NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Eva Hrešková | 13. nedeľa v Cezročnom období

NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Eva Hrešková | 13. nedeľa v Cezročnom období

Krátke zamyslenie k nedeľnému evanjeliu (Mk 5, 21-24. 35b-43) od hudobníčky Evy Hreškovej zo Spoločenstva Martindom

Podcasty+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00