TOP

Novomanželia Hrickovci: Manželský sľub pred oltárom je ten najkrajší záväzok, ktorý môžete dať druhému

Pod pokrievku nielen svojho manželského života nám dovolili nazrieť novomanželia Miška (24) a Matej (24) Hrickovci, ktorí prežívajú svoje prvé mesiace manželstva v Nitre.

Miška vyrastala v katolíckej rodine a odkedy si pamätá, chodili do kostola. Taktiež navštevovala detské stretká vo svojej farnosti i spievala v neveľkom zbore. Bolo pre ňu už akýmsi zvykom – ísť do kostola a zapájať sa do aktivít farností, zlom prišiel až počas jedného leta na jej prvom katolíckom eRko tábore, kde bola ako pomocná animátorka. „Odstránilo mi to takú pomyselnú bariéru medzi mnou a Bohom a potom sa z Boha stal živý Boh,“ hovorí. Ako prváčka na strednej sa pripravovala na prijatie sviatosti birmovania a zároveň bola na škole, kde nikoho nepoznala, lebo išla na strednú školu sama, 170 kilometrov od domova – do Trenčína. „Keďže sa celé moje vnútro začalo otáčať na Boha (ako slnečnica za Slnkom) bola som iná ako moji spolužiaci, kamaráti na internáte a často som trávila čas sama, lebo nebolo s kým. Práve v tejto samote prišiel Boh a zmenil mi celý môj život. Pohľad na svet, na samu seba, na blízkeho, a ukázal mi radosť zo života s ním,“ vyznáva.

Jej manžel Matej tiež vyrastal v praktizujúcej kresťanskej rodine, hoci hovorí, že nepokladá svoju cestu k Bohu za úplne priamu. Ich deň sa začínal aj končil modlitbou, na svätú omšu chodili v nedeľu, piatok a ešte aspoň jeden deň v týždni. „Odmalička to bola viac-menej rutina, pokým som nezačal vieru cítiť a vnímať. Najviac sa ku mne dostala asi cez kamarátov a ľudí mne blízkych. Dnes som za nich vďačný a snažím sa byť rovnakým vzorom pre mladších,“ vraví. Prvý dotyk Boha pocítil vo svojom živote na kurze Filip.

 

 

SEN STAŤ SA MLADÝMI MANŽELMI

Ona pracuje v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre a tak je už z názvu pracoviska jasné, že viera sa u nej prejavuje každý pracovný deň – stretáva sa s kňazmi, budúcimi kňazmi. Neraz niekto z bohoslovcov zostane u nej v knižnici dlhšie a spoločne sa rozprávajú – ona prináša pohľad laika, on pohľad študenta teológie. „Na mojom pracovisku sa z hľadiska viery cítim veľmi slobodne, a tak časté stretnutia a rozhovory s kňazmi ma obohacujú,“ hovorí. On zas pracuje v stavebninách, kde sa denne stretáva s rôznymi ľuďmi. Svoju vieru prejavuje nielen nepoužívaním vulgarizmov, ale aj

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre