Nebojte sa dotknúť človeka

Nebojte sa dotknúť človeka

Takmer 25 rôznych zariadení a služieb navštívil náš dobročinný tím počas svojej služby na Godzone Tour – Nebojte sa. Bolo to jedno veľké dobrodružstvo, keďže sme boli súčasťou 320 členného tímu, stretli sme sa v 6 halách s viac ako 25 000 ľuďmi hľadajúcich Ježiša. Počas dňa sme chodili k ľuďom na okraji spoločnosti.

Erik Elek pod hlavičkou Katolíckej charity zastrešoval najmä praktickú pomoc. Vyslancom Diecéznej charity Žilina bol Juraj Jakubík, ktorý sa spolu hercami, hudobníkmi a spevákmi staral o program.

Nebojte sa dotknúť človeka

Keď sa pozeráme späť, preniká nás vďačnosť. Vďačnosť za to, že sme sa mohli dotknúť srdca tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti. Uvedomili sme si, že títo ľudia nepotrebujú len našu pomoc. Sú to ľudia, ktorých potrebujeme my sami, aby sme sa naučili hlbšiemu a praktickému rozmeru lásky.

Na týždeň sme tak povedali svoje malé “áno” službe, do ktorej sme všetci povolávaní – starať sa jeden o druhého navzájom, prinášať radosť a lásku všade tam, kam prídeme. Viacerí sme nemali žiadne skúsenosti, ale odhodlali sme sa ísť do všetkého s vnímavosťou a odovzdanosťou. A to vo viere, že nás Duch svätý povedie a prevedie každou službou. Zakúsili sme, aký veľký efekt vie mať malý skutok lásky, koľko úsmevov na tvári môže vyčariť. Rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí prišli o svoj domov, boli prepustení z väzenia, alebo mali rôzne zdravotné a psychické znevýhodnenia. To sa nielen mňa osobne dotklo. 

Veľkým povzbudením bolo vidieť rozjasnené tváre týchto ľudí, ktorí s nadšením sledovali náš program a občas sa pridali k spevu. Vnútorne však bolo nielen pre mňa vždy najťažšie nájsť tie správne slová, ktorými ich povzbudiť a priniesť im evanjeliovú nádej. Krásne bolo, že Duch svätý nám vždy dal odvahu a tie správne slová.

Nezabudnem na stretnutie s rómskym chlapcom v Prešove. Požičali sme mu gitaru. Prekvapil a naozaj aj očaril nás jeho veľký  talent. Jeden z nás mu dokonca daroval svoju gitaru, keďže jeho  rodičia si ju nemôžu dovoliť. Tešíme sa z toho, že teraz už môže svoj talent ďalej rozvíjať. 

Nebojte sa dotknúť človeka

Svojím elánom nás dojali seniori z denného stacionára v Prešove, kde sme upravovali záhradu. Tí nám s hrdosťou predstavili hudobný program, ktorý si nacvičili na nadchádzajúcu oslavu výročia založenia ich spolku. Boli nesmierne šťastní, že majú publikum a návštevu. Niekoho, s kým  sa môžu tešiť z programu, s kým si môžu posedieť, či porozprávať. Rád spomínam aj na nefalšovanú radosť ľudí bez domova z nášho kultúrneho programu  a stretnutie s nimi v Diecéznej charite v Žiline. Keď sme sa presunuli do susednej Českej republiky, spoznali sme v Zlíne v jednom zo zariadení starenku, ktorá s nami nielen spievala, ale nám aj žehnala do našej služby. Bola tiež zakladateľkou spoločenstva pre vdovcov.

Nebojte sa dotknúť človeka

Osobne ma tiež veľmi potešilo, keď si klienti s rôznym stupňom demencie spomenuli na texty niektorých piesní a spievali spolu s nami. To povzbudilo aj samotných zamestnancov v Domove pokojného stáří v rámci Diecéznej charity Brno.

Milú spomienku máme aj z Bratislavy, kde sme v nocľahárni Depaul umývali postele. Mali sme česť piecť palacinky a robiť program pre ľudí bez domova so zdravotným znevýhodnením. Veľmi sa nás dotkli slová pracovníčky, ktorá nás sprevádzala: ,,Pre tých ľudí to veľa znamená. Viacerým z nich možno niekto takto venoval čas a spieval naposledy v detstve.”  Dokonca samotní klienti nás povzbudili v tom, že máme v sebe veľký dar. Povzbudenie do našej služby sme dostali aj od kňaza počas návštevy charity v Banskej Bystrici.

Nebojte sa dotknúť človeka
Nebojte sa dotknúť človeka

Momentov, ktoré sa dotkli nás samých bolo však omnoho viac. Koncom týždňa sme sa cítili ako skutočná rodina s príjemnou atmosférou a hlbokými vzťahmi. Aký krajší začiatok priateľstiev sa dá predstaviť, ako uskutočňovaním Božieho diela?

Nebojte sa dotknúť človeka

Veríme, že skrze našu službu bolo zasiatych veľa semienok v ľuďoch, ktorých sme stretávali. Táto skúsenosť v nás prebúdza túžbu prinášať Ježišovo milosrdenstvo na periférie v každodennosti, tak ako nás k tomu pozýva samotný pápež František. Preto pozývame aj Teba, aby si sa  nebál dotknúť človeka a rozsieval vo svojom okolí semienka nádeje najmä tým, na ktorých svet zabúda.

Juraj Jakubík

Snímky: Juraj Jakubík, Katarína Zvolenská, Jakub Brehuv

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00