Päť viet, ktoré nikdy nemajú chýbať v manželstve

Päť viet, ktoré nikdy nemajú chýbať v manželstve
Ak sme toľkokrát zdôrazňovali, že manželstvo bolo utvorené a má byť obrazom a pripodobnením vzťahu Najsvätejšej Trojice a tiež vzťahu Boha k nám, poďme sa inšpirovať.
1. „Si vzácny a milovaný.“

Takto sa na nás díva Boh a ak nám dal vedľa nás človeka, ktorý má s nami kráčať ďalej, je to ešte vyššia vzácnosť: a preto si tento dar druhého a jeho blízkosti vyžaduje denné nekonečné potvrdzovanie blízkosti, jedinečnosti, dôležitosti, nenahraditeľnosti…

Nikdy nebude dosť slov „milujem ťa“, „neviem bez teba byť“, „si úžasná“, „túžim po tebe“… A budú o to silnejšie, ak si toto poznanie a vedomie budeme v sebe vedome upevňovať a uvedomovať si, že napriek ľudským slabostiam, ktoré môj manžel má, je darom… a má byť milovaný a má o tejto mojej láske a úcte vedieť a počuť.

 

Päť viet, ktoré nikdy nemajú chýbať v manželstve

 

2. „Som s tebou, som blízko.“

Túto vetu ubezpečenia prítomnosti Boh neustále predkladá nám, ľuďom – a toto vedomie sprevádzania, blízkosti je neskutočne potrebné v každom vzťahu. V tom manželskom, pretože kráčame celý život, prekonávame prekážky každý zvlášť aj spolu, vychovávame deti, formujeme sa navzájom, dorastáme k svätosti a máme slúžiť aj iným. Istota, že nie som sám, je niekedy tým najlepším „dopingom“ lásky. Nešetrime ním!

 

Päť viet, ktoré nikdy nemajú chýbať v manželstve

 

3. „Neboj sa!“

Sú veci, z ktorých máme v manželstve prirodzene obavy a strach. Nie sú to hry o gombičky, ide o vzťahy, životy, financie, budúcnosť… A tak sa nám často prinajmenšom sťahuje žalúdok.

Strach však do vzťahu, kde má prvé miesto láska, nepatrí – a nemá tam byť aj preto, lebo si máme navzájom dodávať odvahu, povzbudenie a posilnenie do zápasov a situácií, o ktorých netušíme, čo sa z nich vlastne vykľuje. Navyše, toto vzájomné podržanie sa je nekončiaci príbeh dôvery a navracania darovanej lásky.

 

Päť viet, ktoré nikdy nemajú chýbať v manželstve

 

4. „Počúvam ťa.“

Vôbec sa nedá predstaviť, že Boh by nemal k nám, ku každému, sklonené ucho a plnú pozornosť v každom okamihu. Môžeme volať kedykoľvek, v čomkoľvek a môžu to byť z pohľadu Boha aj blbosti. Je pripravený počúvať, lebo jeho láska hovorí: „Si pre mňa dôležitý, záleží mi na tebe, chcem ťa poznať a chcem ti rozumieť.“

Presne tento istý postoj počúvajúcej lásky, plnej pozornosti a vnímavosti naplno (čiže nielen „akože počúvanie“, ale plné vnímanie a porozumenie slov), je potrebný v manželstve, aby upevňoval jednotu a vzájomnú dôveru. Ak je Boh pripravený kedykoľvek, čo nám bráni, aby sme postavili svojho manžela na schodík dôležitosti hneď za Pánom lásky a odložili všetky veci, ktoré nás zaneprázdňujú – s tým, že otvoríme svoje ucho a srdce tomu, kto nás potrebuje?

 

Päť viet, ktoré nikdy nemajú chýbať v manželstve

 

5. „Poď, vstaň…!“

Zázrak odpustenia a zmierenia je najsilnejším prejavom lásky, ktorá stále dáva šancu. Každý z nás ju dostáva od Boha denne v tisíckach okamihov. Vedomí si vlastnej krehkosti máme mať milosrdenstvo aj voči tomu druhému a darovať mu odpustenie: slovom, objatím a prijatím.

 

Ani jednou z týchto viet Boh v komunikácii s nami nešetrí – a jeho vzťah k nám je dokonalý. Ak máme približovať naše manželstvo k jeho obrazu, prestaňme žgrlošiť slovami lásky.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00