NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Tomáš Krampl | 6. nedeľa v Cezročnom období

NEDEĽA UŽ V SOBOTU | Tomáš Krampl | 6. nedeľa v Cezročnom období

Krátke zamyslenie k nedeľnému evanjeliu (Mk 1, 40-45) od katolíckeho kňaza Tomáša Krampla

Podcasty+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00