TOP

Naša vízia? Evanjelium bez zámku. Náš obsah zdarma a pre všetkých!

Slovo+ bude mať o niekoľko mesiacov 6 rokov svojej existencie. Ako veľa sa zmenilo od decembra 2013, kedy sme spustili v online priestore webmagazín pod názvom cestaplus.sk. Posledné mesiace sledujeme, ako veľmi sa vyhrotila situácia na Slovensku medzi kresťanmi, ako panuje nejednota, bulvárnieme a radikalizujeme sa. Je chaos a aj samotní veriaci šíria informácie, ktoré sú proti viere a náuke Cirkvi.

Napriek všetkému, je tu Slovo+, a chce ostať verné evanjeliu aj Cirkvi, nechce prinášať bulvárne texty, pôsobiť na emócie a ponúkať radikálne riešenia. Chceme ostať naďalej triezvym a pokojným hlasom evanjelia, a prinášať toto evanjelium do každodenných životov. Za tie roky sme vydali tisíce textov, a pozerali sme sa nielen na duchovné otázky, ale aj manželstvo, výchovu, zdravie či politiku cez optiku evanjelia.

Dnes sme však rozhodnutí urobiť krok dôvery a pozývame aj vás urobiť ho s nami. Chceme, aby evanjelium cez naše texty prúdilo do celého Slovenska a bolo dostupné všetkým. Chceme odomknúť naše texty. Chceme ponúknúť evanjelium pre všetkých. 

Aby každý, ktorý hľadá evanjelium a vieru, mohol otvoriť ktorýkoľvek z našich textov a nič ho neobmedzovalo. Aby sme menili krajinu a boli hlasom, ktorý prináša skutočné evanjeliové hodnoty.

Slovo+ pripravuje viacero ľudí a je pre nás zázrakom, že tento jedinečný projekt existuje. Vo fyzickej redakcii sedia traja ľudia, no ďalší autori a tvorcovia sa pripájajú zo svojich domovov a tento projekt tvoria popri svojich štúdiách, zamestnaniach či na materských dovolenkách. Doterajšie náklady sme kryli aj z predplatného, ktoré chceme nahradiť vašou podporu, aby bol náš obsah otvorený pre všetkých. Za päť eur si kúpite mesačne dve kávy v reštaurácii, pre nás to môže znamenať nielen šírenie evanjelia, ale aj rast naše práce a služby. Môžeme prijať viac ľudí, skvalitniť obsah a priniesť nové formáty.

Bez vás to však nedokážeme. Buďte pri tejto zmene s nami!

Mnohí nám píšete, že vám Slovo+ mení život, je pre vás obohatením a ste zaň vďační. Pozývame vás všetkých meniť Slovensko a prinášať doň evanjelium.

/// CHCEM SA STAŤ DARCOM ///

Hľadáme 2000 darcov po 5 EUR mesačne, aby sme mohli odomknúť náš obsah.

(ak to tak cítite, môžete prispievať aj vyššiou sumou alebo nás podporiť “iba” jednorazovo)

Aktuálne máme: 10 percent  / Chýba nám: 90 percent /

Každý darca získa navyše bezplatne každé vydanie novín Slovo+ do vlastnej schránky.

Ďakujeme, že spoločnými silami dokážeme meniť Slovensko.

Veríme, že vďaka vám sa Boh o toto dielo postará. Veríme, že budeme môcť prinášať evanjelium pre všetkých a  bez obmedzenia.

Práve Vy, ktorí čítate tento text, môžete zmeniť život mnohým ďalším.

/// CHCEM SA STAŤ DARCOM ///

Aj títo ľudia sa rozhodli podporiť našu výzvu:

Slovo+ odvážne a nahlas otvára témy, ktoré sú často v našich farnostiach a spoločenstvách tabu. Ukazuje, aké je to žiť v 21. storočí svoj vzťah s Bohom a pomáha človeku, aby nerobil kompromisy s týmto svetom. Keby tu Slovo+ nebolo, veľmi by tu chýbalo.

Lukáš Valach
člen vodcovského tímu spoločenstva SP

V každom čísle Slova+ nachádzam nielen nové informácie, ale aj inšpiráciu na premýšľanie, podnety ako uskutočňovať radostnú zvesť evanjelia v každodennom živote a povzbudenie zo života druhých na ceste žitia autentickej viery.  Slovo+ vnímam ako dobrý projekt, ktorý jeho autori a spolupracovníci robia kvalitne, a aby tento projekt nezanikol ako mnoho iných dobrých projektov, rád ho podporujem.

Jozef Predáč

Liga pár páruKomentáre