“Obzvlášť v dnešnej dobe je veľmi dôležité byť spolu,” tvrdia organizátori Godzone konferencie 2024

“Obzvlášť v dnešnej dobe je veľmi dôležité byť spolu,” tvrdia organizátori Godzone konferencie 2024

Banská Bytrica bude už o niekoľko týždňov, 17. – 18. mája 2024, hostiť už trinásty ročník Godzone konferencie. V športovej hale Dukla sa stretnú slovenskí aj českí veriaci so zástupcom Svätého otca na Slovensku, Mons. NicolaGirasolim, a tiež s americkým kňazom, rečníkom a misionárom, o. PatrickomGonyeau.  

Ako tému konferencie si organizátori zvolili slovo SPOLU. “Denne na vlastnej koži zažívame mimoriadne negatívne účinky polarizácie, rozdelenia či samoty – v osobných vzťahoch, v spoločnosti a dokonca aj medzi veriacimi. Veríme, že Božou odpoveďou na tieto výzvy je pozvanie do jednoty – tak, ako sa za to modlil Ježiš v Jn 17. Veríme, že keď sme v spolu v Jeho mene, je aj On medzi nami a Božia prítomnosť mení a posväcuje,” pozýva Ján Hudáček z organizačného tímu konferencie. 

Ako každý rok ponúka konferencia účastníkom dvojdňový program plný modlitieb, chvál, prednášok či zaujímavých aktivít. 

“Okrem overených častí programu, ako sú chvály známych kapiel, prednášky inšpiratívnych rečníkov či slávnostná svätá omša, sme tento rok pripravili aj niekoľko noviniek. Patrí medzi ne napríklad živé nahrávanie populárneho podcastu Flešbeky alebo piatková večerná after-party,” avizujú organizátori.   

“Obzvlášť v dnešnej dobe je veľmi dôležité byť spolu,” tvrdia organizátori Godzone konferencie 2024

Účinkujúci

Pozvanie na konferenciu prijali známe kresťanské kapely a hudobníci zo Slovenska, ako napríklad ESPÉ, Timothy, GodzoneWorship, Augustín &PuerDei, a tiež skupina Alive z Českej republiky.  

Hlavným hosťom Godzone konferencie 2024 bude otec PatrickGonyeau. Patrí do katolíckej komunity z Michiganu (USA) s názvom EncounterMinistries. Svoje poslanie EM opisuje ako “pripravovať, vyučovať a aktivizovať veriacich, aby vstupovali do nadprirodzeného života s Duchom Svätým a tým prejavovali Božiu lásku ľuďom okolo nich.” 

Otec Patrick je  správcom farnosti v katolíckom kostole Corpus Christi v Detroite.  Okrem toho vyučuje na EncounterSchool of Ministry v Brightone a prednáša na rôznych podujatiach na národnej i medzinárodnej úrovni. 

Účastníkom konferencie sa prihovorí aj apoštolský nuncius Mons. NicolaGirasoli, ktorého po niekoľkých rokoch pôsobenia na Slovensku veriaci poznajú ako zapáleného a inšpiratívneho rečníka. Povzbudzujúce slová možno očakávať aj od ďalších hostí, ktorými budú sr. Timotea Šebeňová, Július Slovák či otec Jozef Mihok.

“Obzvlášť v dnešnej dobe je veľmi dôležité byť spolu,” tvrdia organizátori Godzone konferencie 2024

Detská konferencia

Už niekoľkoročnou skúsenosťou organizátorov je množstvo detí, ktoré so svojimi rodičmi na Godzone konferenciu prichádzajú. Ani tento rok sa deti nudiť nebudú. Súčasťou konferencie je totiž paralelne prebiehajúca Detská konferencia, ktorej sa môžu zúčastniť deti od 6 do 12 rokov. Detskí účastníci konferencie sa môžu tešiť na zábavné aktivity, detské chvály, divadlo, súťaže a iné aktivity, ktorých úlohou je priblížiť im Ježiša autentickým, biblickým a veku primeraným spôsobom. 

Vstupenky

Vstupenky sa dajú zakúpiť v predpredaji na konferencia.godzone.sk alebo aj na mieste. Pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť konferencie,  ale nemôžu si to finančne dovoliť, je tu kampaň PBS, čo znamená pomôž blížnemu svojmu. V rámci tejto kampane sa môžu prihlásiť účastníci, ktorí si nemôžu vstupenku dovoliť, a zároveň darcovia, ktorí chcú takto niekoho iného požehnať.

Viac informácii je dostupných na stránke konferencia.godzone.sk.

Godzone konferencia je organizovaná projektom Godzone, ktorý je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Garantmi projektu sú katolícki kňazi otec Ján Buc, otec Ondrej Chrvala a otec Dominik Markoš.

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00