NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Peter Lipták | Zoslanie Ducha Svätého

NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Peter Lipták | Zoslanie Ducha Svätého

Krátke zamyslenie k nedeľnému evanjeliu (Jn 15, 26-27; 16, 12-15) od laického evanjelizátora Petra Liptáka

https://youtu.be/-nIfpJ4-mCU

Podcasty+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00