NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Jana Zibalová | 12. nedeľa v Cezročnom období

NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Jana Zibalová | 12. nedeľa v Cezročnom období

Krátke zamyslenie k nedeľnému evanjeliu (Mk 4, 35-41) od hudobníčky Janky Zibalovej

Podcasty+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00