Národný týždeň manželstva: Aby si sa pri mne cítil bezpečne

Národný týždeň manželstva: Aby si sa pri mne cítil bezpečne
Už roky chodíme s deťmi splavovať slovenské a české rieky. Väčšinou dvaja-traja chlapi, otcovia, a niekoľko (našich) detí, chlapcov i dievčat, vo veku od prvej triedy ZŠ vyššie. Je to dobrodružstvo a romantika zároveň. Vždy však maximálne dbáme na bezpečnosť. Učíme deti zodpovednosti a rešpektu voči vode. Nezabúdame sa ubezpečiť, že svoje záchranné vesty majú nasadené, a správne a poriadne zapnuté a zatiahnuté. Ešte pred vyplávaním si pri brehu skúšame, čo robiť, keď sa loďka prevráti.

Nerobíme to len preto, že to prikazujú predpisy a pravidlá, ale predovšetkým z otcovskej lásky, ktorá chráni tých, ktorých miluje. Chceme, aby sa naše deti cítili bezpečne. A chceme, aby sa cítili bezpečne a pokojne aj ich mamičky, ktoré ostali doma.

Svojim deťom často opakujem (a to nielen na vode): „Nebojte sa, ale buďte opatrní!“ Ani v manželstve sa netreba báť. Ale treba byť opatrný. Treba dbať na bezpečnosť. Ako píše sv. Pavol: „Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.“ (1 Kor 10, 12)

Tohoročný Národný týždeň manželstva sa nesie v duchu hesla „Bezpečne v manželstve“.

My aj naši manželskí partneri túžime po pocite bezpečia, po uistení, že sme bezpodmienečne prijatí a milovaní. Túžime po láske, na ktorú sa môžeme spoľahnúť za každých okolností, v každej situácii. Je to odraz dokonalej Božej lásky, ktorá „vyháňa strach“ (1 Jn 4, 18).

Takúto lásku sme si sľúbili pred všemohúcim Bohom: „že ti budem verným manželom/manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života“.

Práve Národný týždeň manželstva, zameraný na istotu a bezpečnosť v manželstve, je veľmi vhodnou príležitosťou zopakovať si a obnoviť svoj manželský sľub.

Pomôcť vám v tom môže aj kniha s krásnym názvom A nikdy ťa neopustím. V jej deviatich kapitolách si rad za radom prejdete slová manželského sľubu, ich význam, podstatu a ich praktickú aplikáciu do každodenného života. Za každou kapitolou nájdete krátke opakovanie pomocou „polopatistických“ otázok a niekoľko veľmi konkrétnych a praktických tipov, ktoré môžete využiť na posilnenie vášho manželstva nielen počas Národného týždňa manželstva. S knižkou sa môžete zoznámiť aj prostredníctvom niekoľkých krátkych ukážok.

 

Slová „a nikdy ťa neopustím“ sú krásnym vyznaním lásky a uistením o nej. Najlepším darčekom pre vášho manželského partnera bude, keď si knižku objednáte a prečítate ako prvý vy, aby váš partner vedel, že to myslíte vážne a že sa pri vás môže cítiť naozaj bezpečne – že je vami milovaný a prijatý.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00