NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Ján Buc | Nedeľa krstu Krista Pána

NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Ján Buc | Nedeľa krstu Krista Pána

Krátke zamyslenie k nedeľnému evanjeliu (Mk 1, 7-11) od katolíckeho kňaza Jána Buca

Podcasty+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00