NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Helena Torkošová | 11. nedeľa v Cezročnom období

NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Helena Torkošová | 11. nedeľa v Cezročnom období

Krátke zamyslenie k nedeľnému evanjeliu (Mk 4, 26-34) od Heleny Torkošovej zo Spoločenstva Marana Tha

Podcasty+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00