TOP

Naša vízia? Evanjelium bez zámku. Náš obsah zdarma a pre všetkých!

Slovo+ oslávilo 6 rokov svojej existencie. Ako veľa sa zmenilo od decembra 2013, kedy sme spustili v online priestore webmagazín pod názvom cestaplus.sk. Posledné mesiace sledujeme, ako veľmi sa vyhrotila situácia na Slovensku medzi kresťanmi, ako panuje nejednota, bulvárnieme a radikalizujeme sa. Je chaos a aj samotní veriaci šíria informácie, ktoré sú proti viere a náuke Cirkvi.

Napriek všetkému, je tu Slovo+, a chce ostať verné evanjeliu aj Cirkvi, nechce prinášať bulvárne texty, pôsobiť na emócie a ponúkať radikálne riešenia. Chceme ostať naďalej triezvym a pokojným hlasom evanjelia, a prinášať toto evanjelium do každodenných životov. Za tie roky sme vydali tisíce textov, a pozerali sme sa nielen na duchovné otázky, ale aj manželstvo, výchovu, zdravie či politiku cez optiku evanjelia.

Dnes sme však rozhodnutí urobiť krok dôvery a pozývame aj vás urobiť ho s nami. Chceme, aby evanjelium cez naše texty prúdilo do celého Slovenska a bolo dostupné všetkým. Chceme odomknúť naše texty. Chceme ponúknúť evanjelium pre všetkých. 

Aby každý, ktorý hľadá evanjelium a vieru, mohol otvoriť ktorýkoľvek z našich textov a nič ho neobmedzovalo. Aby sme menili krajinu a boli hlasom, ktorý prináša skutočné evanjeliové hodnoty.

Slovo+ pripravuje viacero ľudí a je pre nás zázrakom, že tento jedinečný projekt existuje. Vo fyzickej redakcii sedia traja ľudia, no ďalší autori a tvorcovia sa pripájajú zo svojich domovov a tento projekt tvoria popri svojich štúdiách, zamestnaniach či na materských dovolenkách. Doterajšie náklady sme kryli aj z predplatného, ktoré chceme nahradiť vašou podporu, aby bol náš obsah otvorený pre všetkých. Za päť eur si kúpite mesačne dve kávy v reštaurácii, pre nás to môže znamenať nielen šírenie evanjelia, ale aj rast naše práce a služby. Môžeme prijať viac ľudí, skvalitniť obsah a priniesť nové formáty.

Bez vás to však nedokážeme. Buďte pri tejto zmene s nami!

Mnohí nám píšete, že vám Slovo+ mení život, je pre vás obohatením a ste zaň vďační. Pozývame vás všetkých meniť Slovensko a prinášať doň evanjelium.

/// CHCEM SA STAŤ DARCOM ///

Hľadáme darcov po 5 EUR mesačne, aby sme mohli tvoriť náš obsah naďalej bezplatne.

(ak to tak cítite, môžete prispievať aj vyššiou sumou alebo nás podporiť “iba” jednorazovo)

Každý pravidelný darca získa navyše bezplatne každé vydanie novín Slovo+ do vlastnej schránky.

Ďakujeme, že spoločnými silami dokážeme meniť Slovensko.

Veríme, že vďaka vám sa Boh o toto dielo postará. Veríme, že budeme môcť prinášať evanjelium pre všetkých a  bez obmedzenia.

Práve Vy, ktorí čítate tento text, môžete zmeniť život mnohým ďalším.

/// CHCEM SA STAŤ DARCOM ///

Aj títo ľudia sa rozhodli podporiť našu výzvu:

Slovo+ odvážne a nahlas otvára témy, ktoré sú často v našich farnostiach a spoločenstvách tabu. Ukazuje, aké je to žiť v 21. storočí svoj vzťah s Bohom a pomáha človeku, aby nerobil kompromisy s týmto svetom. Keby tu Slovo+ nebolo, veľmi by tu chýbalo.

Lukáš Valach
člen vodcovského tímu spoločenstva SP

V každom čísle Slova+ nachádzam nielen nové informácie, ale aj inšpiráciu na premýšľanie, podnety ako uskutočňovať radostnú zvesť evanjelia v každodennom živote a povzbudenie zo života druhých na ceste žitia autentickej viery.  Slovo+ vnímam ako dobrý projekt, ktorý jeho autori a spolupracovníci robia kvalitne, a aby tento projekt nezanikol ako mnoho iných dobrých projektov, rád ho podporujem.

Jozef Predáč

Liga pár páruKomentáre