôr, keď bol biskupom Imrich Eszterházy, ustanovil odbornú komisiu na prešetrenie zázračných uzdravení, ktoré sa mali spájať so sochou. Komisia ich našla až 726. 18. októbra 1732 teda biskup zázraky potvrdil dekrétom a sochu vyhlásil za pútnický predmet. O rok na to ju zveril rádu Pavlínov, ktorí postavili pútnický chrám a kláštor.

Národná svätyňa v Šaštíne: Vystavaná zo zbierok slovenského ľudu (tipy na duchovný výlet)

SVÄTYŇA

V roku 1764, za účasti Márie Terézie, cisára Františka I. Lotrinského, veľkého počtu duchovných a tisícov pútnikov chrám vysvätil arcibiskup František Barkóczy. Sochu preniesli na hlavný oltár a do trojhrannej kaplnky umiestnili obraz Sedembolestnej. Projektantom chrámu bol Matej Vépy, syn chudobných rodičov. Vďaka Pavlínom, ku ktorým neskôr vstúpil, sa mu podarilo vyštudovať architektúru vo Viedni. Celý chrám bol vystavaný zo zbierok slovenského ľudu. Svätyňa v novobarokovom štýle je teda dielom Slovákov.

Pre chrám sú typické dve veže. Tie boli dostavané až v roku 1864 na trojsté výročie sochy. Boli to jedny z najväčších osláv. Zúčastnilo sa ich 120 000 pútnikov. Svätú omšu vtedy celebroval kardinál Ján Scitovský. Celá omša bola v latinčine, no kázeň predniesol v slovenčine. Bolo to po prvý raz, čo uhorský arcibiskup predniesol kázeň v rodnej reči.

Národná svätyňa v Šaštíne: Vystavaná zo zbierok slovenského ľudu (tipy na duchovný výlet)

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, PATRÓNKA SLOVENSKA

Svätyňa a Sedembolestná, ako ich poznáme dnes, prešli významnými zmenami až v 20. storočí. Pápež Pius XI. vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska v roku 1927. Pápež Pavol VI. povýšil Šaštínsky chrám na baziliku v roku 1964 (na 400. výročie sochy).

Bazilika sa teší aj dvom významným návštevám. V Mariánskom roku 1987 Šaštín navštívila Matka Tereza z Kalkaty a počas jednej zo svojich návštev Slovenska, v roku 1995, zavítal do svätyne pápež Ján Pavol II. Chrám aj s celým kláštorným komplexom vláda vyhlásila za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1991. Počas svojej návštevy v roku 2021 navštívil Šaštín aj súčasný pápež František.

Národné púte sa tu konajú každoročne 15. septembra. Sviatok Sedembolestnej sa stal aj štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja. Druhou tradičnou púťou do Šaštína je Svätodušná alebo Turíčna púť na slávnosť zoslania Ducha Svätého.

V súčasnosti však stále pribúdajú novinky spojené s pútnickým miestom. Od roku 2007 začali vznikať tematické púte. Jednou z tých zaujímavých a nezvyčajných je púť motorkárov. Okrem toho sa v blízkosti sviatku sv. Valentína organizuje víkendová púť zaľúbených, v sobotu po Veľkonočnej nedeli púť mužov, v blízkosti sviatku sv. Dominika Sávia majú svoju púť miništranti, a mamičky v požehnanom stave putujú do Šaštína na Deň matiek.

Text: Katka Rendošová

Foto: wikipedia

Národná svätyňa v Šaštíne: Vystavaná zo zbierok slovenského ľudu (tipy na duchovný výlet)

Seriál vznikol vďaka spolupráci a podpore Trnavského samosprávneho kraja a mapuje duchovné turistické miesta v danom kraji.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00