Peter a Petra Jakubovci: Billingsova metóda je naším životným štýlom

Peter a Petra Jakubovci: Billingsova metóda je naším životným štýlom
Otec Peter Jakub (47) slúži ako gréckokatolícky kňaz v Centre pre rodinu Sigord a spolu s manželkou Petrou (48) vychovávajú päť detí. Okrem toho sú obaja lektormi Billingsovej metódy plánovania rodičovstva a v rozhovore sme sa ich pýtali aj na stratu očakávaného dieťatka či ako zladiť službu kňaza s rodinným životom.

Ste rodičmi šiestich detí, päť vychovávate tu na zemi, jedno máte v nebi. Dnes sa o týchto stratách začína konečne otvorenejšie hovoriť. Vy s láskou hovoríte, že máte malého „nebešťana“. Ako táto skúsenosť ovplyvnila vašu rodinu?

Peter: Nebola to príjemná skúsenosť, ale s Božou pomocou sme prešli prijatím tejto skutočnosti a pomalým uzdravením. Veríme, že sa raz uvidíme v plnej nebeskej kráse. A na to sa teším.

Petra: Keď mi pri bežnej kontrole v 19. týždni doktorka povedala, že bábätku nebije srdiečko, najprv som tomu neverila, keďže som mala štyri normálne pôrody. Pri príjme v nemocnici túto skutočnosť potvrdili, a tak som musela postúpiť zákrok, kde som sa prvýkrát stretla s necitlivosťou, ba až aroganciou a pohŕdaním zo strany lekára, ktorý to bral ako rutinu a vôbec sa nezamýšľal nad traumou matky, ktorá dieťa chcela, a nad skutočnosťou, že tu ide o dieťatko a nie o zhluk buniek. Naše deti vedeli o tom, že  ho čakáme, rozlúčili sme sa s ním na pohrebe a dodnes ho spomínajú pri modlitbe. Je to náš brat v nebi, ktorý sa za nás môže modliť.

 

Otec Peter, ty slúžiš aj ako gréckokatolícky kňaz v Centre pre rodinu na Sigorde. Ako táto služba ovplyvňuje tvoje rodičovstvo?

Peter: Nuž, povolanie kňaza a zároveň riaditeľa tohto zariadenia dá zabrať a určite zmenilo spôsob nášho doterajšieho života. Niekedy je to dobré, zvládam veci, inokedy nezvládam. Snažím sa hľadať priestor, aby som sa mohol venovať aj svojej rodine. A či sa to darí, to by mohli skôr posúdiť naše deti.

 

Petra, vedela si, alebo si aspoň tušila, aké to bude byť manželkou gréckokatolíckeho kňaza, ktorý sa okrem rodiny musí venovať aj pastorácii? Je niečo, čo ťa v tejto situácii skutočne prekvapilo?

Petra: Nevedela som, aké to bude, ale prijala som to ako fakt, že sa budem musieť prispôsobiť takému životu a priniesť obetu v tejto službe manžela. Prekvapili ma postoje prijatia či neprijatia a charakter niektorých ľudí, ale to je všade, kde pracujete s ľuďmi.

 

Peter a Petra Jakubovci: Billingsova metóda je naším životným štýlom

 

PREKÁŽKY? LENIVOSŤ A NEOCHOTA

Slúžite aj ako lektorský pár Billingsovej metódy plánovaného rodičovstva. S čím najčastejšie za vami prichádzajú manželia, ktorí sa túžia naučiť Billingsa?

Peter: Najčastejšie s tým, ako začať, keďže im to ako samoukom nefunguje. Poprípade sprevádzame osoby, ktoré už nejaké vedomosti majú, ale potrebujú skontrolovať a vyhodnotiť svoj záznam, či si dobre vyhodnocujú dni.

Petra: Niektorí prichádzajú s predstavou, že dostanú čarovný prútik, aby to všetko mohlo fungovať ľahko a bezproblémovo.

 

Viete v skratke popísať, ako táto metóda funguje a komu je určená?

Peter: Billingsova ovulačná metóda je založená na pozorovaní prirodzených znakov plodnosti ženy, a to pozorovaním prítomnosti hlienu krčka maternice a pocitov na vonkajších rodidlách. Týmto pozorovaním sleduje žena svoje plodné a neplodné dni cyklu. Pomáha chrániť reprodukčné zdravie tým, že viete rozoznať, aký je to mať normálny obraz hlienu v cykle, a viete rozoznať to, čo normálne nie je. Či tam nie je niečo nepravidelné, ako napríklad abnormálne krvácanie, netypický obraz hlienu. Táto metóda pomôže aj naplánovať nový život tým, že viete rozoznať najväčšie znaky plodnosti. Zároveň umožňuje v zodpovednosti k sebe, manželovi a k deťom z vážnych príčin oddialiť počatie ďalšieho bábätka. Metóda má svoje presné pravidlá, jedným z nich je dennodenné sledovanie týchto príznakov a ich zápis do tabuľky. Pokiaľ sa ju chcete naučiť, je potrebné absolvovať kurz.

Petra: Určená je pre každý manželský pár, ktorý chce spoznávať Boží dar v plodnosti.

 

Je nejaká prekážka, kvôli ktorej by pár nemohol túto metódu využívať?

Peter: Okrem medicínskych to môže byť lenivosť či neochota.

Petra: Okrem vážnych hormonálnych porúch alebo chirurgických zákrokov, ktorými sa znemožnilo sledovanie hlienu kŕčka maternice (napríklad ak sa skráti krčok maternice chirurgicky, už sa nemôže tvoriť hlien, respektíve sa ho tvorí menej), by iné prekážky nemali byť.

 

Prirodzené metódy si vyžadujú zdržanlivosť. Je pravdou, že práve dodržiavanie zdržanlivosti je pre manželov najnáročnejšie, alebo sú iné problémy, s ktorými sa v tejto oblasti boria?

Peter: Určite je pre mužov, ale aj niektoré ženy táto časť náročná a potrebujú sa s tým vyrovnať. Môže tomu napomôcť otázka, či sa dnes chcem stať darom pre manželku a či tým, čo od nej vyžadujem, nepresadím vlastnú vôľu (egoizmus), nerešpektujúc jej pocity a rozhodnutie. Vzájomným rozhovorom, povzbudením manželky, ktorá manželovi vyjadrí to, že je to len dočasné a že ho má rada, sa toto obdobie dá ľahšie prekonať.

Petra: Myslím si, že áno, pretože manžel, ktorý nespolupracuje  alebo neovláda Billingsovu metódu, to prežíva ťažko a vo vzťahu môže nastať disharmónia a nepochopenie.

 

Peter a Petra Jakubovci: Billingsova metóda je naším životným štýlom

 

JE LEPŠIE ZAČAŤ SPOZNÁVAŤ SVOJU PLODNOSŤ UŽ PRED MANŽELSTVOM

Aktuálne zažívame v spoločnosti akýsi „boom“ problémov s plodnosťou – až jeden z piatich párov sa borí s nejakým problémom v tejto oblasti. Dokážete im prirodzenými metódami pomôcť?

Peter: Poznám manželské páry, ktoré nemali dlhé roky deti. Spoznajúc túto metódu sa ich život zmenil, odhalili a neskôr sa aj odstránili príčiny ich neplodnosti. V prípade, že manželia metódu poznajú, a aj napriek tomu nemôžu mať deti, odporúčame im konkrétne vyšetrenia, poprípade ich odporúčame na metódu Creighton model, ktorá má porovnateľnú  úspešnosť ako umelé oplodnenie. To je z kresťanského hľadiska neprijateľné.

Petra: Verím, že by sme dokázali pomôcť, no mnohé páry o týchto veciach nevedia a očakávajú zázračné tabletky, ktoré to vyriešia za nich. Vytratila sa trpezlivosť a akýsi osobný vklad, investícia.

 

Prečo odporúčate absolvovať kurz prirodzených metód plánovania rodičovstva už mladým v období pred svadbou? Nestačí až v manželstve?

Peter: Čím skôr sa dievča naučí spoznávať svoju plodnosť, tým skôr nadobudne istotu a úctu k daru plodnosti, ktorý Boh vložil do jej tela. Zároveň jej to umožní lepšie  sa vopred pripraviť na určité obdobia v cykle. Pre naučenie sa metódy a určenie základného obrazu neplodnosti je potrebné si urobiť tri cykly. V manželstve ide o približne jeden až trojmesačný čas zdržanlivosti v závislosti od správneho určenia a pochopenia princípov metódy.

Petra: V manželstve je to už ťažšie, keďže žena ešte len začína mať skúsenosť s pozorovaním plodnosti. Pred manželstvom nie je žena viazaná na žiadne manželské záväzky.

 

Ako konkrétne plánovanie rodičovstva ovplyvnilo váš manželský vzťah? Boli všetky vaše deti „plánované“, alebo ste zažili aj prekvapenie?

Peter: Billingsova metóda je naším životným štýlom. Neviem si predstaviť, ako by sme zvládli niektoré obdobia. Pre lepšie spoznanie metódy sme sa zúčastnili okrem kurzov na Slovensku aj svetového medzinárodného kurzu v Záhrebe, ktorý nás naučil nové poznatky.

Petra: Určite boli všetky deti plánované Bohom. Pri jednom z našich detí sme zle odpozorovali príznaky plodnosti, keďže boli ovplyvnené liekmi, ktoré som v tom čase brala. No stále sme boli otvorení pre prijatie detí a už aj vtedy sme sa pohrávali s myšlienkou, či už nie je čas na ďalšie bábätko, no neboli sme ešte rozhodnutí.

 

Máte deti vo vekovom rozpätí desať až dvadsať rokov, takže zažívate obdobia od detstva cez pubertu až po mladú dospelosť. Máte nejaký recept na úspešnú výchovu?

Peter: Tu asi nemá nik presnú odpoveď. Verím však, že ak investujete do lásky, nikdy sa nepomýlite. Láska však neznamená nechať si dieťa robiť, čo si samo zachce. No a úlohou rodičov je pripraviť deti na ich osamostatnenie a vyletenie z hniezda.

Petra: Myslím so, že všeobecný recept neexistuje. Komunikovať s deťmi, modliť sa a byť dobrým vzorom.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+