Nemusí byť všetko dokonalé, môže to byť lepšie!

Nemusí byť všetko dokonalé, môže to byť lepšie!
V každodennej nedokonalosti skrýva Boh niečo lepšie. Ponúka nám plnosť, ktorú si sami nedokážeme predstaviť ani vysnívať. Rovnako je to s predstavami o dokonalom vzťahu a ideálnom partnerovi.

Najčastejšie mi moje modlitby i skúsenosti s prosbami pripomínajú obrázok, kde stojí dievčatko držiace malého medvedíka pred Ježišom. „Ale ja ho ľúbim,“ vraví mu ako odpoveď na vystretú ruku, ktorá od neho žiada preň v tej chvíli najvzácnejšiu vec. Ach, keby vedelo, že Ježiš drží za chrbtom medvedíka, ktorého bude ľúbiť ešte viac!

Podobne je to s modlitbami za nášho životného partnera. Pamätám si, že ešte na základnej škole nám naša katechétka na hodinách náboženstva približne v ôsmom ročníku odporúčala začať sa modliť za nášho budúceho manžela. Prišlo mi to nerealistické, je to predsa veľmi ďaleko… ale skúsila som. Počas strednej školy som v tejto praxi pokračovala aj vďaka saleziánskym stretkám a postupne som k tomu viedla aj mne zverené dievčatá.

Na takejto prosbe či modlitbe nie je, samozrejme, nič zlé. Po čase som však spozorovala, že kým sa neustále modlím za to, aký by mal byť môj partner (a to už som bola aj vo vzťahu), zabúdam na to, aby som sa modlila za seba: Ako mu môžem byť lepšou priateľkou, neskôr manželkou? Podvedome som sa snažila „naprojektovať“ si ideálneho partnera. Čítanie kníh, článkov, debaty s priateľmi o tom, ako by mal vyzerať ideálny vzťah či partner – to všetko viedlo k tomu, že namiesto toho, aby som sa učila milovať a prijímať človeka takého, aký je, snažila som sa o dosiahnutie ideálu.

 

REALITY CHECK: Ideál neexistuje.

REALITY CHECK 2: Keď už si myslíš, že to nemôže byť lepšie – môže.

REALITY CHECK 3: Keď si myslíš, že je všetko priam ideálne, príde pád. A ten bolí.

 

Rozdielne, a predsa podobné závislosti

V dnešnej dobe sa konečne začína búrať tabu – mužská závislosť na porne. Zámerne hovorím mužská, pretože tento problém sa v drvivej väčšine týka práve mužskej populácie a spôsobuje, okrem iného, fenomén predstáv ideálneho sexuálneho vzťahu. Tento ideál nie je ani zďaleka založený na realite a, vychádzajúc zo samotnej podstaty pornografie, nemá ani potenciál približovať sa hlbokému významu, ktorý samotný sexuálny akt v manželstve má.

Kým muži bojujú na tomto poli, ženy, ba už mladé dievčatá, musia ťažko odolávať na inom fronte. Najviac ich realistické predstavy ohrozujú romantické filmy a romantická literatúra. Odkedy som objavila knižnicu, hltala som všetko, čo mi prišlo pod ruku, absolútne nerozlišujúc vhodnosť či nevhodnosť literatúry pre môj vek a mentálny stav. Podarilo sa mi tak vyhnúť (aspoň čiastočne) presladeným tínedžerským „ružovým“ románom, no debatám so spolužiačkami a dievčatami na stretkách som sa nevyhla. Romantická literatúra, telenovely a zamilované filmy – tam všade nájdete princov, donchuanov, rytierov, frajerov, čávov; proste všetky typy chlapcov a mužov, ktorí sa v realistickej spoločnosti takmer nevyskytujú. Nie je náročné predstaviť si, že dievčatá, dopované takýmito príbehmi, si potom vysnívajú pána Dokonalého.

V oboch prípadoch, u chlapcov i dievčat, prichádza po takomto intenzívnom snívaní k sklamaniu. Sex nie je taký vášnivý a búrlivý ako v porne a pán Dokonalý nenosí ruže na každé rande, ba dokonca ti nepochváli nový účes. Čo sa to teda stalo? Nič, jednoducho si treba zložiť ružové okuliare – a to je presne také náročné ako odovzdať Ježišovi toho malého medvedíka, ktorého tak ľúbime. A čo nám Ježiš ponúka?

Poď, pozývam ťa zažiť spoločenstvo jednoty, vernosti, výlučnosti a lásky! Uvidíš, že sex sa tu nestáva cieľom, ale prostriedkom, ktorý ti pomáha lepšie vyjadrovať lásku a zintenzívniť a utužovať vzťah s manželkou i so mnou!

Poď, pozývam ťa chodiť s nedokonalým mužom, ktorého sa postupne naučíš milovať a prijať aj jeho chyby! Nie ste dokonalí, no naučíte sa dokonale dopĺňať, ak mi budete dôverovať!

 

 

Nemusí byť všetko dokonalé, môže to byť lepšie!

 

 

OSEM KROKOV K PRIJATIU
  1. Prijať realitu ľudských vzťahov

Každý z nás má svoje chyby. No každý z nás dokáže na svojich chybách pracovať. Je potrebné uvedomiť si, že žiaden vzťah nie je dokonalý. Doba sociálnych sietí nás núti myslieť si, že tie dokonalé a zamilované fotografie odrážajú realitu vzťahov okolo nás. Všetci sú šťastní, len my sa neustále hádame. Omyl! Keď pominie obdobie zamilovanosti a zrazu vidíme svojho partnera/partnerku realistickejšie, zamyslime sa: Kde sú moje chyby? Čo môžem lepšie urobiť ja?

 

  1. Prijať realitu manželstva

Manželstvo je ťažké. Ale zároveň nie ste na zdolávanie ťažkostí sami. Ste dvaja – a budete traja, ak na túto túru pozvete Boha. Žiadne filmové či knižné manželstvo nie je ideálne, ale ani to vaše.

 

  1. Prijať realitu hriechu

Všetci sme hriešni, a práve preto je nemožné byť dokonalými. Kresťanská dokonalosť spočíva v tom, že sa nevzdávame a pomocou sviatostí sa snažíme neustále kráčať smerom k Bohu. Uznajme svoje chyby, vyznajme svoj hriech, vykonajme pokánie a začnime odznova. Každý deň.

 

  1. Prijať volanie ku chvále

Aký je rozdiel medzi slovami stále, vždy, nikdyniekedy, občas? Koľkokrát ste pri hádke použili slová: „Ty si stále taký a taká! Vždy to robíš takto! Nikdy mi nepomôžeš!“? Stále, vždynikdy vyjadrujú absolútnosť – nedávajú priestor na robenie chýb. Volanie ku chvále je o tom, že viac ako chyby partnera sledujeme jeho dobré stránky. V zdravom vzťahu by mal byť pomer chvály a kritiky 3:1, vo vážnych prípadoch až 5:1.

 

  1. Prijať realitu rozhodnutia

Keď sa rozhodneš s niekým začať chodiť alebo dokonca vstúpiť do manželstva, musíš spraviť rozhodnutie. Mnohokrát však zabúdame na to, že človek, s ktorým chceme zdieľať život, si so sebou nesie batožinu – zo svojej rodiny, z práce, z iných vzťahov. Prijať realitu rozhodnutia znamená prijať aj batožinu partnera a pomáhať mu ju niesť či dokonca sa jej postupne zbavovať.

 

  1. Prijať volanie k rešpektu

Bez rešpektu niet lásky. Manželky, Pán vás povoláva rešpektovať vášho manžela (Ef 5, 33), a manželia, Boh vás volá vážiť si vaše manželky (1 Pt 3, 7).

 

  1. Formovať srdce prostredníctvom modlitby

Ako čo najlepšie zlepšiť svoj vzťah? Modliť sa zaň! Ako najlepšie pomôcť partnerovi? Modliť sa za to! Formujme svoje srdce pravidelnou modlitbou – za vzťah, za partnera, ale rovnako aj za seba. Pane, urob ma lepším! Ukáž mi, ako na to! Pros Boha, aby ti ukázal cestu. Ako najlepšie oceniť to, čo sa skrýva v mojej polovičke?

 

  1. Prosiť Boha, aby zmenil teba

Samozrejme, zmena nie je jednoduchá. Určite sa často pristihnete v situácii, keď sa Bohu sťažujete: Prečo sa so mnou môj manžel nerozpráva? Prečo sa so mnou moja manželka nechce milovať? Prečo sa stále hádame? Prvým krokom je prosiť Boha o to, aby pomohol zmeniť vaše srdce: Čo môžem urobiť pre to, aby som vytvorila dobrú atmosféru na rozhovor? Pane, ako môžem dnes pomôcť svojej manželke, aby večer mala chuť a silu sa so mnou milovať? Bože, daruj nám miernosť, aby sme sa menej hádali!

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00