Päť mýtov o sexe, na ktoré by mali katolíčky zabudnúť

Päť mýtov o sexe, na ktoré by mali katolíčky zabudnúť
Zo svojej podstaty sú mýty nebezpečné, pretože kalia pravdu a deformujú skutočnosť. Sú mýty, ktoré sú obzvlášť nebezpečné, pretože kalia pravdu o niečom posvätnom a podstatnom pre manželský život. Takými sú mýty o sexe. Tu je 5 mýtov o sexe, ktoré môžu manželom brániť prežívať intímny život tak, ako ho Stvoriteľ zamýšľal.

Každý človek si prináša do manželstva určité vnímanie sexu, ktoré niekde prijal. Prijímame primárne v rodine. Dá sa povedať, že tak ako dieťa nasáva materské mlieko, rovnako nasávame podvedome a nereflektovane vnímanie sexu našimi rodičmi a blízkymi príbuznými. To, ako vnímajú sex naši rodičia, sa do nás hlboko vrýva. Neskôr má na nás veľký vplyv partia kamarátov, časopisy a filmy, v lepšom prípade snáď aj kresťanská formácia v spoločenstvách, na formačných kurzoch  a predmanželskej príprave. S touto výbavou prichádzame do manželstva a stojíme pred výzvou nechať sa uzdraviť z mýtov, ktorým veríme, prehlbovať to pravdivé, čo o ňom vieme a žiť intímny život ako úchvatný spôsob vzájomného darovania sa v láske.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00