Nezabúdajme na Božie milosrdenstvo!

Nezabúdajme na Božie milosrdenstvo!
Boh nám prostredníctvom sestry Faustíny pripomína nielen svoju lásku, ale aj túžbu, aby sa celý svet ponoril do jeho milosrdenstva. Dáva nám akési záchranné laná – obraz, korunku a sviatok Božieho milosrdenstva – ktorých sa môže zachytiť aj ten najväčší hriešnik. Nezabudnime na moc Božieho milosrdenstva a pripomeňme si Ježišove prisľúbenia, ktoré sestra Faustína spísala do svojho Denníčka.

Ježiš nás pozýva, aby sme dôverovali v jeho milosrdenstvo, nech je náš hriech akokoľvek veľký: „Keď duša uvidí a pozná ťarchu svojich hriechov, a keď sa jej pred očami zjaví celá priepasť úbohosti, do ktorej sa ponorila, nech si nezúfa, ale nech sa s dôverou vrhne do náručia môjho milosrdenstva – ako dieťa do objatia milovanej matky.“ (Den. 1541)

 

Obraz Božieho milosrdenstva

„Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, ale najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu.“ (Den. 48)

 

Korunka Božieho milosrdenstva

„Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto korunka, zmierňuje sa Boží hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplaví dušu. Rozpáli sa vnútro môjho milosrdenstva pre bolestné umučenie môjho syna.“ (Den. 811)

„Kňazi ju budú podávať hriešnikom ako poslednú záchranu. Hoci by bol hriešnik najzatvrdlivejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva.“ (Den. 687)

„Duše, ktoré sa budú modliť túto korunku, obklopí moje milosrdenstvo v živote a zvlášť v hodine smrti.“ (Den. 754)

 

Hodina Božieho milosrdenstva

„O tretej hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov a aspoň na krátku chvíľu sa zahĺb do môjho umučenia, rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre svet. Dovolím ti preniknúť do svojho smrteľného smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie…“ (Den. 1320)

„Je to hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou.” (Den. 1572)

 

Sviatok Božieho milosrdenstva

„Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí žiaden rozum, ani ľudský, ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo zvnútra môjho milosrdenstva. Každá duša bude po celú večnosť rozjímať o mojej láske a o mojom milosrdenstve. Sviatok milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil na prvú nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva.“ (Den. 699)

 

Ježiš povedal sestre Faustíne, aby sa modlila korunku počas deviatich dní pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Prvý deň novény je na Veľký piatok.

„V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti.“ (Den. 796)

 

Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu

„Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život, ako láskavá matka svoje nemluvňa, a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom. V poslednej hodine nemá duša na svoju obhajobu nič okrem môjho milosrdenstva. Šťastná duša, ktorá sa počas svojho života ponárala do prameňa milosrdenstva, lebo ju nezasiahne spravodlivosť.“ (Den. 1075)

 

„Všetky duše, ktoré budú zvelebovať moje milosrdenstvo, šíriť jeho úctu a povzbudzovať iné duše k dôvere v moje milosrdenstvo, v hodine smrti nezakúsia strach. Moje milosrdenstvo ich bude chrániť v tomto poslednom boji…“ (Den. 1540)

 

Nech sa v našom živote odohralo čokoľvek, nikdy nie je neskoro začať prosiť o Božie milosrdenstvo, lebo náš Boh je Boh verný. On splní, čo prisľúbil.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00